Discover and read the best of Twitter Threads about #gocoronacoronago

Most recents (3)

ह्या #कोरोना मुळे देशाचे बरेच प्रश्न दाखवून दिले. सध्याच्या परिस्थितीला योग्यरीत्या हाताळून,येणाऱ्या काळात उचलायची पावले.

१. गरीब-श्रीमंत ही दरी ठळकपणे अधोरेखित झाली. एकीकडे विमान; दुसरीकडे पायपीट आणि भुखमारी.

२. अर्थव्यवस्था शेतीवर जास्तीत जास्त अवलंबून आहे.

>>
#CoronaUpdate
शेतकरी अन्नधान्य पिकवतो, म्हणून आपण पोटभर जेवण करून जगू शकतो. उद्योग तात्पुरते थांबले; शेती चालूच आहे.

३. रोजगार/नोकरी: स्थानिक पातळीवर जास्तीत जास्त रोजगार कसा उभा होईल हे बघायला पाहिजे. मोजकेच उद्योगपतींना मोठं केलं तरीही अशा आणीबाणीच्या परिस्थितीत ते सुद्धा हतबल होतात.

>>
४. औद्योगिकरणाचे विकेंद्रीकरण: राज्यापुरतंच बोलायचं झालं तर पुणे-मुंबई वर जास्त भार न देता ते उद्योग नागपूर-औरंगाबाद-लातूर-नांदेड-जळगाव-गडचिरोली सारख्या जिल्ह्यात पण वाढायला पाहिजे.

५. शिक्षण: उच्चशिक्षणाचे महाविद्यालये फक्त जिल्ह्याच्या ठिकाणी/शहरांत न ठेवता त्यांना

>>
#Corona
Read 6 tweets
Prime minister of makes an emotional speech to ask people of India to stay home on a Sunday. He asks them to do it for the country and do it for him (because, you know, he has always gotten whatever he has asked for). So far so good 1/n
In the same emotional speech, he copies the Italian model of people expressing solidarity with doctors & health care workers. The difference? Well, in this case, it is happening because of the urging of a great leader. He reminds everyone that this is a sign of patriotism. 2/n
Well, you know what? Of course, people want to show their patriotism. The great leader asked them to stand in their balconies and bang plates & utensils to orchestrate a thumping tribute. Unfortunately, not everyone has balconies. Plus, people want to show their patriotism. 3/n
Read 12 tweets
माझं चुकत असल्यास मला जाणकारांनी सांगावे कारण....

◆ जेव्हा एक #हिंदू नमस्कार करायचा तेव्हा तुम्ही हसलात.
◆ जेव्हा एक #हिंदू घरात प्रवेश करायच्या आधी हात पाय धुवून प्रवेश करायचा तेव्हा तुम्ही हसलात.
◆ जेव्हा एक #हिंदू कोणत्याही प्राण्याचे पूजन करायचा तेव्हा तुम्ही हसलात.

१/४
◆ जेव्हा एक #हिंदू सकाळी उठून सूर्याला नमस्कार करायचा तेव्हा तुम्ही हसलात.
◆ जेव्हा एक #हिंदू झाडाचे, वनांचे पूजा करत होता तेव्हा तुम्ही हसलात.
◆ जेव्हा एक #हिंदू शाकाहारी असतो तेव्हा तुम्ही हसलात.
◆ जेव्हा एक #हिंदू योगा करतो तेव्हा तुम्ही हसलात.

२/४
◆ जेव्हा एक #हिंदू देव देवतांचे पूजा करायचा तेव्हा तुम्ही हसलात.
◆ जेव्हा एक #हिंदू उरलेलं जाळून राख करायचा तेव्हा तुम्ही हसलात.
◆ जेव्हा एक #हिंदू स्मशानभूमीतुन घरी यायच्या आधी अंघोळ करायचा तेव्हा तुम्ही हसलात.

३/४
Read 4 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!