Discover and read the best of Twitter Threads about #intpol

Most recents (3)

[Tråd]: Diskussionen om Sveriges hållning gentemot #Turkiet är nu på agendan. Och det kan behövas. Turkiets närmsta allierade, #Azerbajdzjan, är kända för att köpa sig goodwill genom s.k. "kaviardiplomati".
Spåren av detta leder även till #Sverige:
#intpol
svtplay.se/dokument-utifr…
Först och främst: Hur nära är relationen mellan #Azerbajdzjan och #Turkiet?
Svaret är väldigt nära. Under kriget mellan #Armenien och Azerbajdzjan användes sloganen "ett folk, två länder" och Turkiet tog total ställning för angriparen Azerbajdzjan.
>
sverigesradio.se/artikel/7567689
"– Det känns som att det är Turkiet som är i krig. Turkiet är inget tredje land utan är enligt retoriken i krig mot Armenien", sa den turkisk-armeniske journalisten Rober Koptas.

Turkiet försåg även Azerbajdzjan med vapen och hade så gjort under många år.
>
Read 16 tweets
Michael M Gunter, generalsekreterare för EU Turkey Civic Commission (EUTCC) förklarar varför fasthållandet vid klassningen av #PKK som terrororganisation både är rent definitionsmässigt felaktigt, men också kontraproduktivt för alla berörda parter.
#intpol
ahvalnews.com/turkey-pkk/enc…
Terrorklassningen av #PKK är enbart eftergiftspolitik mot #Erdogan och de krafter i turkisk politik som tror att kurdernas rättmätiga kamp för likhet inför lagen och självstyre kan krossas med våld.
Därför är terrorklassningen det största hindret för en meningsfull fredsprocess.
Read 4 tweets
De arbetare som producerar de billiga sydafrikanska viner vi köper på @systembolaget lever ofta under vidriga, slavliknande förhållanden. @LivsSolidaritet arbetar tillsammans med det sydafrikanska fackförbundet @csaawu för förändring. Forts>
#FackligKamp
arbetet.se/2019/08/29/bil…
Nätverket Livsmedelsarbetare för Solidaritet arbetar inte med välgörenhet, utan genom att stötta de sydafrikanska lantarbetarnas egen fackliga organisering. Följ oss gärna för information om lantarbetarnas kamp, Systembolagets agerande, och hur du kan hjälpa till.
#solidaritet
Mer information om situationen i dagsläget:
Efter att artikeln i @tidn_arbetet som länkades i första tweeten publicerades har lantarbetaren och fackombudet Claudene van Wyk fått sparken av sin arbetsgivare Leeuwenkuil wine på grund av de uttalanden hon gjorde i artikeln.
Read 6 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!