Discover and read the best of Twitter Threads about #Sverige

Most recents (4)

De arbetare som producerar de billiga sydafrikanska viner vi köper på @systembolaget lever ofta under vidriga, slavliknande förhållanden. @LivsSolidaritet arbetar tillsammans med det sydafrikanska fackförbundet @csaawu för förändring. Forts>
#FackligKamp
arbetet.se/2019/08/29/bil…
Nätverket Livsmedelsarbetare för Solidaritet arbetar inte med välgörenhet, utan genom att stötta de sydafrikanska lantarbetarnas egen fackliga organisering. Följ oss gärna för information om lantarbetarnas kamp, Systembolagets agerande, och hur du kan hjälpa till.
#solidaritet
Mer information om situationen i dagsläget:
Efter att artikeln i @tidn_arbetet som länkades i första tweeten publicerades har lantarbetaren och fackombudet Claudene van Wyk fått sparken av sin arbetsgivare Leeuwenkuil wine på grund av de uttalanden hon gjorde i artikeln.
Read 6 tweets
Vi närmar oss den slutliga fasen av ett monumentalt maktskifte i #Sverige. Ett maktskifte som pågått sedan 1990-talet, som accelererade under 00-talet och som snart kan nå sin slutpunkt. Det handlar om att de kollektiv som byggdes upp av arbetarklassen under 1900-talet, (1)>>
>för att försvara mindre bemedlade människors intressen gentemot kapitalets intressen, slutligen kommer att ha antingen förändrats och slutat ta till vara arbetarklassens och de mindre bemedlades intressen, eller också försvagats till den grad att de inte kan göra det (2)>>
>på ett verksamt sätt längre. @socialdemokrat s ändrade politiska prioriteringar kan man säga mycket om, men här tänkte jag ta upp den andra stora kollektiva rörelsen för att tillvarata arbetarklassens intressen, @LOSverige. LO har haft både fel och brister, men har ändå (3)>>
Read 18 tweets
Blev just censurerad för denna tweet

Någonting som svider? #svpol #malmö #sweden #sverige #marknad @nya_moderaterna #ekpol #MEDval2018 #val2018 #SD2018

De 2 sista inläggen som förklarar kapitalism

DE CENSURERADE MIG FÖR ATT JAG FÖRKLARAR MARKNAD
Inlägget där censuren gick på

Det förstör deras #socioekonomiska teser när det dyker upp en #hemlös #toppexpert i #itpol

Det ska inte existera

Det är tänkt att du ska köra taxi eller någonting, vet inte vad imbecilerna vill

#svpol #sweden #sverige #marknad #val2018 #marknad
Read 8 tweets
Gillar ni den här tweeten, så får ni en tweet om hur det är att vara #blind i #Sverige. Upp till 150 st eller 2 dygn, vilket som kommer först.

Det är naturligtvis enbart baserat på mina egna erfarenheter.
1) I Sverige finns inga lagat som reglerar blinda personers tillgång till utbildning i Punktskrift. Många blinda personer är därför också analfabeter, kan inte rösta, får ingen samhällsinformation, etc.
2) För er nördar - punktskrift är en slags 6-bits binär kod.
Read 147 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!