Discover and read the best of Twitter Threads about #kresy

Most recents (4)

Były lata, że sprzedawano tu więcej szampana niż w Wiedniu...

Trzecie pod względem powierzchni miasto II RP, po Warszawie i Łodzi. Zwano go "galicyjską Kalifornią". Albo "galicyjskim piekłem".

Zapraszam na opowieść o Borysławiu.

#Kresy

1/ Image
Historia tego, położonego nad rzeką Tyśmienicą, miasta zaczęła się skromnie. Pierwsze wzmianki o osadzie pojawiają się w XIV w. Tutejsi mieszkańcy mieli utrzymywać się ze sprzedaży dziwnej, oleistej, czarnej cieczy, która początkowo wykorzystywano do oliwienia kół u wozów.

2/ Image
W połowie XIX w. Borysław ogarnia gorączka ropy naftowej. Jeśli ktoś miał szczęście, kupując ziemię w dobrym miejscu, od razu stawał się milionerem. Jak Wacław Wolski (zdjęcie), który po kilkunastu godzinach kopania trafił na strumień ropy tak duży, że utworzył ropne jezioro.

3/ Image
Read 17 tweets
"Lato odchodziło stamtąd leniwie, przeciągając się jak kot, a wracało szybko pikującym lotem jaskółki" - pisała Maria Pawlikowska-Jasnorzewska.

Zapraszam Państwa na Podolską Riwierę. Do Zaleszczyk, miasteczka położonego w "rondlu" (jak mawiali kresowiacy) Dniestru.

#Kresy

(1) Image
Początki Zaleszczyk sięgają XV wieku. Zaleszczyki były własnością Buczackich, Lubomirskich, a w końcu Poniatowskich. Należały do króla Stanisława Augusta i księcia Józefa.

Na zdjęciu: ufundowany przez króla Stasia kościół św. Stanisława.

(2) Image
W 1820 Zaleszczyki kupiła rodzina Brunickich, polskich patriotów pochodzenia żydowskiego (dawniej Brunsteinów). Ich dziełem jest przebudowa pałacu w Zaleszczykach (zdjęcie), otoczony angielskim ogrodem. Dziś mieści się w nim szpital. Bruniccy cały majątek stracili w 1939 roku
(3) Image
Read 14 tweets
On this Day - 1940, Soviet forces began the first large-scale deportation of Poles from occupied eastern Poland, removing around 140,000 people in horrific conditions. The deportees were taken primarily to labour camps in Kazakhstan and Siberia. #Kresy
An extract from my book “The Devils’ Alliance” describing the Soviet deportation process.
The intention was a crude class and ethnic cleansing, removing all those who might present an obstacle to the imposition of Soviet rule.
Read 4 tweets
#OTD 80 yrs ago, the USSR began the first #WWII mass deportation of citizens from Poland’s eastern borderlands occupied by the Soviets on Sept. 17, 1939. Deported from Stanisławów prov. at 11 yrs old, Adam J. drew the deportation train scene he witnessed from within a cattle car.
On the drawing, Adam noted: “Bolsheviks are chasing the civilian population away from train cars in which they were deporting Poles”. During #WWII, Polish civilians were deported by the USSR in four waves: February 10, 1940, April 13, 1940, June 1940, and June 1941.
This map – created by the Cartography Service of the Polish Army in the East – estimates the total number of Polish citizens (1,050,000) deported by the USSR from Soviet occupied eastern Poland during the years 1939-1941. Results are shown by region. #WWII
Read 25 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!