Profile picture
Ben Wilbrink @benwilbrink
, 50 tweets, 19 min read Read on Twitter
Curriculum_nu en rekenen/wiskunde. De bronnenlijst is onthullend voor waar we hiermee te maken hebben: blz. 20-23 curriculum.nu/wp-content/upl… Ik doe een poging de referenties stuk voor stuk te bespreken. @ggerardk @NVvWiskunde @Curriculum_nu @SLO_nl
F. Bart e.a. Rekenen-wiskunde in de praktijk: Kerninzichten. Noordhoff rekenenwiskunde.slo.nl/rekenen-wiskun… o.a. ‘.... de belangrijkste wiskundige noties die leerlingen moeten verwerven, beschreven in 31 kerninzichten die verweven zijn met betekenisvolle praktijksituaties’ #constructivisme
Jo Boaler (2016). Mathematical Mindsets. John Wiley & Sons. Prachtig uitgegeven onzin over rekenonderwijs, onbegrijpelijkerwijs gesteund door Carol Dweck. Besproken (lees en huiver): Victoria Sims en Greg Ashman gregashman.wordpress.com/2016/10/20/why…
Boswinkel, N., & Schram, E. (2012). De Toekomst Telt. SLO. Nee hoor, dit is schaamteloze zelf-verheerlijking van vooral Gravemeijer en Drijvers. De directeur van SLO tekende ervoor. In het pak genaaid? Ik heb er wat aantekeningen bij geschreven, ha ha: benwilbrink.nl/projecten/toek…
Nog even over Jo Boaler (aanbeden door Amerikaanse leerkrachten): zij was/is verwikkeld in een ernstige controverse over haar research, zie o.a. nonpartisaneducation.org/Review/Essays/… maar haar universiteit weigerde om de zaak te onderzoeken (zou in NL ondenkbaar zijn, maar niet in de VS dus).
Is dit niet de ver-van-ons-bed-show, Boaler in de VS? Absoluut niet. Zij kreeg steun van de constructivistische wiskundewereld in de vorm van een petitie, ook getekend door kopstukken van en rond het Freudenthal Instituut. Stel je voor, zo’n petitie voor Diederik Stapel ..... .
Deloitte 2014 Mathematical sciences and their value for the Dutch economy.
PWN rekenenwiskunde.slo.nl/kennisbank/mat… “Nu gebruiken hoger opgeleide Nederlanders de tijd van 900.000 full time banen aan wiskunde in het dagelijkse werk.” Kwaliteit vh wiskundeonderwijs is dus verdomd belangrijk!
Mag ik in dit verband dan nog even wijzen op een uitspraak van Coen Teulings, destijds CPB, dat kwaliteitsgebreken van ons wiskundeonderwijs ons op termijn zes miljard BNP gaan kosten? Jaarlijks, uiteraard. Op de natte duim geschat, maar toch. Zie beteronderwijsnederland.nl/blogs/2011/06/…
We moeten dus waarborgen dat wiskundeonderwijs het menselijk kapitaal blijft leveren dat burgers (óók laagopgeleiden) (voor gezondheid, welzijn, lang leven) en de samenleving (bijdrage BNP, welvaart) nodig hebben. Kunnen we dat aan curriculum_nu overlaten? Dacht toch van niet.
Drijvers, P, Streun, A. van, & Zwaneveld, L, 2016 Handboek wiskundedidactiek.
Epsilon Uitgaven. Dit is het grote verhaal over WDA's, Wiskundige DenkActiviteiten. Pseudo-psychologische kletspraat, sorry hoor. Begin van mijn kritische bespreking: benwilbrink.nl/literature/han…
Of, veel sneller, lees Sweller, Clark & Kirschner 2010 Teaching general problem-solving skills is not a substitute for, or a viable addition to, teaching mathematics. ams.org/notices/201010… en: Mathematical ability relies on knowledge, too. dspace.ou.nl/bitstream/1820…
Commentaar kan tot 14 nov ingeleverd bij @Curriculum_nu Op 3 nov houdt de NVvW (ik ben lid) jaarvergadering & congres, o.a. over positie NVvW mbt curriculum_nu. Ik probeer de betreffende workshops C2 en C10 te bezoeken . Vanaf de jaarvergadering ben ik aanwezig in Veenendaal.
Eerde, H.A.A. van 2009 Rekenen-wiskunde en taal: een didactisch duo. Panama-Post, 28 #3, 19-32. fisme.science.uu.nl/publicaties/li… Ik ben maar weer eens oneerbiedig: voor raadseltjesrekenen (Vincent Icke) heb je taal nodi. Zeker.
Een blog die goed de romantiek illustreert in kringen rond Jo Boaler. Miya Keilin, Oct 23 2018 Beyond the answer sheet. Liberating mathematics from stifling teaching methods mcgilltribune.com/answer-sheet/ Verleidelijke taal. Maar is het waar? Dat laatste moeten we dringend weten. Toch?
European Commission 2011 Mathematics Education in Europe: Common Challenges and National Policies. Eurydice. ncm.gu.se/media/ncm/doku… ‘.... countries have revised their mathematics curricula, .... developing students’ competences and skills rather than on theoretical content.’
De constructivistische grammofoonplaat is blijven hangen op algemene vaardigheden, ten koste van kennis. Niet alleen bij de Cie, ook bij de OECD, en de hele NL onderwijsverzorgingsstructuur. Echt. Pappie #onderwijs_2032 (Schnabel) & kennis: …derwijs2032sciencecheck.wordpress.com/2016/04/25/in-… #kwakzalverij
Altijd weer is de vraag: op welk empirisch onderzoek zijn beweringen (over algemene vaardigheden, individualiseren, minder belang van kennis, enzovoort) gebaseerd? Wees erop voorbereid dat rapporten van denktanks vooral naar elkaar verwijzen. Ja, ook die van de OECD (PISA) en SLO
Eves, H. 1969 An introduction to the history of mathematics. Holt, Rinehart
and Winston. Ik heb geen idee waarom dit genoemd is. Waarom niet D. J. Struik 1990 Geschiedenis van de wiskunde?dbnl.org/tekst/stru008g… Altijd boeiend.
Expertgroep Doorlopende Leerlijnen taal en rekenen. (2008). Over de drempels met rekenen. SLO. rekenenwiskunde.slo.nl/Paginas/Over-d… Op z’n Veluws dan maar: Breek me de bek niet open. Afijn Jan van de Craats beschrijft het staff.science.uva.nl/j.vandecraats/… #rekentoets Veel materiaal op mijn website.
Feskens, R., Kuhlemeier, H., & Limpens, G. 2016 Resulaten PISA-2015. Cito. cito.nl/kennis-en-inno… Probleem met dit type rapport is dat er zo ongelooflijk veel van verschijnen #Pechtold dat zelfs een pensionado al die informatie niet kan verwerken. Dus waarom is het hier genoemd?
Folmer, E., Koopmans - van Noorel, A, & Kuiper, W. (Red.) 2017 Curriculumspiegel. SLO. rekenenwiskunde.slo.nl/paginas/zoek-r… Een denktank-rapport. Reeks rapporten zelfs. Gericht op rekenen/wiskunde: rekenenwiskunde.slo.nl/paginas/zoek-r… Op de #Pechtold-stapel.
Gravemeijer, K. 2005 Revisiting ‘Mathematics education revisited’ Freudenthal, #100, 106-113. fi.uu.nl/publicaties/li… Dat boek van Freudenthal p4mriunismuh.files.wordpress.com/2010/08/revisi… heb ik wel eens geprobeerd van aantekeningen te voorzien benwilbrink.nl/literature/fre… Misselijk word ik ervan.
Gravemeijer, K. et al. 2017 What Mathematics Education May Prepare Students for the Society of the Future? doi.org/10.1007/s10763… open access “.... what shifts need to be made in both content and pedagogy to prepare students for 21st Century Skills and mathematical reasoning.”
Die 21e-eeuwse vaardigheden van Gravemeijer bestaan niet …derwijs2032sciencecheck.wordpress.com/2016/05/10/21s… En dat wiskundig denken, daar heb ik zo mijn psychologische twijfels over: het is gewoon je wiskunde kennen, math expertise. Laat de toekomstflauwekul alsjeblieft achterwege. Het gaat om onderwijs.
Gijzen, W. et al. 2015 Over de grenzen van de referentieniveaus - een versneld
aanbod in de hele basisschool. swvunita.nl/wp-content/upl… … Diagonaal doorgenomen, kom er niet achter; reken-hfdst door Arlette Buter (realistisch rekenen). Geen empirische evaluatie beschikbaar?
Hoeven, M. van der, et al. 2017 Leerplankundige analyse PISA 2015. SLO slo.nl/organisatie/re… “Voor [natuurw] en wiskunde is de daling [tov] 2012 significant. SLO is gevraagd ... te achterhalen of aanpassingen in ons curriculum mogelijk oorzaak zijn van de dalende presentaties.”
Ik had heel even hoop op een serieuze analyse. Helaas, ik kom dit tegen, en zak acuut in een depressie weg
Hutten, O., et al. 2014 Rekendidactiek meten en meetkunde (2e ed.). ThiemeMeulenhoff thiememeulenhoff.nl/hoger-onderwij… Die pabo-studenten worden wel op kosten gejaagd, zeg! Wat kan ik er verder van zeggen, ik heb geen inzage. Het is realistisch rekenen, dat lijkt me wel duidelijk.
Inspectie van het Onderwijs 2017 Peil.onderwijs: Taal en rekenen aan het einde van het basisonderwijs onderwijsinspectie.nl/documenten/rap… Ik heb deelgenomen aan een Inspectie-expertmeeting-rekenen. Mijn hoop op licht aan het einde van de realistisch-rekenen tunnel ging in rook op. Helaas.
Het gaat in dit Inspectie-rapport om resultaten op de Eindtoets Basisonderwijs (Cito). Die test vooral verschillen in intellectuele capaciteiten, en daarna ook nog een schim van rekenvaardigheid. Een schim, want opgaven afgeleid van de referentieniveaus, geen zuiver rekenen dus.
Inspectie van het Onderwijs 2017 De Staat van het Onderwijs 2015/2016 onderwijsinspectie.nl/documenten/rap… Er is alweer een nieuwe, ik was dit jaar bij de presentatie. O.a. ‘gelijke’ kansen. Voor een minder bureaucratische visie daarop, over eerlijk onderwijs/kansen: van12tot18.nl/10-home/456-op…
KNAW 2009 Rekenonderwijs op de basisschool: Analyse en sleutels tot verbetering knaw.nl/nl/actueel/pub… Nog steeds die tendentieuze samenvatting op de KNAW-pagina (Sander Dekker vertelde de Kamer onwaarheid vanwege die tekst). Afijn, vz Lenstra is nu deskundige bij currilum_nu
De KNAW-Cie was een politiek monster. Bedoeld om rekenonderwijs te evalueren, maar hoe doe je dat met de voorstanders van dat realistisch rekenen in je commissie? Ongelooflijk. Lenstra is in de loop van de tijd in het compromis gaan geloven. Zwanger of niet? Kies het midden ;-)
Platform Onderwijs 2032. (2016). Ons Onderwijs2032 Eindadvies. Dat heb ik al onderuit gehaald in een reeks blogs: …derwijs2032sciencecheck.wordpress.com/2016/04/11/het… ‘I love it when a good plan comes together’ Ik was al lang en breed voorbereid op curriculum_nu. Mijn verwijt van pseudowetenschap staat. imo
Platform Wiskunde Nederland. (2012). Formulas for Insight and Innovation,
Mathematical Sciences in the Netherlands; Vision document 2025. staff.science.uu.nl/~frank011/Arti… Eén blz voor onderwijs, die begint goed, en zakt via het KNAW-rapport 2009 in als een plumpudding.
Verhoef, N.C.; Drijvers, Paul; Bakker, Arthur; Konings, T. (2014). Tussen wal en schip. Wiskundig-didactisch onderwijsonderzoek in Nederland. dspace.library.uu.nl/handle/1874/30… Kijk even wie de auteurs zijn. Ongelooflijk, toch is dit PWN. Ik vertik het om dit rapport ook maar te skimmen.
Ruijssenaars, A.J.J.M. et al. 2004 ‘Rekenproblemen en Dyscalculie’
Zeker, zwakke rekenaars verdienen onze aandacht, zijn ook een aanwijzing dat het rekenonderwijs niet spoort. Recenter: Hans van Luit 2018 Dit is dyscalculie. Achtergronden en aanpak. lannoo.be/nl/dit-dyscalc…
Actueel, over Boaler (en Schoenfeld), en hun recent artikel in een San Francisco tijdschrift: traditionalmath.wordpress.com/2018/10/27/spi… #common_core
Sjoers, S. 2017 Sterke rekenaars in het basisonderwijs. CPS cps.nl/publicaties-ui… Dit is een specialistisch gebied waar ik geen expertise heb. Waarom bij een curriculumherziening meteen ook speciale gevallen behandelen?
SLO. (z.j.). Cursus Curriculumontwerp.
cursuscurriculumontwerp.slo.nl/ariadne/loader… Over doorlopende leerlijnen. Laten we eerst maar eens duidelijkheid (wetenschappelijk-empirisch, dus buiten deze sectarische bronnenlijst) zien te krijgen over inhouden, voordat we ze laten doorlopen ;-)
Streun, A. van 2001 Het denken bevorderen (rede) rug.nl/research/porta… “De denkfout is dat onderwijs volgens het bedoelde model, het overdragen van kennis, het zogenaamde vullen van holle vaten, aan leerresultaten precies datgene oplevert wat je er in stopt.” Verder dan maar.
UNESCO 2012 Challenges in basic mathematics education unesdoc.unesco.org/images/0019/00… “Indeed, science and mathematics education that is relevant and of quality can develop critical and creative thinking, help learners to understand and participate in public policy discussions ..” Nou ja
Het UNESCO-rapport lijkt me weer zo’n typisch denktank-rapport. Op de #Pechtold-stapel. Ik kijk nog even naar de literatuurlijst: verwijzingen naar OECD en UNESCO rapporten, uiteraard. Verder is het evident dat dit een constructivistische bubbel is, geen wetenschap.
Vernieuwingscommissie wiskunde cTWO 2013 Denken & doen: wiskunde op de havo en vwo per 2015 rekenenwiskunde.slo.nl/Paginas/Denken… “Het rapport vormt vanaf 2015 leidraad voor het wiskundeonderwijs in havo en vwo.” Zal dus ook over WDA's gaan, ik heb daar al genoeg woorden aan besteed.
Zanten, M. van, & Notten, C. (Red.) 2017 Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw.
panamaconferentie.sites.uu.nl/wp-content/upl… Jubileumbundel. Feestje van realistisch rekenaars. Wie daar iets mee heeft: met dit boek ben je meteen helemaal bij. Bevestigt het bubbel-karakter van de bronnenlijst.
Zanten, M. van 2017 Leerplankundige verkenning van TIMSS-trends. SLO rekenenwiskunde.slo.nl/leerplankundig… “ prestaties sinds de start van TIMSS in 1995 gestaag dalen. In opdracht van .. OCW heeft SLO een .. verkenning uitgevoerd, om te bepalen hoe deze trends leerplankundig zijn te duiden.”
“Een aandachtspunt dat uit deze verkenning naar voren komt is de vraag
of differentiatiemogelijkheden, die in methodes al in lage groepen worden aangegeven, niet onbedoeld leiden tot vroegtijdige en ongewenste determinatie van leerlingen.” Blij met deze stormbal, want het stormt.
Zanten, Marc van; Bruin-Muurling, Geeke; Verschoor, Marike 2018 Klopt dit wel? Volgens Bartjens, 37 (5), 22 – 26. En dan toch nog bij het laatste item van de bronnenlijst op een betaalmuur stuiten. Ook sci-hub brengt hier geen uitkomst.
Dan volgt de bronnenlijst in zijn geheel nog een keer, ik zie daarin geen toevoegingen. Ik zal nog proberen van mijn tweets een bestand te maken, maar ben even de applicatie kwijt waarmee dat zo mooi kan.
De hele draad is nu beschikbaar als bestand threadreaderapp.com/thread/1056489… met dank aan @ruiterprins
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Ben Wilbrink
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!