Discover and read the best of Twitter Threads about #windmolens

Most recents (2)

Hier volgt een #BELANGRIJK #VISSERSBERICHT | Noordzeevissers vragen uw aandacht voor het volgende. Afgelopen week werd door onze Nederlandse collega's van de HD-27 deze - naar ons oordeel - #windmolenscherf opgevist.
Mogelijk vallen er vaker lagen van molenwieken af. Het afgebroken onderdeel is tussen de vijf en zes meter lang en zo'n veertig tot vijftig centimeter breed. Dit afbrokkelen lijkt niet nieuw te zijn. Volgens Franse collega's lekken windmolens als gevolg van erosie al na twee
jaar r schadelijke (glasvezel) splinters in zee. Als vissers zijn wij u zeer erkentelijk als u ons als 'ogen en oren op zee' in de 'reacties' meer kunt vertellen over dit fenomeen en ons kunt doorverwijzen naar onderzoek bronnen met feiten en cijfers.
Read 4 tweets
1/ U vraagt zich wellicht af waarom de overheid opeens is overgegaan tot het op grote schaal uitkopen van #boeren en het opkopen van hun #grond en #landerijen. Het officiële antwoord luidt: om het #stikstof-overschot terug te dringen. nieuweoogst.nl/nieuws/2020/04…
2/ U vraagt zich wellicht ook af waarom de overheid plotseling is overgegaan tot het massaal kappen van #bomen in #Nederland. De hoofdreden is evident. Het hout van de bomen wordt versnipperd en gebruikt als brandstof voor ‘groene’ #biomassacentrales.
3/ Maar er is nog een andere reden dat op dit moment in #Nederland grote lappen #grond en masse worden opgekocht, kaalgeslagen en vrijgemaakt. En daar wil ik het met u over hebben. 💡
Read 18 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!