My Authors
Read all threads
1/ U vraagt zich wellicht af waarom de overheid opeens is overgegaan tot het op grote schaal uitkopen van #boeren en het opkopen van hun #grond en #landerijen. Het officiële antwoord luidt: om het #stikstof-overschot terug te dringen. nieuweoogst.nl/nieuws/2020/04…
2/ U vraagt zich wellicht ook af waarom de overheid plotseling is overgegaan tot het massaal kappen van #bomen in #Nederland. De hoofdreden is evident. Het hout van de bomen wordt versnipperd en gebruikt als brandstof voor ‘groene’ #biomassacentrales.
3/ Maar er is nog een andere reden dat op dit moment in #Nederland grote lappen #grond en masse worden opgekocht, kaalgeslagen en vrijgemaakt. En daar wil ik het met u over hebben. 💡
4/ Het heeft alles te maken met een absurd en wereldvreemd uitgangspunt van het #klimaatakkoord, namelijk dat #kernenergie als energiebron is uitgesloten, hetgeen met allerlei halfslachtige drogredenen wordt omkleed. klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws…
5/ De werkelijke reden is natuurlijk dat #kernenergie al decennialang in de ban is gedaan door de Groene Kerk. Voor klimaat- en milieugekkies is het onbespreekbaar. greenpeace.org/nl/klimaatvera…
6/ Door het op voorhand uitsluiten van nucleaire energie zijn onafzienbaar grote percelen kale grond nodig voor de plaatsing van miljoenen zonnepanelen en tienduizenden windmolens om zo, zonder #kernenergie, de ambitieuze doelstellingen uit het klimaatakkoord te verwezenlijken.
7/ Een gemiddelde moderne #kerncentrale levert evenveel energie als ca. 3.000.000 #zonnepanelen. Om u een idee te geven, eerst een impressiefoto v/h beslag dat één kerncentrale op het landschap legt, daarna 3 foto’s van één zonneboerderij in Frankrijk met 100.000 zonnepanelen.
8/ Je hebt ongeveer 30 van dergelijke megalomane #zonneboerderijen nodig om evenveel energie te leveren als één #kerncentrale. Stelt u zich eens voor wat een destructieve impact dat zal hebben op de landschappelijke ruimte van ons land.
9/ Hier een ander voorbeeld uit ons eigen land: een #zonneboerderij met 7000 panelen bij #Breda. Daarvan het je er maar liefst 425(!) nodig om evenveel energie te produceren als een #kerncentrale. deingenieur.nl/artikel/zonneb…
10/ En dan hebben we het niet eens gehad over het verschil in betrouwbaarheid qua stroomlevering. Omdat de zon niet altijd schijnt is het effectieve rendement van een #zonnepaneel max. 25%, terwijl die van een #kerncentrale meer dan 90% is. news.energysage.com/what-are-the-m…
11/ Dan #windenergie. Een gemiddelde moderne #kerncentrale levert evenveel energie als ca. 400 tot 450 grote #windturbines. 🔌 energy.gov/ne/articles/3-…
12/ Om u een idee te geven, eerst een impressiefoto van het beslag dat één #kerncentrale op het landschap legt, daarna 3 foto’s van één windpark in #Texas met 430 #windturbines op een oppervlakte van 190 km², eia.gov/energyexplaine…
13/ Je hebt dus bijna een oppervlakte vergelijkbaar met die van de stad #Groningen nodig om evenveel energie te genereren als één #kerncentrale. Denk u eens in wat en enorme aanslag dat op het Nederlandse landschap zou maken. Onvoorstelbaar.
14/ Hier een ander voorbeeld uit ons eigen land, een #windmolenpark in #Zeeland. Je hebt er ca. 12 van deze omvang nodig om evenveel energie te produceren als één #kerncentrale. nl.wikipedia.org/wiki/Windpark_…
15/ En dan hebben we het nog niet gehad over het verschil in betrouwbaarheid qua stroomlevering. Omdat de wind niet altijd waait is het effectieve rendement van een #windmolen ca. 40%, terwijl die van een #kerncentrale meer dan 90% is. greenliving.lovetoknow.com/Efficiency_of_…
16/ Hoe komt de Nederlandse overheid nu aan de enorme grondoppervlakte die nodig is voor het plaatsen van al die miljoenen #zonnepanelen en tienduizenden #windmolens? Juist ja, door het uitkopen van #boeren, het opkopen van hun #landerijen en door het leeg kappen van #bossen.
17/ Deze grootschalige kaalslag, vernietiging en industrialisering v/h landschap is een direct gevolg van de ban op #kernenergie in het #klimaatakkoord, dat buiten u om werd gesloten in de achterkamertjes en bezegeld door #VVD, #CDA, #D66, #PvdA, #GroenLinks, #ChristenUnie & #SP.
18/ Dit draadje werd u aangeboden door @Percolator_HNJ, voor al uw sterke koffie. 🍮👌
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Percolator 💎

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!