Låt mig kortfattat (och ofullständigt) förklara: En svensk medborgare är en svensk medborgare. Alla svenska medborgare är inte etniska svenskar. Om idiot angriper dig angående att du inte är (etnisk) svensk säger du "Nä, men jag är svensk medborgare så vänligen håll käft!".
Du ska alltså INTE fortsätta hävda att du är (etnisk) svensk utan framhålla att du är svensk medborgare och att hen får vända sig till rätt myndighet för att få ditt medborgarskap upphävt om det känns viktigt för hen. Eller så säger du bara "Nähä, jaha..." och går därifrån.
Du ska heller inte hävda din svenskhet genom att argumentera för att svenskhet inte finns pga anledningar, det är bara skitdumt och pinsamt.
Att vissa inte betraktar dig som (etnisk) svensk är något du får lära dig att leva med, eftersom du inte är det. Det är migrantens lott, inte bara i Sverige utan i hela världen.
Slutligen: Alla (etniska) svenskar som å ena sidan påstår att svenskhet inte finns men å andra sidan påstår att alla som bosätter sig i landet Sverige är svenskar på PRECIS SAMMA SÄTT.

Vänligen håll käft!
Så istället för att skriva en massa dumma debattartiklar om varför inte alla betraktar dig som (etnisk) svensk så kan du fundera på varför jag måste ta av min tid för att förklara sådana här självklarheter för dig.
Slutligen 2: Om person inte är svensk medborgare så är hen i formell mening inte svensk alls såvida hen inte är etnisk utlandssvensk eller Cornelis Vreeswijk. Inte ens Cornelis Vreeswijk är Cornelis Vreeswijk längre pga död så det kan ni släppa. Vad hen är isf är en innevånare.
Hela resten av världen förstår detta, vill jag tillägga.
En sak till bara: Om du resonerar som, eller beter dig som en idiot så kommer folk betrakta dig som en sådan. Det behöver alltså ha noll med din etnicitet att göra.
OBS! Gäller även etniska svenskar.
En sak till bara 2: Till er som tror att bara diskutera dessa banaliteter leder till koncentrationsläger och skallmätning; se över er egen människosyn.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Rocki Kızgın (cis!) 󠁵🌭
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($3.00/month or $30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!