, 55 tweets, 8 min read Read on Twitter
nej, ska vi köra lite palmemordstwittrande?
en sak jag tidigare varit inne på och som jag återigen skulle behöva er hjälp med - hur osäkra vi faktiskt är på exakt mordet gick till.
vi har ingen film och vi har mkt få tekniska kvarlevor. det vi har är vittnesuppgifter, några av dem från personer som idag är döda. dessa vittnesmål är dokumenterade i olika grad och allt är förmodligen inte offentligt för oss utanför utredningen.
vi vet att olof palme sköts i ryggen från ungefär två decimeters håll i korsningen sveavägen-tunnelgatan. men vad exakt hände på platsen? och vad hände sekunderna och minuterna innan?
det är faktiskt inte helt klart. vittnesuppgifterna är delvis oförenliga. vi kan börja med anders b. det närmaste vittnet. han går på sveavägen söderut. han upptäcker att en grupp om tre personer går framför honom. två män och en kvinna.
de tre personerna som anders ser är förstås mördaren samt makarna palme. han ser dem gående i bredd framför sig, på väg diagonalt över trottoaren in mot det hörnet, avfasningen där sveavägens fasad möter den längs tunnelgatan.
anders har själv ett ögonblick tidigare lämnat bankomatet som befinner sig ungefär 20 meter norr om mordplatsen, där hans vänner tagit ut pengar. han går själv och är på väg hem.
så långt inga konstigheter. anders kan inte säga så mycket om mördaren, när skotten faller blir han rädd och tar skydd i en port. men redan nästa vittne motsäger delvis anders berättelse. det är inge m som sitter i en bil på tunnelgatan, men på andra sidan sveavägen.
han ser en man som står och väntar vid skyltfönstret som ligger närmast norr om avfasningen i hörnet. mannen väntar där i minst en minut. när makarna palme kommer gående går mannen upp bakom dem precis i hörnet och skjuter. dvs inga tre som går i bredd tillsammans in mot hörnet.
men dessa två vittnesmål går att förena med lite möda. inge kan ha missat att mördaren lämnar sin plats vid fönstret och går en bit ut i gatan och så att säga möter makarna palme, och anders kan ha överskattat sträckan de går tillsammans.
nästa vittne är lisbeth palme. hon kan sägas delvis stödja bådas version. hon märker nämligen ingen mördare utan upplever att överfallet kommer helt oväntat bakifrån. dvs ingen mördare som går i bredd med dem och ingen som väntar framför dem, utan en som dyker upp bakifrån.
det vill säga att anders kan ha missuppfattat närheten mellan de tre, mördaren går kanske en liten bit efter makarna palme och under så kort tid att lisbeth inte uppmärksammar honom och inge kan ha missuppfattat mördarens position som "väntande".
nästa vittne är nicola. han möter makarna palme ungefär hundra meter norr om mordplatsen, dvs en dryg minut före skotten. då ser han en man som går ungefär tio meter bakom makarna palme.
är det mördaren? det skulle kunna stämma med anders version, det vill säga en mördare som långsamt går ikapp sitt offer till han är tätt intill. men det stämmer inte med inges, för enligt honom står mördaren redan en minut innan mordet och väntar vid skyltfönstret 100 meter bort.
i åtalet och fup:en mot christer pettersson bestämde sig också åklagarna för att det inte var mördaren. och de fick också stöd av nicola - för han säger själv att mannen som förföljde makarna palme efter skotten tog skydd i en port, det vill säga det vi vet att anders gjorde.
problemet är att detta inte stämmer med anders uppgifter. han var inte 100 meter norr om mordplatsen utan som mest 20, vid bankomaten. han gick inte heller bakom makarna palme i 100 meter utan i 5 eller 10.
anders, nicolas och inges berättelser - de tre viktigaste vi har om vad som skedde före mordet - går alltså inte ihop sinsemellan. någon av dem måste ha fel. men vem?
vi har faktiskt två ytterligare vittnesmål som har något att berätta om ögonblicken före mordet. en är cecilia som sitter i en bil på sveavägen. hon stödjer anders version. tre personer går tillsammans från trottoarens ytterkant in mot hörnet.
sedan har vi slutligen ännu en anders, anders d, som också sitter i en bil. hans version är unik. han ser också ett sällskap om tre personer, men de står stilla i hörnet, vända emot varandra.
möjligtvis går denna version att klämma ihop med det andra om vi har en väntande mördare som makarna palme till mötes, följer dem från trottoaren och in mot hörnet där alla tre stannar och vänder sig emot varandra innan palme åter vänder sig bort från mördaren och skottet faller.
men denna version motsägs ju av lisbeth palme. så återigen står vi med motstridiga uppgifter. någon eller några eller kanske alla måste ha fel.
vad tror ni?
förutom fup/åtal mot christer pettersson finns en annan "officiell" version av mordet som härstammar från pu, nämligen gärningsmannaprofilen från 1994. den tror tvärtemot åtalet att personen som nicola möter bakom makarna palme är mördaren och att nicola sedan misstar sig.
dock tror jan olsson och ulf åsgård som skrivit gärningsmannaprofilen också på inge, och räknar med att mördaren också väntar in palme. därför lägger de in ett hittills okänt stopp på makarna palmes sista 100 meter, där mördaren passerar dem.
vad som föranledde detta stopp är okänt, det finns inte i något känt förhör med lisbeth palme, tvärtom motsäger hon att man skulle ha stannar. dessutom är tidsuppgifterna i gärningsmannaprofilen minst sagt konstiga.
där antas nämligen makarna palme passera sveavägen klockan 23.17 och möta nicola 23.20. grejen är bara att avståndet mellan de två platserna bara är drygt 30 meter och det inte förklaras hur denna sträcka kan ta tre minuter.
här finns dock en sen uppgift från lisbeth palme (från ett förhör 1993) att olof palme i samband med att man kort stannade vid ett skyltfönster ska ha "dröjt sig kvar" och att lisbeth efteråt förknippat detta med att maken anade att de var förföljda.
men det är alltså uppgifter om att "dröja sig kvar" ganska kort, inte stanna i tre minuter. denna tidsperiod är oförklarad i gärningsmannaprofilen.
här har jag dock ibland tyck mig kunna gissa mig till ett halmstrå som skulle kunna rädda versionen. jag vill poängtera att det här är helt och spekulationer, men eftersom kunskapsläget är så dåligt tycker jag man kan unna sig det.
jag tänker att det kan finnas uppgifter i utredningen om att makarna palme verkligen dröjer ett tag på sveavägens östra sida strax innan mordplatsen, av skäl som inte har med mordet att göra men som både lisbeth och utredarna har goda skäl att hålla borta från offentligheten.
vi talar nu alltså om något privat, kanske en dispyt mellan makarna. eller en diskussion om något som inte rör andra. i alla fall någonting som gör att tiderna stämmer, men som vi inte känner till.
det skulle i så fall också kunna förklara varför lisbeth inte märker att mördaren passerar tätt intill dem både på väg till mordplatsen och när han sedan går dem till mötes och slår följe tätt bakom dem. hon har tankar och uppmärksamhet på annat håll.
är det här troligt? nej, inte särskilt. men möjligt. det är en hypotes som man skulle kunna ha med sig i alla fall.
en annan orsak till lisbeth knapphändiga uppgifter skulle förstås kunna vara att hon helt enkelt inte minns något pga traumat hon drabbades av strax efteråt. för här är nämligen alla vittnen överens - lisbeth visade efter mordet alla tecken på att befinna sig i djup chock.
så hur går vi vidare? någon av vittnesuppgifterna är fel. så vem ska bort?
ett alternativ är att inges väntande mördare aldrig finns. det finns nämligen ganska många andra personer som passerar mordplatsen alldeles innan mordet och de ser ingen person där.
dessa vittnesmål är inte offentliga, utan vi vet bara i sammanfattning vad de sa. men en person stannade i hörnet strax före mordet och funderade på att ta brunkebergstunneln till birger jarlsgatan men bestämde sig för att avstå pga upplevdes otryggt.
(tunneln stängdes för övrigt klockan 22, men detta gick tydligen inte att uppfatta från sveavägen)
ett annat sällskap stannade "i två minuter" vid mordplatsen alldeles före mordet pga en av dem kände sig illamående. (och kräktes?) inte heller dessa upptäckte någon väntande mördare.
det verkar alltså klent med stöd i övrigt för inges väntande person. men inges berättelse är ändå svår att avfärda. han berättade efteråt hur han särskilt "kollat in" personen eftersom han upplevde att det var en väntande person, han associerade till en väntande langare.
och han säger till sitt sällskap något om "kolla honom där, nu snor han väskan av kärringen!" när mördaren precis ska slå till. det är på det sättet ett starkt vittnesmål, i och med att det finns så mycket att hänga upp det på.
så kanske såg inge verkligen en person. men frågan är – såg han personen verkligen i fönstret breevid mordplatsen? och var det samma person som väntade som sedan utförde mordet?
för tänk om inge gjorde samma misstag som nicola och blandat ihop mördaren med anders?
vi vet ju att anders stod och väntade på sveavägen. inte vid skyltfönstret närmast mordplatsen utan ungefär 10-15 meter norrut vid bankomaten. kan inge ha sett den berusade anders stå och vänta på sina kompisar som kommer från olika håll och sedan när han ser själva mordet >
> koppla ihop mördaren med den väntande anders? och då förflytta den väntande anders en bit längre söderut? det är en möjlighet. kanske återigen inte det troligaste, men möjligt.
att lisbeth blandade ihop mördaren och anders är något som många tror. hennes beskrivning av mördarens utseende och framför allt position stämmer rätt bra överens med anders. så tänk om lisbeth, nicola och inge gjort samma misstag?
nicola säger att den förföljande mannen har en blå jacka. han ser personen i ljuset från från skyltfönster och gatlyktor ovanifrån och från sidan. han ser på samma sätt anders i sin blå jacka med ljus från sidan och uppifrån.
inge ser både den väntande mannen och mördaren med skyltfönster och ljus bakom sig. likaså de flesta andra mordvittnen. de ser mördarens klädsel som "mörk", "mörkgrå", "svart" eller "mörkblå". dvs det man kanske kan anta att det blåa blir mot ljus bakifrån.
vad landar vi då? med en mördare iklädd blå jacka som förföljer makarna palme i alla fall från att de passerat sveavägen. han är ungefär tio meter bakom i början av kvarteret mellan adolf fredriks kyrkogata och tunnelgatan och bara någon meter mot slutet.
det vill säga han går långsamt i kapp dem, så omärkligt att lisbeth palme inte märker det. av någon anledning gör makarna palme en liten lov mot slutet av kvarteret för att gå diagonalt över trottoaren precis i slutet, då går mördaren så nära att han kan lyfta sitt vapen >
> och skjuta olof palme. därefter sätter han iväg. kvar på platsen står anders som både nicola (på långt avstånd) och en chockad lisbeth uppfattar som mördaren.
vad tror vi om detta? vi slipper väntande dekorimamän och mötesscenarier och annat som tarvar ganska många förklaringar. kvar har vi en beväpnad och beslutsam person som befinner sig strax bakom makarna palme ungefär från hörnet adolf fredrik kyrkogata och sveavägen.
i så fall är den enda som säkert sett något mer av mannen nicola, som säger att mannen har blå jacka och uppfattas som äldre, i alla fall äldre än vad en livvakt skulle varit. och mördare som är tillräckligt lik anders för att kunna förväxlas i mörkret.
kan vi dra kedjan längre tillbaka än hörnet adolf fredriks kyrkogata och sveavägen? kan vi rentav sätta vår mördare på samma plats som den så kallade grandmannen? eller någon av alla grandmän som figurerat i utredningen?
det skulle jag säga är mer osäkert. men vad tror ni?
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Andreas Ericson
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!