, 11 tweets, 2 min read
Draadje over het #boerenprotest. Full disclosure: ik ben zelf agrarisch ondernemer, al is het niet mijn hoofdberoep. De landbouw die ik beoefen is echter niet te vergelijken met de reguliere.
Afijn daar gaan we:
(1/x)
Het is overduidelijk wie er schuld hebben aan de stikstofcrisis. Dat zijn wij allemaal. Wij consumenten. Wij, die hebben gestemd op de politici deze puinhoop veroorzaakt hebben.
Want dat zijn natuurlijk de hoofdschuldigen: de politici. (2/x)
Zij hebben willens en wetens een ingewikkeld systeem van regels en vergunningen opgetuigd (echt, de administratie die een agrariër moet bijhouden is hels!) terwijl ze wísten dat veel van die regels, op de langere termijn, niet houdbaar waren. (3/x)
En soms, zoals in het geval van de PAS, werden zelfs de juridische kaders willens en wetens overschreden. We zien dit overigens vaker: 100.000 illegale vluchten per jaar op Schiphol, glastuinbouw die geen ETC-rechten hoeft te kopen (oeps, dat moest dus eigenlijk wel). (4/X)
Onze politici hangen als junks aan het ideologische infuus ven Eeuwige Groei.Daarin vinden ze de banken aan hun zijde. Met name de Rabo-bank doet weinig liever dan boeren leningen aanpraten. Want uw bedrijf moet groeien, meneer!
Zo zitten de boeren nu aan alle kanten klem: vaak beladen met schulden, geconfronteerd met een onbetrouwbare overheid die steeds de regels verandert en afgeknepen door grootgrutters die hun inkoopmacht aanwenden om de consument een lage prijs te kunnen bieden. (6/x)
Op kort te gaan: ik kan me levendig voorstellen dat je op de trekker springt om eens fors over het Malieveld te gaan crossen, als de overheid zich weer eens onbetrouwbaar toont.
Tegelijkertijd is de huidige landbouw niet houdbaar. (7/x)
Wat er dus nodig is, is een regering die zegt: jongens, wij politici hebben het de afgelopen halve eeuw helemaal verkeerd gedaan. Het systeem moet anders. Het héle systeem, inclusief transport, bouw enzovoort. Maar vooral... (8/x)
...en wij zeggen dit onder een plechtige belofte dat er geen enkele boer failliet zal gaan aan deze beleidswijziging, vooral de landbouw zal anders moeten. En we gaan samen met de boeren, en de knappe koppen in Wageningen, bedenken hoe dan wel. (9/x)
Maar ja, vind maar eens een politicus die dat durft te zeggen. Gaat wat kosten, he?
De enige politicus die hierbij in de buurt durft te komen, is Klaver. Maar die zit niet in de regering, dus die kan die belofte niet doen. Gevolg: (10/x)
Alle boeren boos op Klaver. Want zonder de belofte: 'geen boeren failliet' werkt praten over (wéér een) verandering als een rode lap op een stier.
Dus. Waar blijven de coalitieleden met durf en verantwoordelijkheidsgevoel? (11/11)
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Thijs Goverde🐰

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!