, 13 tweets, 7 min read Read on Twitter
De underkuverbrigade dacht vandaag dat de boeren te dom waren om hen aan de oortjes te herkennen. Begrijpt niet dat om als boer in Nederland je huid te moeten inzetten een intelligentie is vereist die haar weerga niet kent.
Halveer de veestapel en je halveert de bijdrage aan het BNP en de waarde van de hele sector . Waar haalt de regering de miljarden vandaan om dat allemaal te compenseren? #Verelendung #boerenprotest #boerenopstand
Die boerenbedrijven opereren op een kleine marge. Ze moeten steeds investeren om aan steeds veranderende wetgeving te voldoen. Subsidies vallen straks weg, hoe zit het met hun schulden? Worden die ook gecompenseerd?
Ondertussen wordt de vleesexport van Nederland overgenomen door b.v. de VS of Argentinie. What's next? De industrie? Onze binnenvaart (want diesel / zware stookolie)?
Je halveert niet alleen de veestapel, maar de hele supply chain. De gevolgen van de aderlating van miljarden: Contracten verdampen, bedrijven verdwijnen, werkloosheid stijgt... #boerenopstand #boerenprotest
De 'pijn van de boeren' die @jesseklaver zogenaamd goed begrijpt, is de pijn van ons allemaal. #boerenprotest #boerenopstand
@jesseklaver Je kan het niet maken om met een neoliberale zweep decennialang een sector naar extreme productiviteit opjagen en dan via een op nepwetenschap gebaseerde communistische aderlating ten gronde richten. #boerenopstand #boerenprotest
@jesseklaver Aan de ene kant de omzetverhoging verplichtende hefboom van de schuld bij de bank, aan de andere kant de omzetreducerende maatregelen van de overheid. De agrarische sector gesandwitched door de schuldsatanisten en de klimaatluciferianen. #boerenopstand #boerenprotest
@jesseklaver De onafwendbare economische crisis die hier uit voortkomt wordt door de ECB gebruikt als pressiemiddel om Den Haag te dwingen nog meer bevoegdheden af te staan aan Brussel en in Nederland nog meer 'hervormingen' door te voeren.
@jesseklaver Halvering veestapel: Halvering transporten, halvering zeevracht , gedwongen ontslagen, meer dierenleed (veehouder gaat compenserende maatregelen nemen, of wordt daar zelfs toe verplicht, die ten koste van de overgebleven dieren gaan).
@jesseklaver De vraag is natuurlijk of het geleidelijk gaat, of dat we straks door de klimaathysterie bedwelmd tot versnelde ruiming van die "halve veestapel" overgaan. #boerenopstand #boerenprotest
@jesseklaver In dat laatste geval voorspel ik niet alleen een elfstendentocht, maar ook een agrarische exodus naar b.v. Oekraine. Oh wacht... #boerenopstand #boerenprotest
@jesseklaver Behalve de sales chain gaat ook de purchase chain naar de mallemiezen. Veevoerproductie- en transportbedrijven moeten ook halveren. Worden zij ook geocmpenseerd?
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Sjarl de Kool
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!