My Authors
Read all threads
Draadje, want wederom overtrokken ophef over de materialen voor accu's en #EV's.

0. Zeker belangrijk om op de hele keten te focussen. Goed dat deze analyse gedaan is @SybrenBosch, @pvanexter en @SprechlerB.

Helaas kiest een krant dan een schreeuwkop.
trouw.nl/duurzaamheid-n…
1. Er zijn daadwerkelijk knelpunten in de productie van accu's. Er zijn daarnaast grove schandalen op vlak van milieu en arbeidsomstandigheden. Die moeten opgelost worden. Dat kan. Dat moet. Dat zal. wattisduurzaam.nl/19333/featured…
2a. Wees voorzichtig met conclusies over schaarste. Zoals terecht aangegeven, de materialen zijn niet schaars; de productiecapaciteit is schaars.

Nu de vraag naar accu's stijgt, heeft de markt alle reden de productiecapaciteit uit te breiden. wattisduurzaam.nl/18905/energie-…
2b. Rond de opmars van zonnepanelen en windturbines waren er in het vergelijkbare zorgen.

De markt heeft die zorgen serieus genomen. Van een beperkend tekort aan grondstoffen is daardoor nauwelijks sprake geweest.

Stuk uit 2005 over silicium voor PV: wired.com/2005/03/silico…
3a. Als de vraag naar een product, in dit geval compacte energieopslag stijgt, stijgt niet alleen de vraag naar grondstoffen maar ook de prijs daarvan. En daarmee de druk op onderzoek en innovatie om het gebruik van die schaarse grondstoffen te beperken. ad.nl/auto/accu-s-va…
3b. Beperken van het verbruik van grondstoffen kan door optimalisaties van volwassen techniek of door over te schakelen op alternatieven. Beiden zie je in de markt gebeuren. Voor niet-mobiele opslag, ligt gebruik van schaarse materialen niet voor de hand. wattisduurzaam.nl/1613/energie-o…
4a. Tot slot. Wees voorzichtig met uitspraken over 'ons eerlijke deel'. Dat is vooral een gevoelskwestie.

Vermeng dat niet met wetenschap.
4b. Volgens eenzelfde redeneerlijn kun je claimen dat Nederland niet 2 maar 8 miljoen elektrische auto's moet hebben in 2030.

Dan betalen we 'ons eerlijke deel' aan de cruciale ontwikkeling van productiecapaciteit en alternatieven, ten gunste van landen die dat niet kunnen.
5. Trouw heeft inmiddels de kop aangepast, uitstekend! 👍

Voor de duidelijkheid, dit was de kop waarop ik aanging:
Dit was te kort door de bocht. Natuurlijk mag de wetenschap zich uitspreken over ethische dilemma's. Hier mis ik de argumentatie waarom de voorgestelde verdeling per capita in 2030 van beschikbare metalen 'eerlijk' is.

Het lijkt daarmee een gevoelskwestie.
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Thijs ten Brinck

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!