Discover and read the best of Twitter Threads about #salafisme

Most recents (3)

1/18 Ik krijg hier een #Nashville déjà vu gevoel van.
Je kunt mensen niet verbieden om op basis van hun religie homoseksualiteit verwerpelijk te vinden.
Juridisch kun je er ook weinig mee zolang niet wordt opgeroepen tot geweld e.d.
2/ Het valt mij op dat zichzelf liberaal achtende mensen vaak illiberaal worden als ze geconfronteerd worden met dit soort religieuze onverdraagzaamheid. Maar je kunt (religieuze) mensen niet dwingen om liberale mainstream opvattingen aan te nemen.
3/ Dit gedrag popt vooral op rond de islam. Veel mensen hebben kennelijk de illusie dat je met integratiebeleid van immigranten doorsnee burgers kunt maken. Maar dat kan niet. Daarom moet je ook heel voorzichtig zijn met de immigratie van mensen met extreem illiberale opvattingen
Read 18 tweets
Bij #Nieuwsuur en #NRC onderzoek naar 50 informele weekendscholen die volgens hen zijn of sterk door het #salafisme worden beïnvloed. Ze bekeken het lesmateriaal voor verschillende leeftijdsgroepen.
De aankondiging eerder was gebruikelijk: NRC en Nieuwsuur volgen redelijk de agenda vd veiligheidsdiensten en komen nu net als die diensten met focus op informeel onderwijs. Er worden wat quotes gepubliceerd die mensen zeker een probleem vinden, reacties politici gevraagd. klaar.
De uitzending begint met de claim dat #nieuwsuur en #nrc voor het eerst onderzoek hebben gedaan, naar de inhoud van de lessen van informeel onderwijs van 'salafisten'. Dat is pertinent onjuist: journalisten en wetenschappers hebben dat al gedaan. De boeken zijn dan ook bekend.
Read 42 tweets
#Draadje.

Ik kreeg onlangs een huiswerkopdracht van @tdenooijer, nl. lezen van het Manifest Islam in Nederland van de @SGPnieuws (januari 2017). #islam

Ik als vroom islam-student zijnde doe dat dan natuurlijk braaf.

"De islam in NL vraagt om een duidelijke politieke koers."
@tdenooijer @SGPnieuws De politieke koers die de SGP voorstaat bestaat uit 5 pijlers:

1. Rem op de groei v/d islam door asielbeperking
2. Beschermen rechtsstaat en beschaving
3. Aanpakken radicaal-islamitische organisaties
4. Beschermen publieke ruimte
5. Aanpakken van terroristen en geweldspredikers
@tdenooijer @SGPnieuws Het manifest begint met een beknopte probleemschets:

"zorgen van veel NL'ers over islam" - "Behoefte van islam aan dominantie" - "wereldwijd geweld" - "islamitisch terrorisme in veel Europese
steden gevoeld" - "antisemitisme" - "ronselen" -"onbehagen & vervreemding"
Read 35 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!