, 4 tweets, 1 min read
My Authors
Read all threads
1)Unutulan bir demiryolu modernizasyon ihalesi var Romanya'da
Temyiz mahkeme gününe az kaldı.
Beyan tarihiBildiren Tarafçare
2019/08/14ALSİM ALARKO SAN. TESİSLERİ VE TİC.A.Ş.,temyiz
2019/08/19ULUSAL RAYLI ŞİRKET "CFR" SAtemyiz
2019/08/21ULUSAL RAYLI ŞİRKET "CFR" SAtemyiz
2)17/01/2020
Tahmini süre: 09:00
Tamamlandı: 8-Tamamlandı 1 kamu ihale
çözümü
Çözüm türü: Kısa vadeli çözüm:
Belge:
portal.just.ro/2/SitePages/Do…
3)Bu ihalede ALSİM/ALARKO'nun payı kabaca 305 milyon euro.
Umarım lehte sonuçlanır.
Bu ara güzel haberlere ihtiyaç var.
Bunların dışında bir Avrupa birde Ortadoğu Ülkesinde ön yeterlilik alınan ihale sözkonusuymuş.
Hangi aşamada olduğunu bilmiyorum
Ancak taahhütten güzel haberler
4)Beklemek akla yatkın olur.
Romanya'da teklifleri toplanan Sibiu – Pitești karayolu lot 4 var. Henüz sonuç açıklanmamış.
Muhtemelen askıya alınmış olabilir.
Romanya'da siyasi değişimler çok oldu ve her değişiklikte bürokrasi kadroları da değişiyor.
İşler yavaş yürüyor.
#ALARK
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Ayhan Özcan

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!