#Tadżykistan Wczoraj 15-osobowy Medyczny Zespół Ratunkowy @RatownicyPCPM @FundacjaPCPM rozpoczął misję w #Tadżykistan w celu pomocy lokalnej służbie zdrowia w walce z #COVID-19. W #Tadżykistan epidemia jest na etapie wzrostowym, w skali być może największej w regionie #THEAD 1/13 Image
Zespół PCPM to jeden z 29 certyfikowanych przez WHO zespołów medycznych błyskawicznego reagowania na świecie Typu 1. Wcześniej PCPM prowadził podobne działania w #Lombardia #Włochy i w sąsiednim #Kirgistan. 2/13
Wylot @RatownicyPCPM do #Tadżykistan był możliwy dzięki wsparciu polskiego @MSZ @polskapomoc i @mon. Świetny przykład polskiego soft power, poprzez wspieranie państw potrzebujących pomocy w czasie pandemii, przy wykorzystaniu polskiego know-how zarządzania kryzysowego. 3/13
Polska jako kraj ma już doświadczenie w działaniach na rzecz stabilizacji Tadżykistanu. Polscy policjanci uczestniczyli w UNMOT ONZ w latach 1998-2000 – misji obserwacyjnej ONZ, której zadaniem było zabezpieczenie wdrażania porozumień pokojowych, kończących wojnę domową. 4/13
Od 2010 r. @pcpm w #Tadżykistan realizuje projekty w zakresie przeciwdziałania klęskom żywiołowym, wspierania społeczności lokalnych, obszarów wiejskich i samozatrudnienia kobiet. Skala działań ograniczona, jednak są to ważne aspekty soft power i budowania wizerunku Polski. 5/13
Walka z #COVID-19, szczególnie w krajach z niewydolną służbą zdrowia i niską odpornością na zagrożenia biologiczne, jak Tadżykistan, to nie tylko bezpośrednie działania medyczne, ale także szkolenia lokalnej służby zdrowia i ratowników, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem 6/13
W #Tadżykistanie w walce z #COVID-19 jak dotąd zawiodło wszystko. Spóźniona i lekceważąca reakcja władz, jeszcze bardziej pogłębiająca strukturalne problemy państwa i jego służby zdrowia. Kompromitacja lokalnego przedstawicielstwa WHO. Wzrost napięć społecznych i etnicznych. 7/13
Przypomnijmy: w regionie pandemia #COVID-19 rozwijała się od początku marca. Władze #Tadżykistan do końca kwietnia twierdziły, że koronawirusa w ich kraju nie ma. Po jego oficjalnym stwierdzeniu dynamika wzrostu zachorowań i zgonów poszła szybko do góry. 9/13
W efekcie opóźnionej reakcji władz rozwinęły się lokalne ogniska #COVID-19 - zarówno w stolicy Duszanbe, jak i regionach. Dochodziło również do transgranicznej transmisji wirusa, szczególnie w Kotlinie Fergańskiej, między #Kirgistan #Uzbekistan #Tadżykistan 10/13
Obecnie: W #Tadżykistan stwierdzono OFICJALNIE 4 609 zachorowań (druga liczba w regionie), 48 zgonów. Nieoficjalne dane mówią jednak, że skala epidemii FAKTYCZNIE może być nawet kilkukrotnie większa (nawet ok. 30 000 zakażeń). 11/13
Władze #Tadżykistan muszą polegać na międzynarodowej pomocy. #Rosja i #EUG zachowują się biernie. #Chiny reagują pomocą, która następnie przysłuży się wzrostowi chińskich wpływów w tym kraju. #Uzbekistan i #Kazachstan w ramach „koronadyplomacji” też wysłały pomoc. 12/13
Tym bardziej powodzenia @FundacjaPCPM @RatownicyPCPM @WilkWojtekPCPM ! END 13/13

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Arkadiusz Legieć

Arkadiusz Legieć Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ArkadiuszLegiec

Feb 28
26 lutego @ZelenskyyUa i @DmytroKuleba ogłosili utworzenie Międzynarodowego Legionu, otwartego na ochotników z zagranicy. O tym jak wyglądał napływ zagranicznych bojowników na Ukrainę po 2014 r. i czego spodziewać się w tym względzie teraz – w wątku poniżej.

#THREAD 1/26
Międzynarodowy Legion organizacyjnie ma być włączony w skład Batalionów Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy, podległych @DefenceU. W jego szeregi będą wchodzić obcokrajowcy, którzy chcą przyjechać na #Ukraina i walczyć z #Rosja.

2/26
Decyzja otwiera szeroko okno dla drugiej fali napływu zagranicznych ochotników na #Ukraina. O ile w latach 2014-2019 (daty orientacyjne) mieliśmy do czynienia z napływem zagranicznych bojowników, w tym wypadku bardziej możemy jednak mówić o potencjalnych kontraktorach.

3/26
Read 26 tweets
Feb 28
On February 26 @ZelenskyyUa and @DmytroKuleba announced the creation of the International Legion, open to foreign volunteers. About what the influx of foreign fighters to Ukraine looked like after 2014 and what to expect in this regard now - in the thread below.
#THREAD 1/26
Organizationally, the International Legion is to be included in the Territorial Defense Battalions of the Armed Forces of Ukraine, reporting to @DefenceU. Its ranks will be joined by foreigners who want to come to #Ukraine and fight #Russia.

2/26
The decision opens a wide window for the second wave of foreign volunteers in #Ukraine. While in the years 2014-2019 (approximate dates) there was an influx of foreign fighters, in this case, however, we can talk more about potential contractors.

3/26
Read 26 tweets
Jan 6
Protesty w Kazachstanie – Aktualizacja

W Kazachstanie trwają najpoważniejsze w historii tego państwa protesty antyrządowe:
- protesty rozlały się po całym kraju i osiągnęły niespotykaną nigdy dotąd skalę i przebieg

THREAD 1/29
- protesty mają charakter rozdrobniony, spontaniczny

– brak inicjatora, trudno wypatrywać jakiegoś lidera*

*trudno, aby taki lider polityczny się pojawił, jeśli przez 30 lat autorytarnych rządów władze zadbały, aby opozycja znalazła się w więzieniu, lub poza krajem;

2/29
-protestujący odnieśli sukcesy, jakich trudno było oczekiwać: zajęcie budynków administracji lokalnej w różnych częściach kraju, zajęcie lotniska czy rezydencji prezydenta w Ałmatach, ale przede wszystkim –byli w stanie efektywnie stawić opór siłom bezpieczeństwa i wojsku

3/29
Read 29 tweets
Jan 5
5 stycznia br. prezydent Kazachstanu K. Żomart-Tokajew zdecydował o odwołaniu rządu A. Mamina oraz podjęciu szeregu decyzji administracyjno-socjalnych, w odpowiedzi na trwające od 4 dni protesty społeczne w kraju, wywołane podwyżką cen gazu i innych produktów.
#THREAD 1/21
Bezpośrednim źródłem protestów stały się noworoczne podwyżki cen szeregu produktów – m.in. spożywczych, ale przede wszystkim gazu (w tym LNG, powszechnie wykorzystywanego w Kazachstanie jako paliwo samochodowe). Cena LNG skoczyła ponad dwukrotnie.
2/21
Epicentrum protestów stało się Żanaozen i prowincja Mangistau – więc mówiąc w skrócie ośrodek przemysłowo-robotniczy, który tradycyjnie łatwiej niż inne, jest skłonny wyjść na ulice w obronie swoich interesów (znamy to m.in. z własnej historii).
3/21
Read 21 tweets
Oct 7, 2021
W miniony weekend Michaił Sakaszwili powrócił do Gruzji po kilku latach emigracji. Nigdy nie utracił on wpływu na gruzińską politykę, jednak teraz „czynnik Miszy” zogniskuje wokół siebie najważniejsze elementy kryzysu politycznego w tym państwie.
#THREAD 1/27
Nie znajduję odpowiedzi, dlaczego teraz Sakaszwili zdecydował się na powrót do Gruzji – mógł to zrobić rok wcześniej czy później. Powrót, ze świadomością tego, że zostanie się aresztowanym, nie stawia gruzińskiej polityki „na głowie”, jednak uwydatnia jej systemowe problemy.
2/27
Scena polityczna w Gruzji co najmniej od 2019 r. jest zdominowana przez konflikt rządzącego Gruzińskiego Marzenia (GM) z opozycją, na czele ze Zjednoczonym Ruchem Narodowym (ZRN) (partia Sakaszwiliego), który możemy zobrazować jako konflikt obozów „anty-„ i „pro-„ Sakaszwili
3/27
Read 27 tweets
Aug 27, 2021
Kilka spostrzeżeń nt. tzw. Państwa Islamskiego #IS w #Afganistan w kontekście wczorajszych zamachów bombowych w Kabulu:
- PI jest obecne w Afganistanie od 2015, kiedy w momencie swoich największych sukcesów w Iraku i Syrii ogłosiło utworzenie „Prowincji Chorasan”
#THREAD 1/20
- PI nigdy nie było siła dominującą w Afganistanie– zawsze działało w otoczeniu wrogich sił #USA i ich sojuszników z jednej strony, a talibów, utrzymujących kontakty z Al-Kaidą z drugiej; zawsze było mniej liczne, miało mniejsze możliwości logistyczne, poparcie ludności itd.
2/20
- nie zmienia to faktu, że PI było obecne na terenie Afganistanu, przede wszystkim w prowincjach Nangarhar i Kunar; zgodnie z raportami ONZ od 2016 obserwowany jest stopniowy wzrost obecności bojowników PI w tym państwie – ich siły szacowane są obecnie na kilka tysięcy
3/20
Read 20 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(