Discover and read the best of Twitter Threads about #یهودیان

Most recents (9)

مقدمه :
عرض شود خدمت انورتون که فردا روز ۱۲ بهمنه ، اولش گفتم برای این ده روز ی سلسله رشتو بزنم .
بعد گفتم ولش کن ، بهتره این کارو بسپارم به دست گله گله شارلاتانهائی که قراره در رژیم بعدی وزیر و وکیل و رئیس کل بشن ، همونا که شبانه روز آقای خاص رو تگ و کوت میکنند و
۱.
بهش یاد میدن که چیکار کنه و تو تلویزیونهاشون ازش طلبکارن شبانه روز .
خلاصه که این مطلب برای کراوات زده‌های عصا قورت داده نیست .
برای همین گفتم ی چیزی بنویسم الکی و دور همی ، برای خالی نبودن عریضه ،
عوضش دور هم میخونیم و میخندیم به ریش دنیای همین اسکولای شارلاتان 🤣😂 .
۲.
انقلاب ۱۳۵۷ ، یا هرچیزی که بهش میگید انقلاب ۱۳۵۷ درواقع امر انقلاب نبود ، ی جابجائی در میان صاحبان ثروت در ایران ، به دست ملت بود .
داستان از اصلاحات ارضی و جهش اقتصادیئی که به دنبالش امد شروع شد .
درواقع با انقلاب سفید ، اقتصاد ایران از شکل سنتی شیفت کرد به شکلی جدید
Read 20 tweets
اولین بهائیان ؟ یهودیان !
راز بهائیان همدان ...

📄 همدان به اذعان اغلب مورخین و کارشناسان یکی از کانون‌های اصلی گسترش بابی گری و بهائی گری در سراسر ايران است اما هر دو به‌وسيله جامعه متنفذ و منسجم #يهودی [ ساکن همدان ] اشاعه داده شد ...
1/3
فضل‌الله مهتدی معروف به صبحی ، مبلغ پيشين #بهائی مینويسد: «همدان اکثر بهائيانش يهودی اند ... و من از این قبیل یهودیان نه در #همدان ،‌ بلکه در تهران نیز سراغ دارم و بر اعمال آنان واقفم»
همچنین حسن نيکو از مبلغین بهائی می نویسد : همدان که مرکز مهم #بهائيان است ، به استثنای ...
2/3
سه چهار نفرشان همگي يهودی بهائی هستند
آنها زمام امور را به دست گرفتند و هر اقدامی که مخالف روح اسلامیت است می‌کنند ...

در ابتدای پیدایش #بهائیت برای رونق و پیشبرد اهداف این فرقه به #یهودیان گفته شد که به طور ظاهری بهایی شوند و در واقع یهودیان اولین گروهی بودند که بهائی شدند

3/3
Read 4 tweets
در این رشتو در مورد یکی از ده‌ها نظریات تاریخیم براتون مینویسم که‌ تاحالا منتشر نکردم و البته که میتونه خیلی خیلی پشم ریزون باشه فقط حیف که زبانم خوب نیست تا به انگلیسی بنویسم چون که ...
این جمله‌ایست از انجیل :
و پتروس گفت :
او را به ما ترجیح داده ؟
متی گفت :
پتروس ،
۱.
متوجهم که داری مثل یک دشمن با یک زن ستیز میکنی . اگر منجی به اون ارزش بخشیده ، به راستی تو که باشی که اون رو پس بزنی ؟
سپس عیسی به #مریم_مجدلیه گفت :
به خودت بستگی دارد تا کلیسایم رو ادامه بدهی .
حالا این جمله را بخوانید :
شمعون پطرس جواب داد: «تو مسیح، پسر خدای زنده Image
۲.
هستی.»
۱۷ آنگاه عیسی گفت: «ای شمعون پسر یونا، خوشا به حال تو! چون تو این را از انسان نیاموختی بلكه پدر آسمانی من آن را بر تو مكشوف ساخته است.
۱۸ و به تو می‌گویم كه تو پطرس هستی و من بر این صخره كلیسای خود را بنا می‌کنم و نیروهای مرگ، هرگز بر آن چیره نخواهد شد Image
Read 14 tweets
این #ایون_آنتونسکو دیکتاتور #رومانی و متحد هیتلر بود . این بابا تو بیشرفی همتا نداشت و الباقی حتی خود هیتلر انگشت کوچیکش نمیشدن .
وقتی هیتلر فرمان راه‌حل نهائی رو در مورد #یهود|یان صادر کرد ، این آنتونسکو چنان یهودکشیئی راه انداخت که خود آلمانیها حیرون موندن از این همه Image
۱.
جدیت در شرارت و کشتار یهودیان ‌.
ده‌ها هزار یهودی را بدون کوچکترین عذاب وجدانی گرفت و تمام ثروت و زندگیهاشون رو کشید بالا و بعدم همه رو راهی اردوگاه‌های مرگ کرد .
در این بین نقش مردم رومانی هم کم نبود ، چرا که هم ی کینه و دشمنی تاریخی با یهودیا داشتند و هم انقدر Image
۲.
پست فطرت بودن که برای چندغاز جایزه افتاده بودن دنبال پیداکردن و لو دادن یهودیا .
اما از حددودای ۱۹۴۳ که ورق برعلیه هیتلر برگشت ، رویه انتونسکو هم عوض شد و پاشو کم‌کم از کشتن یهودیان کنار کشید و در عوض شروع کرد به گرفتن ارتباط با آژانس یهود و بهشون گفت در ازای دریافت Image
Read 8 tweets
1/#Israel Nuclear-attack to #Iran is its long wish/plan. Stupidity to believe that“Biden/Pelosi” visit to #Vatican/#Pope is to justify the most heinous brutality/#Abortion& cia meeting with its terrorist #Taliban is to share counterterrorism plans!
@EmmanuelMacron @EU_Commission ImageImageImageImage
2/Israel is insidiously going to shape not only a new #MiddleEast,but the world, based on its HOLLOW historical dream”global #Zionist-kingdom“at the cost of people lives.
So far, Zionists’ policy to destroy the powerful states of the region has successfully progressed by
@eu_eeas ImageImageImageImage
3/proxy-wars through“ignorant-leaders/#Iraq & cia-terrorists ISIS/#Syria”. Regarding other countries, No concern about #Persian_Gulf states,but #Egypt #Turkey& #Iran are major-obstacle to achieving the Zionist dream& #War is the only solution!
@vonderleyen
ImageImageImageImage
Read 20 tweets
سایان ها | بازوی عملیاتی #موساد [ بخش دوم ]

در فرهنگ موساد کشور‌های مخالف «کشور‌های هدف» و کشور‌هایی که موساد در آنها ایستگاه دارد «کشور‌های پایگاه» نامیده می‌شوند

طبیعتاً موساد توانایی ایجاد پایگاه در تمامی کشور‌های هدف را ندارد، ولی این بدان معنا نیست که نمی‌تواند ...
۱-۱۲
در آن کشورها #منبع_اطلاعاتی اجیر کند

فرض کنید متخصّصین فنّی یک «کشور هدف» مثل عراق برای یک نشست علمی در یک «کشور پایگاه» مثل فرانسه گرد هم آمده باشند و یا افرادی بلندپایه از کشور سوریه برای یک میتینگ سیاسی در اروپا حضور داشته باشند ؛ موساد برای اجیر کردن منبع اطلاعاتی ...
۲-۱۲
از بین این افراد دست به‌کار می‌شود ولی از آنجایی که از نیروهای اطلاعاتی محدودی برخوردار است ، برای جبران این امر از سایان‌های ساکن در «کشور پایگاه» کمک می‌گیرد

نمونهٔ چنین فعالیتی #عملیات_ابوالهول (Sphinx) در فرانسه است . موساد در این عملیات با کمک #سایان‌ها ...
۳-۱۲
Read 12 tweets
سایان‌ها | بازوی عملیاتی موساد

سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل همواره به‌دنبال جاسوسی ، خرابکاری ، ترور و ... برای حفظ امنیت #اسرائیل در سراسر نقاط جهان بوده‌اند

یکی از راه‌هایی که #موساد در این راستا از آن سود جسته است ، استفاده از #سایان‌ ها می‌باشد ...
۱-۱۰
سایان‌ها #یهودیان داوطلب کمکی هستند که در خارج از اسرائیل زندگی کرده و بدون آن‌که عضو موساد باشند ، در اقدامات عملیاتی به آن کمک می‌کنند ؛ سایان‌ها کارهایی از قبیل مراقبت پزشکی ، مهیا کردن پول ، تدارکات و جمع‌آوری اطلاعات برای موساد انجام می‌دهند
۲-۱۰
سایان‌ها باید صددرصد #یهودی ( آشکار یا مخفی ) باشند و هرچند شهروند اسرائیل به‌حساب نمی‌آیند ، اما بسیاری از آنان از طریق بستگانشان با اسرائیل در ارتباطند
۳-۱۰
Read 10 tweets
♦️#یهودیان و گسترش #بهائی‌گری:

از خاندان‌های معروف، متنفذ و مقتدر تاریخ معاصر خاندان حکیم از نسل یک یهودی مهاجر به‌نام حکیم سلیمان می‌باشند که در زمان فتحعلی‌شاه قاجار به ایران کوچ کردند. فرزندان او حکیم‌نظر و حکیم‌موشه پزشک خصوصی ناصرالدین‌شاه قاجار شدند و
#رشتو
۱/۱۱
شبکه‌ گسترده خود را در ایران تنیدند.
صبحی مهتدی [منشی عباس‌افندی] می‌نویسد:
« … خاندان حکیم از بیخ و بن یهودی هستند و آئین و روش این کیش را نگاه می‌دارند، ولی هر دسته‌ای از آن‌ها در کیشی فررفته‌اند. دکتر ایوب مسلمان شد و در مسلمانی استواری نشان داد.
۲/۱۱
به مسجد می‌رفت و فرزندانش را مسلمان نمود… میرزا جالینوس و میرزا یعقوب مسیحی و پروتستانت شدند و میرزا جالینوس کشیش شد و در کلیسا روزهای یکشنبه از روی انجیل سخنرانی میکرد… دکتر ارسطو پدر منوچهر و غلامحسین بهائی شدند…
۳/۱۱
Read 11 tweets
اسرائیل دوست است یا دشمن؟ #رشته_توئیت
از اونجایی که #اسرائیل به نوعی صندوقچه اسرار سر به مهر بخشی از تاریخ معاصر حساب میشه هیچوقت کارشناسان از روی غرض یا مصلحت پاسخ واضحی به این سوال نداده اند. من برای پاسخ، بخشهای قابل عنوانی از تاریخ رو براتون به شکل یک پازل رسم میکنم.
۲.حدودا نیم قرن به عقب برمیگردیم به زمانی که تیم فوتبال ایران در دو فینال پیاپی جام ملتها و آسیایی #اسرائیل را شکست میدهد و قهرمان میشود. این درحالیست که اعراب و حتی چین و کره شمالی مقابل اسرائیل بازی نمیکنند. پرچمهای اسرائیل در امجدیه به آتش کشیده میشود. شیشه مغازه های یهودیان
۳.شکسته میشوند. جو جهود ستیزی به راه می افتد. شایعات بی پایه در مورد جهودها پخش میشود، مثلا همه بلیطهای استادیوم رو خریدن تا ایرانیهارو راه ندن. مثلا عتیقه های ایران رو دارن میخرن میفرستن اسرائیل! اینکه پدرتون هنوز ضد جهوده یادگار همون دوران است. عامل این شایعات و خرابکاریها کیه؟
Read 19 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!