Discover and read the best of Twitter Threads about #کوروش_کبیر

Most recents (6)

#رشته_توییت
یک پیج خارجی رشته توییت بسیار جالبی از #کوروش_کبیر گذاشته که تا الان 17.5 میلیون بازدید خورده!
کاربران خارجی واکنش های جالب و غرور انگیزی نسبت به این توییت نشون دادن
من در این رشته توییت ترجمه این توییت بینظیر رو برای شما مینویسم
#CyrusTheGreat
ناپلئون از ژولیوس سزار الگو میگرفت
ژولیوس سزار از الکساندر بزرگ
اما الکساندر بزرگ از کی الگو میگرفت؟
کوروش کبیر… Image
قبل از اینکه این موضوع را شروع کنیم، مشهورترین بیوگرافی و روایت در مورد کوروش از «سیروپیدیا» Xenophone’s می آید Image
Read 27 tweets
قسمت دوم: اسرائیل دوست یا دشمن؟ #رشتو
برخلاف قسمت اول مخاطب قسمت دوم این رشتو بیشتر اسرائیلیها هستن.
در قسمت قبلی گفتیم که دشمنی ایران و اسرائیل یک دشمنی جعلی و ساخته پرداخته دشمنان دو ملت است. به لحاظ تاریخی، فرهنگی و ژئوپلیتیک دو ملت دوست و متحد یکدیگرند. اما این ممکن است مورد
تائید همه سیاستمداران و مردم دو طرف نباشد در این قسمت بررسی میکنیم که چرا نباید بویژه اسرائیل در این دام بیفتد که با ادامه حیات ج ا کنار بیاید و اندک منافع حضور این لولو سر خرمن اصلا ارزشش را ندارد. امیدوارم دوستان اسرائیلی ما این مطلب رو بطور گسترده انتشار و در دسترس عوام بزارن
چون خواص اسرائیل اکثرا میدانند. حتی آنهایی مثل بنت و.. که میخواهند خودرا به ندانستن بزنن و هوادارانشان را گمراه کنند.
در ابتدا باید بگویم اسرائیل هیچ ترسی از ایران آخوندی ندارد. درست است که دولتمردان اسرائیل مثل سران ج ا اهل گنده گویی و اغراق و رجزخوانیند اما فرقهای بزرگی دارند
Read 18 tweets
اگه بچه آخوندهای فوکول کراواتی غرب رفته و مورخین چپول و فاقد شرافت بزارن که تاریخ رو درست و صحیح بخونید ، متوجه میشید که مهمترین و بهترین حکومت سوسیالیست رفاه گرای تاریخ در ایران با پادشاهی #کوروش_کبیر در ایران شروع شد و‌ با مرگ داریوش سوم نیز پایان یافت .
در این رشتو
۱.
بهتون میگم که چگونه میتوان به این برداشت از فکتهای تاریخی رسید .
حتماً شما هم میدونید که حدود ۸۰ سال پیش نزدیک به ۶۵.۰۰۰ لوح گلی در تخت جمشید کشف شده که فرستاده میشه به دانشگاه شیکاگو ، سالها بعد ، در نیمه دوم دهه ۶۰ ، پس از جداکردن حدود ۱۵.۰۰۰ لوح غیرقابل خوندن
۲.
حدود ۵۰.۰۰۰ لوح خونده میشه که در میان این الواح میتوان به بهترین نمونه یک حکومت رفاه سوسیالیست دست یافت .
مثلاً در تمام الواحی که در مورد پرداخت دستمزدهاست میبینیم که بلااستثناء تمام مدیران و مسئولان کارگاه‌های خیاطی ، ظریفکاری ، هنرهای دستی زنان هستند و مردان تنها Image
Read 17 tweets
#کارنامه_من
نکته مهم جمهوریخواهی ایرانی اینه که سنتی بسیار حقیر و بیمایه داره ، ینی بقدری سنت جمهوریخواهی ایرانی حقیر و پسته که بزرگترین بت و نماد آن ، کسیه که پسوند اسمش میشه #السلطنه ، حاج
محمد مصدق السلطنه .


البته ، خوب که بگردید ، در تمام
۱.
تاریخ ایران ۳ نفر چهره
شاخص جمهوریخواهی وجود دارد ولاغیر .
- اوتانِس یکی از ۷ قَسَم
- رضاشاه کبیر
- مصدق‌السلطنه
اوتانس که مال ۲۵۰۰ سال پیشه و هیچی
نتیجه جمهوریخواهی رضاشاه کبیر هم که با مخالفت شدید روحانیون و سیاسیون منجر به استقرار یک ‌
۲.
سلسله جدید شد
میمونه مصدق ، که از اول و ازَل کلاً با جمهوری مخالف بود . مهندس زیرک زاده از نزدیکترین دوستان و رفقای مصدق و فاطمی در خاطراتش از روز ۲۷ مرداد ۳۲ نقل میکنه که فاطمی میره به اطاق نخست وزیر و به شدت به وی فشار میاره که دستور رفراندوم
Read 17 tweets
عرضم به خدمتتون که ی داستان براتون بگم که وضعیت امروز مارو به خوبی نشون میده .
وقتی #کوروش_کبیر بابل رو فتح کرد . همه یهودیان رو ازاد کرد و گفت یِلو برین ولایتتون .
اما بزرگان یهود داستان اسارتشون رو گفتن و معلوم شدکه نبوکدنصر دوم،علاوه بر یهودیان ، تمام زار و زندگی و اوقل منقل Image
۱.
درون معبد هیکل رو هم با خودش اورده بابل .

این بود که کوروش هم در خزانه بابل رو باز کرد و تمام اشیاء قیمتی معبد سلیمان رو بهشون داد و بعدم کلی پولشون داد که برن به اورشلیم و معبدشون رو بسازن .
یهودیان هم خوش و خرم راه افتادن به سمت ولایت .
اما وقتی رسیدن به ولایت Image
۲.
، در بیرون شهر‌ اورشلیم ، ی عده‌ای جلوی جماعت رو
گرفتن و گفتن
اوغور بخیر ؟ کجا به سلامتی ؟
مسافرین هم شرح داستان فتح بابل و ازادیشون توسط کوروش و .... رو دادن و گفتن با کلی پول و اشیاء متعلق به معبد ، برگشتیم که معبد رو بازسازی کنیم .
الباقی که داشتن حرف Image
Read 19 tweets
اسرائیل دوست است یا دشمن؟ #رشته_توئیت
از اونجایی که #اسرائیل به نوعی صندوقچه اسرار سر به مهر بخشی از تاریخ معاصر حساب میشه هیچوقت کارشناسان از روی غرض یا مصلحت پاسخ واضحی به این سوال نداده اند. من برای پاسخ، بخشهای قابل عنوانی از تاریخ رو براتون به شکل یک پازل رسم میکنم.
۲.حدودا نیم قرن به عقب برمیگردیم به زمانی که تیم فوتبال ایران در دو فینال پیاپی جام ملتها و آسیایی #اسرائیل را شکست میدهد و قهرمان میشود. این درحالیست که اعراب و حتی چین و کره شمالی مقابل اسرائیل بازی نمیکنند. پرچمهای اسرائیل در امجدیه به آتش کشیده میشود. شیشه مغازه های یهودیان
۳.شکسته میشوند. جو جهود ستیزی به راه می افتد. شایعات بی پایه در مورد جهودها پخش میشود، مثلا همه بلیطهای استادیوم رو خریدن تا ایرانیهارو راه ندن. مثلا عتیقه های ایران رو دارن میخرن میفرستن اسرائیل! اینکه پدرتون هنوز ضد جهوده یادگار همون دوران است. عامل این شایعات و خرابکاریها کیه؟
Read 19 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!