Discover and read the best of Twitter Threads about #lumpsum

Most recents (6)

N.a.v. deze tweet ben ik vanmiddag gebeld door een vriendelijke ambtenaar van @minocw. Of dit een verkapte bezuiniging is (mijn aanname) of slechts boekhoudkundige wijziging (zijn uitleg) is een boeiend vraagstuk. #Draadje om het uit te leggen.
Al sinds de invoering van de #lumpsum is de verdeling van geld over het kalenderjaar scheef. Grootste deel (65%) valt in eerste deel, de rest in tweede deel (35%).
Scholen budgetteren per schooljaar en houden er in hun begroting rekening mee dat in de 2e helft van het schooljaar (dus 1e deel kalenderjaar) nog 65% van het geld binnenkomt.
Read 11 tweets
🤔#JaarverslagBestuur
Lees eens mee.
Pagina 93, 94, 95
Alleen de subsidies al die het bestuur van de gemeente ontvangt. Naast de #lumpsum.
dehaagsescholen.nl/wp-content/upl…
#JaarverslagBestuur
Pagina 84
4.4 Overige lasten
4.4.4 Overige 2.164.950
"overige" tweemiljoenhonderdvierenzestigduizendnegenhonderdvijftig euro.
Ook pagina 84
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 4.076.767
Daar valt NIET de nieuwe inrichting van de opgeleverde nieuwbouw onder, dit wordt weer bekostigd door de gemeente!
Read 14 tweets
Om de Paasdagen in het juiste perspectief te plaatsen, JC stierf immers ter vergeving van onze zonden, heb ik de zeven hoofdzonden eens op het #Onderwijs geprojecteerd.

Het gaat hierbij om zeven hoofdzonden die ieder aan de basis liggen van vele andere zonden.
Draadje
👇
1. AVARITIA - HEBZUCHT
De schoolbesturen gaven zichzelf onlangs een coronabonus van 4.000 euro én 4% loonsverhoging. Daarnaast zijn er nog steeds onderwijsbestuurders die meer verdienen dan een ministersalaris.

Stop gegraai van publieke gelden!
#Onderwijs
2. INVIDIA - JALOEZIE
Het @MinOCW en @VO_raad moeten jaloers zijn op échte onderwijsprofessionals die de leerlingen iets leren.
Gevolg: 2000 voltijdsbanen verdwijnen uit het VO. Groei aantal banen bij ministerie + raden.

Meer ambtenaren, minder leraren!

Read 12 tweets
In Nederland hebben wij vrijheid van onderwijs:
Iedereen kan een school beginnen op basis van religie of levensovertuiging.
Ouders kunnen hun kinderen naar zo’n school sturen en hen daar op hun vrijheid laten beperken. (1)
@rudmer

#vrijheidvanonderwijs #art23 #passendonderwijs
Schoolbesturen en hun samenwerkingsverbanden hebben de vrijheid leerkrachten te overvragen.
Hen te overladen met protocollen en regeltjes. Klassen vol te laten proppen.
Leerkrachten hebben de vrijheid om leerlingen in een isoleer te plaatsen op speciaal onderwijs. (2)
Scholen hebben de vrijheid leerlingen te weigeren of te verwijderen zonder al te veel consequenties. Geen OPP’s op te stellen of het zelf in te vullen zonder ouders te kennen in hun instemmingsrecht.
En MDO's te organiseren, met héél veel FTE. (3)

#Ontwikkelingsperspectiefplan
Read 12 tweets
Should #NRIs based out of Singapore and the US #invest in India now?
Should we #invest now or wait until the #USElections2020 are over?
What happens to my #portfolio if #Trump doesn’t come back to power?
Read 13 tweets
Op 31 mei 1995 werd de wet #lumpsum VO aangenomen.

25 Jaar later is dit absoluut geen reden voor een feestje. Al doet de @VO_raad graag met vlagvertoon aan borstklopperij, dat is nu ongepast. De #onderwijskwaliteit is deze periode naar de haaien gegaan.
De vlag mag halfstok. (1)
Gevolgen #lumpsum voor onderwijskwaliteit:
- aantal laaggeletterden is gestegen van ruim 10% naar bijna 25% volgens #Pisa.
- op de internationale #OESO onderwijsranglijst is NL gezakt van de 3e naar 26e plaats
- aantal thuiszitters ontzettend gestegen.(2)

onderwijsinspectie.nl/documenten/rap…
Steeds minder onderwijsgeld komt in de klas:
- groei eigen vermogen VO scholen was in 2018: 94 miljoen euro
- eigen vermogen groeide in 4 jaar met 240 miljoen euro
- aantal reguliere leraren FTE nam af met 2000 FTE
- groei flexibele schil VO met 2% (3)

onderwijsinspectie.nl/documenten/rap…
Read 8 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!