#arbpol #svpol [Tråd] om hur frågor om arbetsvillkor och arbetsmarknaden raderas ur det allmänna medvetandet.
När jag var liten var avtalsrörelser, förhandlingar, strejkhot och arbetsmarknadspolitiska frågor sådant som tog stor plats i #SVTRapport. Därför blev jag tidigt >
medveten om dessa frågor, vart konfliktlinjerna på arbetsmarknaden låg och på ett ungefär varför. Hur ser det ut idag egentligen?
I #Rapport ikväll behandlade man det faktum att Byggföretagen och @Byggnads avstyrt det strejkvarsel som låg till imorgon på 15 sekunder, med >
följande meddelande; "Det blir ingen strejk inom byggbranschen imorgon. Detta sedan Byggföretagen och fackförbundet Byggnads idag har enats om ett nytt kollektivavtal. Avtalet ligger inom ramen för industrins märke på 5,4% över 29 månader."

Då kan det noteras att de frågor >
som arbetsgivare och fack inte var överens om, och som riskerade leda till strejk, inte hade med lönenivåerna att göra, utan handlade om att få bukt med riskabel och livshotande arbetsmiljö, samt arbetslivskriminalitet inom byggbranschen. Men den som tittade på #SVTRapport fick >
alltså inte veta ett skit mer än att det har funnits oenighet och strejkvarsel, men nu är man överens, och det låter som om det handlade om lönerna (fast det gjorde det i realiteten inte).
Samtidigt, i samma Rapportsändning, ägnas över tre minuter åt ett feature-reportage om >
att några forskare kanske kan vara på väg att tyda nån text till gamla dagboksanteckningar från Andrées luftballongsexpedition till nordpolen 1897 och därigenom eventuellt få några ledtrådar till hur expeditionens medlemmar dog. Förvisso intressant, men för ett nyhetsprogram >
kan ett sådant inslag bara klassas som utfyllnad. @svtnyheter väljer alltså utfyllnad framför att informera kring en väldigt viktig konflikt på svensk arbetsmarknad.

Inte så konstigt att folk har noll på allt som rör arbetslivet. Inte konstigt att folk inte ens vet vad poängen >
med fackförbund är. Inte konstigt att arbetsmarknadspolitik fallit från att ständigt vara en av topp fem viktigaste politiska frågor när man frågade allmänheten, till att aldrig ens vara med på listan över de 10 politikområden allmänheten anser vara viktigast. Inte konstigt att>
så många blir fucked over av skrupellösa arbetsgivare trots att de skulle haft lagen på sin sida om de bara haft en aning om sina rättigheter.
Jag tycker det är ett kapitalt misslyckande av hela journalistkåren. Och extra pinsamt för public service.
#arbpol #svpol #media

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Ola Hakefelt

Ola Hakefelt Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @OHakefelt

12 Nov
Hej! Idag ska vi lära oss lite om logik a'la @Centerpartiet. C talar ständigt om hur viktigt det är att få människor i sysselsättning. De är ense om att vi måste arbeta längre upp i åldrarna för att få samhällsekonomin att gå ihop.

Samtidigt vill C gärna göra allt för sin >
>ledstjärna, @svenaringsliv. Och deras medlemsorganisationer vill gärna kunna göra sig av med arbetstagare som börjar bli lite till åren komna och kanske inte klarar att prestera som 25-åringar längre.
Eftersom arbetsgivarna i dessa organisationer är rädda för sjunkande >
>arbetskapacitet hos äldre anställda, sker det en omfattande åldersdiskriminering i det svenska arbetslivet. Redan några år efter 40 börjar arbetsgivare sortera bort arbetssökanden. Det här är inget nytt direkt, det var en av de stora anledningarna till >

dagensarena.se/innehall/alder…
Read 15 tweets
10 Nov
#avtal2020 #svpol [Tråd] Många har blivit högeligen upprörda över denna tweet från Centerns ungdomsförbund. Inte jag. Jag tycker det är bra när politikens målsättningar uttrycks öppet. Vad exempelvis detta ungdomsförbunds moderparti gör är att linda in det faktum att de är [1/9]>
> Svenskt Näringslivs kammartjänare i diverse fina ord. De talar inte alls om att de vill ha en helt avreglerad arbetsmarknad, helt utan anställningsskydd, med begränsningar av fackförbunds möjligheter att vidta stridsåtgärder som skulle göra facken helt maktlösa. [2/9]>
> "Fuck facket" helt enkelt. Det är deras politik, men de rullar in det i diverse fina ord om "individen, "flexibilitet" och "rörlighet". Så att de kan beskylla LO för att vara "ansvarslösa" och "irrelevanta" när de står upp för och försvarar sina medlemmars intressen. [3/9] >
Read 9 tweets
3 Nov
Inte särskilt ärligt av @dagensnyheter. I svarsalternativet att arbetsgivare ska få göra fler undantag från turordningen står att detta ska ske "baserat på kompetens". Men i såväl LAS-utredningen som partsuppgörelsen handlar det om fria undantag.>
#arbpol
dn.se/sverige/dn-ips…
>Alltså, arbetsgivaren kan undanta arbetstagare från turordningen helt godtyckligt. Det är med den nuvarande modellen, där undantag måste ske genom förhandlingar, som arbetsgivaren måste motivera undantag med att de exempelvis görs av kompetensskäl.
@dagensnyheter gör precis som>
>alla politiker som nu jobbar för att driva igenom dessa försämringar i LAS: Man målar upp bilden av att LAS inte skulle vara dispositiv. Alltså att arbetsgivare tvingas säga upp nyckelkompetens på grund av att turordningsreglerna är så rigida. Det är oerhört missvisande.>
Read 10 tweets
17 Oct
Idag firar vi! Vi firar att det inte blev något avtal om försämrat anställningsskydd mellan @LOSverige och @svenaringsliv.

Den största segern Svenskt Näringsliv vunnit är den om det offentliga samtalet. Att frågor om arbetsmarknadspolitik knappt diskuteras längre.>>
Jag och mina kamrater i United Unions
har stått på Sergels torg varje måndag sedan 1 juni och pratat med folk om anställningsskyddet, och det mest slående är att de flesta inte ens är medvetna om frågan. Men när man berättar vad det handlar om tycker i stort sett alla >>
att det är åt helvete att slå sönder anställningstryggheten.
"En moderniserad arbetsrätt" heter den utredning som man nu planerar att göra lag av. Men i realiteten handlar det om att gå tillbaka till en situation när du måste hålla dig väl med chefen, >>
Read 8 tweets
27 Aug
[Tråd] #FörsvaraLAS #RörInteLAS #TryggaJobb Nu ska jag skriva om varför ett av LAS-utredningens förslag som påstås gynna arbetstagarna, och därför ska "väga upp" alla de försämringar av anställningsskyddet utredningen föreslår, är en ren bluff. En åtgärd utan praktisk betydelse.
Redan tidigare i processen att göra om (i praktiken urholka och riva sönder) LAS talades det om att tillsvidareanställda skulle få lite sämre anställningsskydd, men samtidigt skulle de som hade sämst anställningsskydd i dagsläget - visstidsanställda - få det lite bättre.
LAS-utredningen lade den 1 juni fram sina förslag, som innebar en enorm maktförskjutning till arbetsgivarens fördel, och kraftigt utvidgade möjligheter att göra sig av med tillsvidareanställd personal på godtyckliga grunder. Jag ska inte gå in på det här, har skrivit om det
Read 18 tweets
26 Aug
#arbpol #svpol Lite mer positiva nyheter från arbetsmarknaden. Efter att Hamnarbetarförbundet förra året, efter extrem obstruktion från arbetsgivarsidan och följande strejkvarsel, till slut vann sitt #kollektivavtal, gjorde arbetsgivarparten klart att man>
arbetaren.se/2020/08/21/ham…
inte hade någon som helst avsikt att respektera resultatet av konflikten. APM terminals, Sveriges Hamnar och Svenskt Näringsliv hävdade att eftersom Hamnarbetarförbundet slutit ett s.k. "andra-avtal" så var de inte berättigade till några av de fackliga rättigheter som ett >
kollektivavtal enligt gängse arbetsrättslig lagstiftning ger. D.v.s. rätt till information och inflytande enligt MBL, rätt att utse skyddsombud och delta i skyddsarbete enligt Arbetsmiljölagen o.s.v.
Detta påstod arbetsgivarna trots att arbetsrättsexperter sa att det inte finns >
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!