Mark Ponte Profile picture
25 Jan, 15 tweets, 5 min read
Last week @JTAnews published an article about about Elieser, a black man who was buried on the Jewish Cemetary Beth Haim in Ouderkerk in 1627. In this #thread and on my website a little more context about Black and Jewish Amsterdam in the C17th Amsterdam. jta.org/2021/01/20/glo…
While their had been Black people living in Amsterdam since the late sixteenth century, their numbers raised considerably in the wake of Sephardic migration from Spain and Portugal. Most of these migrants settled with their servants in the area around the Jodenbreestraat.
(Background story:) From the fifteenth century onwards, enslaved African men and women were traded on the Iberian Peninsula. Usually they had to work as domestic servants. In 1600 roughly 10% of the population was Black in Lisboa.
Some of the Iberian migrants were of African or mixed descent and some of the migrants brought black servants with them. In the early seventeenth century, Ernst Brinck, the later burgomaster of Harderwijk, wrote about his visit to Amsterdam and de Jodenbreestraat:
Most of the Portuguese, being largely Jews, live in [Joden]breestraat, and also have a house where they gather [i.e., holding services in a house synagogue]. Almost all of their servants are slaves and Moors’.
The oldest registers of the Portuguese cemetery in Ouderkerk aan de Amstel mention ‘negras,’ ‘escravas’ (enslaved women) and ‘mulattas’ buried there. On 28 September 1629, for example, an ‘escrava’ of Abraham Aboaf was buried next to an ‘escrava’ of David Netto.
The presence of Black people within the Sephardic community can also be seen in Romeijn de Hooghe’s prints of the Portuguese community from the last quarter of the seventeenth century.
As stated above, there were also people of mixed descent within the Sephardic community. When the Afro-European Debora Nassy was about to leave for the Guianas with the Portuguese Nassy family, she wanted certification of her freedom.
At an Amsterdam notary’s office, David Nassy declared that Debora ‘sijnde een bruijn vrouwspersoon ofte mulata’ (being a brown female or mulatto) was a free woman, and in his house ‘in vrijheijt geteelt & gebooren & als (...)
soodanigh oock opgevoet, sonder dat iemant ter werelt op haer persoon iets heeft te preteenderen’ (conceived & born in freedom & and also raised as such, without anyone in the world having any kind of claim on her person).
Read more on my blog: voetnoot.org/2021/01/25/mos…
The article on my website is part of the essay that I wrote for the exhibition ‘Here. Black in Rembrandt’s Time’, please order the book to read the full essay and support the @Rembrandthuis (available in English and Dutch). webshop.rembrandthuis.nl/en/black.html
About Afro-Brazilian Juliana who came from Brazil claimed her freedom in Amsterdam
More about the Black community in Amsterdam (1600-1670)

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Mark Ponte

Mark Ponte Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @voetnoot

27 Jan
In januari 1910 werden Marcus Johnson, met zijn vrouw en drie kinderen, James Liwes, John Johson en Abi Williams met zijn vrouw in Amsterdam gefotografeerd, zij waren afkomstig uit Sierra Leone. De foto is opgenomen in een album van commissaris van de politie H.S. Hordijk. Image
Het album maakt deel uit van het Archief van de Gemeentepolitie in de collectie van het @stadsarchief archief.amsterdam/beeldbank/?mod…
De namen van de mannen vond ik terug in een dossier met 'verwijderde vreemdelingen' uit hetzelfde jaar. Helaas werden de namen van de vrouwen en kinderen niet genoteerd. Het lijkt waarschijnlijk dat het jongste kind in Nederland is geboren. ImageImage
Read 13 tweets
25 Jan
Een in 1717 door Willem van Mieris geschilderd kruidenierswinkeltje, vol koloniale waren. Op de achtergrond naast foelie, nootmuskaat en kruidnagelen, een aangebroken suikerbrood. Maar wat ligt daar vooraan op de toonbank? ImageSuiker?Aangebroken suikerbrood
Het lijkt ook suiker, maar niet in de karakteristieke suikerbroodvorm. Het zou gedroogd suikerriet kunnen zijn, maar ben ik zelf nooit in bronnen tegen gekomen. Of is het suikerriet van dichterbij, Marokko, Madeira? Of toch een heel ander product? @intoxproject @intoxspaces ImageImage
Het schilderij is onlangs gerestaureerd door het zal te zien zijn op 'Ruiken aan kunst in: Vervlogen – geuren in kleuren.' in @mauritshuis mauritshuis.nl/nl-nl/pers/per…
Read 7 tweets
14 Jan
Salomon Proops was boekdrukker in de Amsterdamse Jodenbreestraat. Na zijn dood in 1734 werd er een boedelinventaris opgesteld, met daarin honderden boeken in Hebreeuws en Spaans. #alleakten vondel.humanities.uva.nl/ecartico/perso… archief.amsterdam/indexen/deeds/… @ABBInprogress @goldenagents
Een voorbeeld van zijn werk via @Sothebys sothebys.com/en/buy/auction…
Zijn vader Joseph was een migrant uit Poznan in Polen, ook hij was boekdrukker. Hij trouwde in 1673 met de de Amsterdamse Rachel Salomons. #migrantenstad
Read 10 tweets
25 Nov 20
Archieven kunnen zeer aangrijpend zijn. Naar aanleiding van het mooie portret van Joanna de Silva van Bengalen, was ik gisteravond mij aantekeningen over mensen uit de Bengalen in Amsterdam aan het ordenen. #slavernij #VOC #Amsterdam #draadje Image
De afgelopen jaren kwam ik meer dan twintig mannen, vrouwen en kinderen in de archieven tegen die voor korte of langere tijd in Amsterdam verbleven, in de zeventiende eu achttiende eeuw. Vooral zeemannen en (slaafgemaakte) bedienden.
Een van hen is Clara van Bengalen, een meisje dat in 1771 werd begraven op het Leidse Kerkhof.
(Tekening Gerrit Lamberts) ImageImage
Read 11 tweets
12 Mar 19
Today my article ‘Al de swarten die hier ter stede comen’ - about an Afro-Atlantic community in seventeenth century Amsterdam - was published #openaccess in @_tseg. The article is in Dutch, so I’ll do a short introduction in #thread here. tseg.nl/articles/abstr… #twitterhistorian
From the moment the Dutch became active in the Atlantic world, people of African descent came to Amsterdam. Their presence is evident from baptismal and marriage registers and from seventeenth-century notarial deeds.
The earliest marriage of an African in Amsterdam that I have encountered was already at the end of the sixteenth century. On January 2, 1593 the 29-year-old Bastiaan Pietersz of ‘Maniconge in Afryken’ and Trijntje Pieters from Amsterdam registered their marriage.
Read 16 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!