Het #RIVM heeft in haar wekelijkse toelichting op de #Covid-19 cijfers een interessante tabel opgenomen : het gemodelleerde aantal meldingen oude en Britse variant.

De onderliggende data kan deze worden gebruikt om verder mee te rekenen, dus dat heb ik gedaan 👇

1/ Image
Allereerst kan heel eenvoudig het aandeel Brits in het totale aantal positieve testen worden berekend. Dit is de blauwe lijn in onderstaande grafiek. Het is goed te zien dat dit een model betreft, want de lijn heeft een perfecte vorm.

Toch valt er wel wat op in de vorm.

2/ Image
De groei is exponentieel in de eerste periode tot ca 12 januari en wordt dan lineair richting de 60% die op 5 februari is berekend. Dit klopt goed met de theorie en in de toekomst zal de lijn weer afbuigen richting horizontaal als de 100% in de buurt komt.

3/
Daarnaast heb ik een versimpelde berekening van de R-waardes van de oude en de Britse variant en van beide varianten samen gemaakt op basis van deze cijfers. Deze kan wat afwijken van de berekening van het RIVM maar is denk ik goed genoeg als illustratie.

4/
Duidelijk is dat beide patronen (oud en Brits) een identiek patroon volgen en dat het totaal (de gele lijn) langzaam maar zeker van de oude (oranje) naar de Britse (grijze) lijn gaat.

Dit is logisch, omdat de Britse variant een steeds groter deel van het totaal vormt. Image
Dit is precies waarom de regering de maatregelen in stand wil houden. Zolang de Britse variant boven de R=1 blijft, zal het totaal ook boven de 1 uit gaan komen.

Het goede nieuws : de Britse variant is nog maar weinig boven de R=1.

6/
De cijfers maken ook iets anders duidelijk waar ik de afgelopen tijd al diverse keren over geschreven heb: de door het RIVM gepubliceerde cijfers over de Britse variant (% van het totaal + R-waarde) kloppen niet.

Op 26 januari schrijft het RIVM:

4-10 januari : 8,6% Brits (kiemsurveillance).
In het huidige model is dat aandeel 11,3% gemiddeld.

18-24 januari : geschat 34%
Dit is in het huidige model 29,6%

rivm.nl/nieuws/Britse-…
8/
Een week later (2 februari):

11-17 januari : 19,8% Brits (model : 18,8%)
25-31 januari : 66,6% Brits (model : 43,3%)

De cijfers zijn dus sterk naar beneden bijgesteld en dat kon ook niet anders, want het klopte aantoonbaar niet.

rivm.nl/nieuws/nieuwe-…
Is dit goed nieuws? Ja en nee.

Dat het aandeel Brits minder hard groeit, is op zich goed. Het betekent dat de dominantie minder groot is dan gedacht.

Anderzijds had een dominantie van 80% nu betekent dat de R-waarde van deze variant veel dichter bij 1 had gelegen.

10/
Hoe nu verder?

De R-waarde voor 22/01 wordt nu geschat op 1,13 voor de Britse variant. Dit is nog vóór de avondklok die er naar schatting 10% vanaf haalt. Daarmee komt de R heel dicht bij de 1 te liggen in de periode 23-01 tot 08-02.

11/
De opening van de basisscholen zal de R waarschijnlijk weer doen stijgen.

Het is nu afwachten en hopen dat de vaccinaties het laatste stapje doen of het model alsnog een te hoge R aangeeft. Dan zal het onder controle blijven en onderstaande grafiek nooit waarheid worden.

12/12 Image
Naschrift : laatste grafiek komt van @steeph

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Martijn Broekman

Martijn Broekman Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @TijnBroekman

28 Jul 20
Analyse van de #RIVM update van 28 juli.

Op basis van de cijfers die vandaag zijn gepubliceerd, ben ik positiever dan vorige week. Dit komt enerzijds doordat de stijging niet versnelt en anderzijds doordat de stijging grotendeels komt door meer testen.

1/
De grafiek toont het 7-daags gemiddelde van nieuwe besmettingen. De rode lijnen zijn de datums van versoepelingen.

Vergelijken we de eerste piek (maart) met de stijging in juli, dan zien we een duidelijk ander patroon. De hockeystick stijging (exponentiële groei) van maart ..
2/
.. lijkt in de stijging van juli niet terug te komen. De lijn lijkt zelfs een beetje af te vlakken.

Als we kijken vanaf 1 juni, dan is een duidelijke knik te zien (de trendbreuk die ik vorige week meldde, maar de lijn daarna lijkt vrij recht te blijven.

3/
Read 6 tweets
22 Jul 20
Gisteren heeft het #RIVM de wekelijkse (😦) cijfers gepubliceerd over het verloop van de #Corona besmettingen in #Nederland.

Hierin zijn ook de gegevens opgenomen op basis van de datum van gebeurtenis, de GGD datum. Er is een trendbreuk, maar hoe groot is die eigenlijk?

1/
Ik heb altijd gezegd dat ziekenhuisopnames de beste indicator zijn, maar dat deze vertraagd is. Het beeld volgens opnames en overledenen is - gelukkig - nog zeer gunstig.

Helaas laat het aantal besmettingen de afgelopen periode een flinke trendbreuk zien.

2/
Om dagelijkse schommelingen en vertragingen in meldingen eruit te halen, gebruik ik het 7-daags voortschrijdend gemiddelde van de GGD datum. Deze is van de laatste 3 dagen niet betrouwbaar (nog veel aanvullingen), dus die neem ik niet mee.

3/
Read 8 tweets
23 Apr 20
In de staat #NewYork wordt nu onderzoek gedaan naar de verspreiding van het virus in de staat. Er zijn testen gedaan bij mensen die boodschappen aan het doen waren. De eerste resultaten zijn behoorlijk opvallend.

Gemiddeld over de staat heeft 13,9% antistoffen, wat aangeeft...
.. dat ze besmet zijn geweest en zijn hersteld. Nog interessanter wordt het als je het uitsplitst naar gebieden.

In New York City is bij ruim 21% (!) antistoffen gevonden, wat echt veel meer is dan in welk ander onderzoek dat ik heb gelezen.

Als je dit doorrekent met ...
.. het aantal overledenen, dan kom je op een sterfteratio van 0,5%. Hierbij moet wel het voorbehoud worden gemaakt dat mensen die thuis sterven niet zijn meegeteld.
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!