De avondklok is (volgens @RIVM_vDissel):
1. Meer waarschijnlijk wel effectief dan niet effectief.
2. Dit is gebaseerd op boerenlogica.
3. Volgens modellen (lees: simulaties) werkzaam.
4. De onzekerheidsmarges zijn te groot om er een getal aan te koppelen.

nos.nl/l/t/2369470
Ad1.
Dit is semantiek. 51% kans dat iets werkzaam is, is groter dan 49% dat het niet werkzaam is, maar het zegt voor de praktijk bijna niets. Zou @RIVM_vDissel hier getallen aan kunnen koppelen?
Ad2.
Boerenlogica is enorm belangrijk, maar zou dit voldoende zijn om mensen te overtuigen van de effectiveit van deze maatregel? En zou inperking van grondwettelijke rechten van burgers gebaseerd moeten zijn op boerenverstand?
Ad3.
Modellen en simulaties zijn belangrijk voor het doorrekenen van scenario's, maar bevatten veel aannames. Zou @RIVM_vDissel deze beweringen ook met data kunnen staven?

Daalt bijvoorbeeld de R door de avondklok? Ik vrees van niet.
👇
Ad4.
Kans is de maat voor onzekerheid. Grotere onzekerheidsmarges zorgen er voor dat de kans dat het werkt ongeveer gelijk wordt aan de kans dat het niet werkt (dus beiden ~50% worden). Zou @RIVM_vDissel kunnen aangeven wat de kans is dat de avondklok een effect van 10% heeft?

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Henk-Jan Westeneng

Henk-Jan Westeneng Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @HJWesteneng

19 Feb
1/ Hoe gaat het met het effectief reproductiegetal (Rt) van #COVID19 in NL?

En wat betekent dat voor de komende tijd?

Spoiler: Rt is inmiddels weer >1, ondanks alle maatregelen. Cijfers zullen dus weer op gaan lopen.

Draadje.
2/ Op basis van het aantal vastgestelde besmettingen werd Rt tussen 31 januari en 8 februari >1. Dit is echter wat vertekend door de weersomstandigheden. De ziekenhuisopnames suggereren dus dat Rt ~1 week eerder al >1 werd.
3/ Deze observatie komt goed overeen met een voorspelling (bij Rt stijging van 0.4) van ~1 maand geleden en ook met een latere voorspelling van het verloop van de Rt.
👇
Read 10 tweets
16 Feb
1/ 10 dagen geleden schreef ik dat de avondklok waarschijnlijk weinig tot niets helpt en dat er dus effectiever beleid nodig is.

Inmiddels lijken de cijfers van het RIVM dit te bevestigen al zegt het RIVM dit nog niet hardop.

👇
2/ De avondklok ging op 23 januari in en zou 8-13% van de R moeten afsnoepen.

Voordat de avondklok inging was de R van de Britse variant 1.13.

Bij 8-13% effect zou dit na het ingaan van de avondklok moeten dalen naar een R van ~1. Dit was op 29 januari echter 1.15. Image
3/ Kortom, de avondklok (en eigenlijk het hele pakket wat op 23 januari inging) was waarschijnlijk niet tot nauwelijks effectief want de R daalde niet. En zeker onvoldoende effectief omdat de R van de Britse variant nog steeds >1 is.
Read 4 tweets
13 Jan
1/ Recent schreef ik een draadje over de Britse #COVID19 variant (B.1.1.7).
👇
2/ In bovengenoemd draadje was het effect van het verscherpen van maatregelen nog niet verwerkt.

Verscherpen van maatregelen gaat verdere verspreiding van B.1.1.7 niet voorkomen maar waarschijnlijk wel vertragen, je koopt dus tijd.
3/ Tijd kopen doe je door de groeisnelheid te vertragen waarmee B.1.1.7 de overhand gaat nemen. In de UK is de groeisnelheid ~0.6/week. In Denemarken werd het tijdens een lockdown waarschijnlijk ~0.4/week. Bij een groeisnelheid van 0.4/w wordt R in NL voor halverwege maart >1. Image
Read 5 tweets
2 Jan
1/ De Britse #COVID19 variant (B.1.1.7) houdt de gemoederen de laatste tijd bezig.

Maar wat betekend deze variant voor de Nederlandse situatie?

Een draadje.
2/ Disclaimers:
- Ik noem deze variant Brits omdat hij onder die naam bekend is, maar het is onzeker of de variant ook echt in UK ontstaan is.
- Ik baseer me op een recente studie van (Volz et al.).
imperial.ac.uk/media/imperial…
3/ Volgens Volz et al. groeide de B.1.1.7 populatie in de UK tussen 20 september en 6 december stabiel met 58% per week.

Op 28 december 2020 kwam het OMT bijeen en schatte toen dat 1-5% van alle besmettingen in Nederland door B.1.1.7 veroorzaakt wordt.
👇
Read 13 tweets
31 Dec 20
1/ Mijn laatste draadje van 2020 over het effectief reproductiegetal (Rt).

Spoiler: we gaan weer de verkeerde kant op (zoals te verwachten was ivm kerst en oud-en-nieuw).
2/ Hmmm denkt u misschien dat heb ik vaker gehoord.

Dat klopt. Op 13 november twitterde ik dat ook. Ruim een maand later gingen we in lockdown.
👇
3/ De Rt >1 is nog met veel onzekerheid omgeven, en hopelijk hebben we met een tijdelijke verergering te maken (ivm kerst en oud-en-nieuw), maar zelfs als dat het geval is, hebben we een groot probleem. Image
Read 10 tweets
5 Dec 20
1/ Een draadje over het effectief reproductiegetal (Rt) op dit moment.

Spoiler: Rt zit sinds 23 november waarschijnlijk weer boven de 1.
2/ Na de daling van de herfstvakantie bleef de Rt een beetje kwakkelen. Soms was Rt net <1, soms net >1. Dit kwakkelen is nu mogelijk voorbij. Rond 23 november werd R weer >1. En de kans is >90% dat dit vandaag ook zo was.
3/ Dat kan natuurlijk komen omdat er nu ook asymptomatische mensen getest worden (dit geldt echter pas vanaf 1 december, Rt werd daarvoor al >1). Dit lijkt echter niet de enige reden te zijn.
👇
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!