De plannen van Jesse Klaver/ Groenlinks

"De klimaattoestand uitroepen"

Dan worden we 24/7 opgehokt 'voor het klimaat', geen autoverkeer, allemaal thuiswerken, niet forensen, enz. Hey verdomd, dat lijken wel #coronamaatregelen!?

"De bio-industrie halveren (en afschaffen)"
Allemaal aan de tofoe en soja à 280 liter water per kilo! En raw food, want geen energie meer!

"De kolencentrales gaan dicht"

Ja want wind & zonne-energie zijn een geweldig succes! Toch Texas? Texas? Hallo Texas? Oh wacht, ze hebben een blackout en zijn even niet te bereiken.
"Meer windenergie winning op zee"

Ja want als we het hele land en de hele zee volbouwen met wind & en zonne-energie opwekkers dan dekken we wel 20% van de behoefte en dan een paar maanden per jaar gewoon zonder elektriciteit bij windstilte, weinig zon, sneeuwval of winterweer.
"Tegenstellingen verkleinen"

Want de jaloezie en racuneleer van links leert ons dat als de ene meer heeft dan de andere dat dit per definitie komt omdat de ene van de andere steelt. Dus als links nou gewoon alles van iedereen steelt zijn we allemaal 'gelijk'! Nee, echt waar!
"Een einde aan racisme en verdeeldheid"

En de verdeeldheid verkleinen en het racisme bestrijden doen we door de samenleving langs de identiteitspolitiek lijnen de samenleving in steeds kleinere deeltjes op te delen adh van ras, kleur, seksuele voorkeur, 'gender', enz. enz. enz.
"Tegenstelling tussen rijk en arm wegnemen"

Want als u arm bent komt dat omdat iemand anders 'rijk(er)' is. Dus iedereen even arm door mensen te beroven met belastingen tot wel 100%, bezittingen te onteigenen, enz. Want dat werkte in China en de Sovjet Unie ook zo fantastisch.
"De huurmarkt volledig reguleren"

Ja, want zo bestrijden wij de woningnood, door alles te bombarderen tot sociale huurwoningen terwijl we aan de andere kant ongelimiteerd asieleisers binnenlaten, de bouw saboteren met milieu-eisen en belastingen, enz. Dat werkt nu al geweldig!
"De zorgmarkt nationaliseren"

Jawel, want we zien nu hoe de staat de zaken geweldig geregeld heeft. Een beetje griepgolf en we gooien het hele land op slot, stellen reguliere zorg uit, geven mensen huisarrest en slopen het MKB, enz. enz. want anders loopt de zorg volledig vast!
Ik hou hier maar op, want het kan alleen maar triester worden. Hoe meer links praat hoe kolderieker de plannen worden.

Nee, bij Groenlinks en Jesse 'WEF' Klaver is ons land in goede handen! Want zeg nou eerlijk, klinkt toch fantastisch! You own nothing and you will be happy!

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Coco Riga

Coco Riga Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @coco_riga

21 Feb
HET ONGEKENDE MASSALE CORONA-BEDROG

N.a.v. mijn laatste draadje van 4 tweets inzake het bedrog rondom de 'corona ziekenhuisopnames' en het aantal 'coronadoden' (zie het draadje) voel ik de noodzaak om nog een flink aantal andere zaken waarmee wij bedrogen worden te noteren. 1/25
In het korte draadje gaf ik al aan dat het grote verschil 'm zit in of mensen 'met of door' het coronavirus in het ziekenhuis ligt en of men 'met of door/ aan' het coronavirus is overleden. In beide gevallen kunnen wij vaststellen dat als wij tot op de bodem uitpluizen wat 2/25
wat is en hoe het exact in elkaar steekt dat wij nog geen fractie van het aantal corona-opnames en het aantal corona-doden over zullen houden en er dus geen enkele reden is om zulke draconische mensonterende vele malen vernietigender dan de kwaal #coronamaatregelen te nemen. 3/25
Read 25 tweets
21 Feb
Uiteraard. Waar het in basis allemaal op neerkomt is 'met of door het coronavirus'. Ligt iemand met (om een andere reden) of door het coronavirus in het ziekenhuis? Is iemand met (door een andere oorzaak) of door/ aan het coronavirus overleden? Dat is een wereld van verschil. 1/4
Als je dit tot op de bodem zou uitpluizen en het onderscheid tussen 'met of door' zou maken dan twijfel ik er geen moment aan dat het aantal ziekenhuisopnames primair vanwege het coronavirus zal kelderen tot nog geen fractie van de ons op de mouw gespelde aantallen. Het zal 2/4
niet anders zijn als men hetzelfde zou doen bij de mensen die de laatste 12 maanden bij de coronadoden zijn geteld. Het zou mij niet verbazen als het aantal daadwerkelijke mensen dat primair door het coronavirus zou zijn overleden nog geen derde is van het aantal dat men nu 3/4
Read 4 tweets
17 Feb
Een draad over 'de perceptie van gevaar'

Na de Tsjernobyl 'ramp' (ook zo'n ramp die met welgeteld ca. 60 doden geen ramp bleek te zijn) werd er een enorm bevolkingsonderzoek gedaan naar o.a. schildklierkanker. Want zo dacht men, de schildklier zou de grote indicator zijn 1/24
van de toename aan kanker door de straling (die in de wijde omgeving effectief niet veel hoger is dan de normale achtergrondstraling in veel met name zonnige landen) die vrij zou zijn gekomen bij 'de ramp'. Uiteraard trof men een forse hoeveelheid schildklierafwijkingen 2/24
aan. Op basis daarvan extrapoleerde met name de activistisch gemotiveerden tegen kernenergie dat de 'ramp' in Tsjernobyl vele tienduizenden, nee honderdduizenden, ja zelfs miljoenen extra kankerdoden zou opleveren. Kernenergie moest dus afgeschaft of zelfs verboden worden! 3/24
Read 25 tweets
16 Feb
Eens kijken of we deze kolder kunnen fileren:

"een maas in de wet"

Nee druiloor, de rechtbank baseert haar uitspraak op dé wet! En die wet is er om ons te beschermen tegen een staat die op onwettelijke onrechtmatige onparlementaire ondemocratische gronden regeltjes invoert. 1/5
"omdat het egocentrisch ingestelde mensen zijn"

Nee, de egoïsten zijn virofobe sukkels die 17 miljoen gezonde mensen die geen enkel risico lopen op willen sluiten, werkeloos maken, failliet laten gaan, zorg willen ontzeggen, onnoemelijk geestelijk leed aan willen doen, enz. 2/5
"Een democratie hoort de kwetsbaren te beschermen"

Onzin. Mensen hebben zelf de verantwoordelijkheid zichzelf te beschermen. De staat dient zich te kwijten van haar kerntaken. En daaronder valt niet het beperken van de vrijheid van miljoenen mensen om enkele te 'beschermen'. 3/5
Read 5 tweets
16 Feb
Ik bemerk bij mezelf dat ik in een complete vertrouwenscrisis ben terechtgekomen.

Hoe kan de wereld dit toestaan? Hoe kan de medische wereld dit toestaan? Hoe kan de juridische wereld dit toestaan? Hoe kan de politieke wereld dit toestaan? Hoe kan het zijn dat zoveel mensen 1/5
mensen, mensen die beter zouden kunnen en moeten weten, dit toestaan, eraan meewerkend, het zelfs supporten, verdedigen en propageren? Is men collectief het verstand verloren? Hoe heeft men zich in deze massapsychose laten meezuigen? Dit heeft allemaal zulke enorme negatieve 2/5
consequenties. Ik vermijd zelf inmiddels alles dat ook maar iets met de medische wereld te maken heeft. Ik kan geen vertrouwen meer hebben in medici of medische werkers in de breedste zin van het woord (en dat gaat zover als de diabeteszorg tot aan de medische pedicure) die 3/5
Read 5 tweets
6 Feb
@IsaKriens heb ik normaal best hoog zitten, maar mensen wat valt zij voor mij van haar troon door onderstaande brief van @rubenbontekoe als 'voorbeeldbrief' aan te bevelen. Ruben claimt in de 'brief' aan Huge de Jonge 'het recht om zelf na te denken'. Het is alleen de vraag 1/10
wanneer Ruben dat dan gaat doen want ik werd steeds onpasselijker hoe verder ik in Ruben's 'brief' las. Ruben snapt namelijk iedere maatregel die ons opgelegd wordt van hogere hand. #SocialDistancing? Uiteraard is dat nodig, aldus Ruben. Nevermind dat het wetenschappelijk 2/10
absolute lariekoek is. #Mondkapjes? Ook hiervan snapt Ruben dat deze nuttig, misschien wel noodzakelijk zijn. En nee, het is niet dat hij deze regeltjes zonder enig verzet accepteert hoor... Want onze verzetsheld gaat wel eens expres niet op maar naast een blauwe stip staan! 3/10
Read 12 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!