Eindelijk, de langverwachte dip in de prijs van #bitcoin.

Voor handelaars en speculanten een reality check, voor sommige beleggers een buitenkans, en voor diverse journalisten weer reden om een oude bekende van stal te halen: de gebarsten bubbel.
Waarom de bitcoinkoers zo explosief stijgt of daalt? Dat komt vaak door de handel met hefboom. Die posities worden geliquideerd en dat werkt als raketbrandstof naar boven of beneden.

Afgelopen uur zijn >380.000 handelaars uit hun positie gedrukt, samen goed voor $2,35 miljard.
Wordt dit een langere correctie? Is dit een ‘cheeky shakeout’? Gaat de koers weer terug naar $58.000? Niemand kan het voorspellen, dus staar je niet blind op uitspraken van mensen die het tegendeel beweren.

Afleiding nodig? Lees dit steengoede stuk:

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Peter Slagter

Peter Slagter Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @pesla

31 Jan
98e OMT-advies over scenario’s rond heropening onderwijs:

+ Situatie ronduit zorgelijk
+ Forse toename zorgdruk
+ Grote onzekerheidsmarges
+ Onduidelijk effect vaccins
+ Sombere voorspelling
+ Onzekerheid effect lockdown
+ Ongunstige uitgangssituatie
——
= Basisscholen open! 🎉
Dat het OMT in meerderheid instemt met het advies om basisscholen te heropenen, is trouwens gebaseerd op dit biomedis... Wacht. Toch niet, “op diverse maatschappelijke afwegingen”.

Never mind.
Misschien heeft het OMT de biomedische overwegingen aan het BAO gedelegeerd. Even kijken.

“Het BAO is 30 januari bijeen geweest, maar heeft besloten geen inhoudelijk advies te geven.”

🤡
Read 5 tweets
7 Jan
1/ Zonet werd er op @NPORadio1 gesproken over #bitcoin met Wim Boonstra, chef-econoom bij @RaboEconomie. Een vreemde gewaarwording.

Uit de antwoorden op de scherpe vragen van @lammert en Suzanne Bosman blijkt dat hier 2 werelden botsen.

Draadje over geld, waarde en context.
2/ Boonstra start met een vergelijking tussen het huidige koersverloop van #bitcoin en de prijsstijging die in 2017 te zien was.

Ja, in beide periodes was sprake van prijsstijging, maar daar houdt de vergelijking op. De markt is sindsdien zeer sterk veranderd.

Hoe? ⬇️
3/ De belangrijkste veranderingen:

• Bitcoin bezitten is minder risicovol geworden.
• Bitcoin werd schaarser (inflatie gehalveerd).
• De vraag naar de munt is sterk toegenomen.

Doorwrochte duiding van alle drie de veranderingen: lekkercryptisch.nl/nieuws/2020/12…
Read 23 tweets
26 Dec 20
1/ Hier snijdt @lexhoogduin wat mij betreft een cruciaal thema aan. Failure of imagination. Het onvermogen om met zogeheten wicked problems om te gaan. Voor complexiteitswetenschappers een thuiswedstrijd.

Lees mee over 9/11, besluitvorming en ‘learning pathology’.

⬇️
2/ In 2006 schreef @DonKettl een paper waarin hij terugblikt op 9/11 en orkaan Katrina.

Hij waarschuwt daarin voor ‘learning pathology’: het hardnekkige instinct om terug te kijken in plaats van vooruit in de context van ongestructureerde problemen.

journals.sagepub.com/doi/10.1177/00…
3/ Een ongestructureerd probleem kan je ook zien als een venijnig vraagstuk: iedere keer als je een antwoord hebt, verandert spontaan de vraag.

Een situatie die zich tegen een oplossing verzet. Waarbij oorzaak-gevolg verhoudingen onduidelijk zijn.

nl.wikipedia.org/wiki/Ongestruc…
Read 15 tweets
22 Dec 20
1/ Een #vaccin tegen #corona. Hoe werkt dat? Welke krijgen we in Nederland? Is het veilig?

Hoog tijd voor een tweetorial. Een draad vol met vragen en antwoorden, in begrijpelijke taal.
2/ Welk vaccin krijgen we in Nederland?

Nederland werkt met twee leveranciers, Pfizer en Moderna. Het zijn allebei zogeheten mRNA-vaccins. Daarmee wordt je immuun zonder dat je het coronavirus ingespoten krijgt.

rijksoverheid.nl/onderwerpen/co…
3/ Klinkt goed, hoe werkt dat?

Eerst even wat over het coronavirus. Op zijn gezicht zitten grote, lelijke pukkels.

Zo’n pukkel is een eiwit. Het vaccin bevat instructies om specifiek dat ene eiwit na te maken, zodat je immuunssyteem het herkent.
Read 35 tweets
20 Dec 20
1/ Ik krijg best wat vragen over twee nieuwe varianten van het #coronavirus die rondgaan. Daarom een draadje vol met vragen en antwoorden erover, in begrijpelijke taal.

⬇️⬇️
2/ Hoe muteert een virus?

Cellen van mensen maken virusdeeltjes aan de hand van een bouwplan. Dat manuscript wordt telkens overgetypt. Maar niet perfect, het kan spelfouten bevatten: mutaties.

In feite ontstaat er zo spontaan een nieuw bouwplan.
3/ Hoe vaak muteert een virus?

Aan de lopende band.

Voor RNA-virussen geldt: ongeveer één op de miljoen toetsaanslagen is verkeerd. Bij een zieke, kan 1 milliliter lichaamsvloeistof miljoenen kopieën bevatten.

jvi.asm.org/content/92/14/…
Read 20 tweets
8 Dec 20
1/ De pijnlijke #corona status quo:

(a) Zorg en ziekte uit beeld
(b) Vaccin opgevoerd als wondermiddel
(c) Hoge besmettingscijfers worden gewoon
(d) Burger afgehaakt
(e) Gepolariseerde denkkaders
(f) Iedereen is coronamoe

Is de politieke wil er nog om daadkrachtig te besturen?
2/ De wil om #corona te stoppen, bijvoorbeeld om te voorkomen dat de groep patiënten met #LongCovid blijft groeien.

3/ De wil om #corona te stoppen, bijvoorbeeld om te voorkomen dat stille rampen zich blijven voltrekken.

Read 11 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!