Vanavond #dienst tot morgenochtend. We doen dienst voor in totaal 5 verstandelijk gehandicapten-organisaties (VG) in de regio. Alle AVG’s uit die organisaties doen mee in de diensten pool. We kunnen ook gebeld worden voor thuiswonende cliënten. /1
We doen dienst vanuit huis maar zo nodig gaan we naar de cliënt toe. Meestal worden we gebeld door de verpleegkundige diensthoofden van de VG-organisaties. Maar ook huisartsen bellen ons soms of de crisisdienst (dat laatste gebeurd het minste). /2
De meeste vragen gaan over #epilepsie, gedragsproblemen, medicatie-fouten, vragen in de palliatieve fase of suïcidaliteit (gedachtes aan zelfmoord). /3
We worden niet vaak gebeld, maar als we gebeld worden is er vaak wel een serieus probleem en kan je gerust een paar uur aan het werk zijn. Persoonlijk vind ik het altijd boeiend, omdat de problemen en omstandigheden waarbij je je werk moet doen heel anders zijn dan overdag. /4

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with NL_zorg 💉

NL_zorg 💉 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @NLzorg1

22 May
Ik dacht: ik gebruik dit podium nog even om wat ongevraagde adviezen te geven over de omgang met mensen met een verstandelijke beperking (VB) in de spreekkamer van de arts. Want in mijn werk merk ik dat heel veel artsen het lastig vinden om om te gaan met deze mensen./1
Allereerst het simpele advies: gebruik makkelijke Jip-en-Janneke taal en stel 1 vraag per keer. Gebruik daarnaast geen beeldspraak, mensen met een verstandelijke beperking kunnen dat heel letterlijk nemen en er dan niets meer van snappen. /2
Een bezoek aan een arts kan voor mensen met VB heel stressvol zijn. Ruim extra tijd in voor een consult en zorg dat iemand niet te lang hoeft te wachten, dan kan de spanning erg door oplopen. Indien mogelijk: plan iemand in bij het kinderspreekuur zoals oogartsen soms hebben. /3
Read 8 tweets
21 May
Nu door naar een Moreel Beraad (MB). Een MB is een gesprek waarin de deelnemers gezamenlijk een ethische kwestie uit hun werk bespreken. Zij doen dit gestructureerd, aan de hand van een gespreksmethodiek, en met behulp van een gespreksleider./1
De gespreksleider is een geestelijk verzorger die hiervoor een training heeft gehad. Aanwezigen zijn alle betrokkenen bij de cliënt: wett vertegenwoordigers/ begeleiders/ gedragsdeskundigen/ verpleegkundige en paramedici./2
Een ethisch dilemma wordt in een MB uitgediept en ook gezocht naar best passende oplossings-richtingen. Het is een intensief overleg maar vaak heel vruchtbaar om van gedachtes te wisselen en van elkaar te horen hoe verschillend iedereen tegen een bepaald probleem aan kijkt. /3
Read 4 tweets
21 May
Vanochtend poli ochtend #samen met epileptoloog . Cliënten met complexe epilepsie worden dan gezien door AVG en epileptoloog samen. Naast gezamenlijke spreekuur met epileptoloog, hebben we ook gezamenlijke spreekuren met een psychiater, revalidatie arts en klinisch geneticus. /1
Zowel cliënten die hier wonen als cliënten die thuiswonend zijn, komen hiervoor naar @PrinsenSt.
Problemen die vanochtend besproken zijn, zijn o.a. afbouw van mediatie van cliënten die langdurig aanvalsvrij zijn. Dit is altijd spannend, want dit kan nieuwe aanvallen uitlokken. /2
Omzetting van verouderde anti-epileptica met relatief veel bijwerkingen, naar een moderner middel. Ook dat is niet geheel zonder risico, maar anders is er meer risico op bijwerkingen op langere termijn. Ook een afweging dus. /3
Read 6 tweets
20 May
AVG’s behandelen mensen van alle leeftijden: van (heel) jong tot (heel) oud. Ik ben betrokken bij een gespecialiseerd kinderdagcentrum voor kinderen met ontwikkelingsachterstand. De jongste die ik daar behandel is net 2, de oudste 7. Zij worden vaak verwezen door Jeugdteams. /1
Zij zijn dan weer betrokken geraakt na verwijzing door een huisarts of jeugdarts omdat zij hebben geconstateerd dat er problemen zijn bij de ontwikkeling van een kind. Een kind komt dan ook bij het kinderdagcentrum met diagnose ‘er is iets aan de hand’. /2
Er volgt dan eerst een observatie periode van 6 weken. De fysiotherapeut bekijkt hoe de ontwikkeling van de motoriek is, de logopedist kijkt naar de spraak-taal ontwikkeling en een gedragsdeskundige kijkt of er aanwijzingen zijn voor problemen als #autisme of #adhd./3
Read 11 tweets
20 May
Donderdag is mijn onderzoeksdag en doe ik geen patientenzorg. Zoals eerder vertelt ben ik betrokken bij onderzoek naar tacit knowledge. Maar vandaag staan andere dingen op het programma. /1
Namelijk de richtlijn palliatieve zorg voor kinderen die op dit moment herzien wordt en een presentatie voorbereiden maar vooral veel #COVID19 zaken. /2
Zoals jullie wellicht weten is de gehandicaptenzorg flink getroffen door #COVID19. De academische werkplaats ‘Sterker op eigen benen’ van @radboudumc doet daar interessant onderzoek naar./3
Read 9 tweets
18 May
Zorg voor mensen met (zeer) ernstige meervoudige beperkingen kent veel dilemma’s. Wat het extra moeilijk maakt is dat cliënten zelf niet mee kunnen beslissingen over hun behandeling. Het is continu voor- en nadelen afwegen, en dan proberen beste keuze te maken./1
Als voorbeeld epilepsie; epileptische aanvallen kunnen veel verslechtering geven van kwaliteit van leven. Cliënten zijn soms niet goed in hun doen voor een aanval, maar zijn daarna vaak erg moe en ontregelt. Dus insulten wil je zoveel mogelijk voorkomen. /2
Maar anti-epileptica kunnen bijwerkingen geven. Nou valt dat vaak mee als iemand 1 middel gebruikt. Maar soms is dat ene middel maximaal gedoseerd en zijn er nog steeds insulten. Accepteer je die insulten? Of start je een 2e maar soms ook 3e of zelfs 4e middel bij?/3
Read 10 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(