Serieus @FieldlabEvents???

Weet je wat het nadeel is als je je laat lenen voor dit soort trajecten? Op enig moment kom je erachter dat je al je wetenschappelijke integriteit te grabbel hebt gegooid.

"Kort" draadje waarom jullie hier lekker op weg zijn.

1/
Om te beginnen nog maar eens de herhaling van staande kritiek:
1. Onderzoeksopzet is niet gepubliceerd (OOK NIET voor de onderzoeken naar type 1 bijeenkomsten wat al maanden afgerond is)
2. Methodologie is niet gepubliceerd
3. Brondata is niet gepubliceerd

2/
4. Controle na afloop vd experimenten is niet geborgd. De data is dus maar beperkt bruikbaar.

Kortom: u doet uitspraken over dingen die weer zouden kunnen die u
a. Helemaal niet kunt afleiden uit het onderzoek
b. Voor uw wetenschappelijke collega's niet te controleren zijn.

3/
Maar goed, dit was al bekend.
Het nieuwe dieptepunt is wel deze tweet. Hierin laat u zien dat u OF echt enkel geinteresseerd bent in het goedpraten van evenementen, OF uw eigen onderzoek niet snapt.

4/

Wat u namelijk heeft aangetoond is dat dit soort evenementen ten tijde van een pandemie een reëel gevaar lopen, en substantiële risico's met zich meebrengen voor de deelnemers.

Rekent u even mee?

5/
U zegt:
- Over een periode van 2 weken in NL 4.9/1000 personen besmet.
- Bij Eurovisie Songvestival 1.6/1000.

Drie keer zo klein: hoezee!

Maar hier maakt u natuurlijk een cruciale denkfout.

6/
Laten we om te beginnen er even vanuit gaan dat de testbereidheid na afloop even groot was als bij andere Fieldlabs, rond de 70% (#WaarIsDeData???)

Dat betekent dat er dus (1.6/70 x 100) = 2.3/1000 besmet zijn geraakt.

7/
Punt is een beetje:
Die mensen hadden buiten 3u Songvestival ook een leven. En daar liep men ook risico besmet te raken. Dat is niet weg.

Met andere woorden:
Voor deze mensen was, met 1 uitje in 2 weken, de besmettingsgraad opgelopen tot 4.9 + 2.3 = 7.2/1000.

8/
Als we even, als voorbeeld van evenementen waarvan u expliciet heeft gezegd dat ze gewoon door konden gaan, het voetbal pakken dan betekent dit voor vaste bezoekers dus een verdubbeling van de besmettingsrisico's.

Per twee weken is dat namelijk:
4.9 + 2.3 + 2.3 = 9.5/1000

9/
En dat is als we ervan uitgaan dat de gemiddelde voetbalsupporter zich op dezelfde wijze aan de maatregelen weet te houden als bezoekers van het Songfestival.

U moet wel heel hoog uw ivoren toren in geklommen zijn als u dat geloofwaardig vindt.

10/
En dan was dit nog maar 1 event. Met een slordige 3.500 man per avond. In een speelronde eredivisie zijn er gemiddeld genomen zo'n 320.000 man in een voetbalstadion in NL.

11/
Dit betekent dus dat er wekelijks 320.000 mensen zijn die eigenlijk de hele week in quarantaine zouden moeten om naar die ene wedstrijd te kunnen gaan zonder verhoogd risico.

Dat is wat u aangetoond heeft. Chapeau.

12/eind
Naschrift 2:
Er reageren nogal wat mensen met de stelling "de besmettingen kunnen ook ergens anders opgelopen zijn, dus je kunt de besmettingsrisico's niet zomaar bij elkaar optellen. Op zich is dat zo, maar vanwege tweet 2 in het geciteerde draadje denk ik dat dit niet zo is.
Hierin stelt Fieldlabs namelijk dat 13 andere personen besmettelijk waren. De enige manier waarop Fieldlabs dit kan weten is als de 48 besmettingen onderzocht zijn en hier 13 afzonderlijke bronnen uit zijn gekomen
Ergo: die mensen zijn wel degelijk besmet tijdens ESF, of ze zijn besmet door een ander persoon in hun groep buiten ESF. Dat laatste lijkt mij onwaarschijnlijk. Maar weten we pas zeker als de brondata wordt gepubliceerd.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Martijn de Riet

Martijn de Riet Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @mdradvies

15 Jun
Een voor mij nieuwe naam aan het firmanent van #corona sceptici, dus ik ben maar eens in het verhaal gedoken...

En, niet geheel onverwacht, klopt er werkelijk geen hout van dit verhaal.

Draad. 1/n
Om te beginnen deze totale omkering van feiten...

Niet Fauci, maar juist van Dissel / @RIVM misten de onderbouwing voor het beleid. Van Dissel heeft meerdere keren toegegeven dit vanuit pers. ervaring te adviseren en niet vanuit de wetenschap.

2/n
nos.nl/nieuwsuur/arti…
Natuurlijk mag ook de "het is nog nooit onomstotelijk bewezen dat ze helpen" drogredenatie niet ontbreken.

Helaas voor mevrouw, het is wel wetenschappelijk aangetoond dat mondkapjes werken (onder de juiste omstandigheden en met juist gebruik)

3/n
parool.nl/nederland/inte…
Read 24 tweets
2 Jun
Hier wordt ik ondertussen echt ziek van!

Weet je wat pas jammer is, dat er kinderartsen in het #OMT zitten die:

- Door @Nieuwsuur gedwongen moeten worden toe te geven dat ze al een half jaar wel degelijk weten en geloven dat kinderen elkaar besmetten op school,
maar in plaats daarvan ervoor kiezen om maandenlang dit te bagatelliseren en te ontkennen.

- Niets zeggen als die kinderen afgebrand worden op nationale tv omdat ze buiten school wel onvoorzichtig zullen zijn, want ja, scholen zijn veilig. Terwijl ze weten dat dit niet waar is.
- Niets zeggen als @MinOCW een flauwekul onderzoek start naar luchtkwaliteit in klaslokalen om daarmee opnieuw 4 maanden te verbrassen terwijl dit nota bene al jaren op de site van diezelfde Rijksoverheid staat

rvo.nl/onderwerpen/du…
Read 13 tweets
1 Jun
Maar goed dat het op persoonlijke titel getweet is.

Even een simpel voorbeeld: als je koorts opneemt, meet je ook niet of je het influenza-virus hebt. Dan meet je of je lijf warmer is.

CO2-niveau is een relatief eenvoudige en betrouwbare maatstaf voor kwaliteit binnenlucht

1/4
Waarom eigenlijk?

Nou, goed dat u het vraagt.
Het niveau CO2 in de lucht is redelijk constant. Zeker in binnenlucht. En in een (min of meer) afgesloten binnenruimte is de mens de enige bron van nieuwe CO2.

2/4
Ergo: als dit CO2 niveau stijgt dan weet je dat de mensen in die ruimten meer lucht "verbruiken" dan dat er door het ventilatiesysteem wordt afgevoerd.

Hierdoor stijgt het percentage lucht uitgeademd door mensen tov het deel "schone" lucht.

3/4
Read 29 tweets
29 May
Ik heb deze presentatie over het onderzoek naar de toepassing van #sneltesten in het onderwijs eens doorgenomen. En ik heb een paar vragen.
En wat complimenten.
Om met het laatste te beginnen:

Beste @FieldlabEvents, dit is hoe je voorlopige conclusies naar buiten brengt. Gewoon keurig onderbouwd in een feitelijk verhaal. Niet (alleen) als één of ander juichend persbericht.

En inhoudelijk zie ik ook een gedegen rapport. Complimenten!
Toch heb ik wel wat vragen over de aannames die in de studie worden gedaan.
1. Waarom is naleving van basismaatregelen (zoals quarantaine) op 100% gezet? We weten dat dit volstrekt onrealistisch is. Waarom hier ook niet met meerdere scenario’s / variabelen gewerkt?
Read 16 tweets
22 May
Ach wat leuk. Ook bij de #ZetelroverDesVaderlands is het alu-hoedje in de kreukels geschoten.

Mijn beste @WybrenvanHaga, laat het me even voorrekenen voor je. Dan kun je toch nog gerust pinksteren vieren.

1/n
Het artikel wat aangehaald wordt is een vertaling / bewerking van een Engels artikel wat je hier kunt lezen op de kwaliteitssite van de Daily Expose (wie kent het niet?).

2/n

dailyexpose.co.uk/2021/05/16/num…
Het artikel van @ArtsenVoorVrijheid wat onze eigen polder-AliBaba deelt doet hier nog een aantal boude (en totaal ongefundeerde) uitspraken bovenop. Laten we ze voor de gein even nalopen.

3/n
Read 22 tweets
19 May
Even over dit hele drama rondom die @Sywert en zijn mondkapjes:

Waar ligt dit schandaal nu eigenlijk?
Bij deze man, of bij @MinVWS?

Zoals ik het lees, het laatste...

nos.nl/artikel/238117…
Even de feiten zoals ik ze begrijp:
@sywert is vorig jaar in een gat gesprongen wat ontstaan is door een meer dan bedroevende (of liever gezegd, totale afwezigheid van iedere vorm van) voorbereiding van het @MinVWS op een pandemie.

Er was helemaal niets. Geen #PBM. Niks.
Daarvoor is in eerste instantie een stichting opgericht en is hij de boer opgegaan.

Uiteindelijk is er een contract gekomen met @MinVWS ter waarde van 100.nogwat miljoen. Voor de levering van 40 miljoen mondkapjes.

Nu is er een #shitstorm, want @Sywert heeft geld verdiend.
Read 25 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(