Hete teek:
Als je geen fuck om de volksgezondheid geeft zou je niet bij de #GGD moeten gaan werken.
Hete teek 2:
Kunnen we nu godverdomme bestuurders die op deze manier de veiligheid en gezondheid van de mensen ondergeschikt maken aan hun volgende baantje EINDELIJK gewoon strafrechtelijk gaan vervolgen wegens schending vd ambtseed en grove nalatigheid?
Het is hier gewoon een fucking bananenrepubliek waar corruptie en vriendjespolitiek niet alleen ongestraft doorwoekeren maar we doen niet eens de moeite om die mensen het idee te geven dat er consequenties aan hun misdaden zitten.
Want guttegut, het zou die arme man zijn baan en reputatie wel eens kunnen kosten.
Boe-fucking-hoe wat zielig.

Dit soort volksverlakkerij kost mensenlevens. Mensen hun longen worden weggevreten door die troep die Tata ongestraft en tegen de regels de lucht in spuit.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Martijn de Riet

Martijn de Riet Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @mdradvies

6 Jul
Paar weken geleden werd een onderzoek gepubliceerd over het "grote" aantal bijwerkingen en sterfgevallen na vaccinatie tegen Corona.

Het artikel werd binnen een paar weken weer ingetrokken wegens grote tekortkomingen. De auteurs hebben hier nu op gereageerd.

1/n
Het verwierf ook enige ophefstatus toen @YoeriAlbrecht erover tweette.

In reactie hierop schreef ik er dit draadje over met 3 zaken die m.i. in de uitgangspunten niet kloppen.

2/n

Vandaag zag ik dat 1 vd auteurs, @waukema, een bericht plaatste over deze retractie. Hij verwijst hier naar
een artikel op retractionwatch met een reactie vd auteurs.

3/nretractionwatch.com/2021/07/02/jou…
Read 15 tweets
18 Jun
Serieus @FieldlabEvents???

Weet je wat het nadeel is als je je laat lenen voor dit soort trajecten? Op enig moment kom je erachter dat je al je wetenschappelijke integriteit te grabbel hebt gegooid.

"Kort" draadje waarom jullie hier lekker op weg zijn.

1/
Om te beginnen nog maar eens de herhaling van staande kritiek:
1. Onderzoeksopzet is niet gepubliceerd (OOK NIET voor de onderzoeken naar type 1 bijeenkomsten wat al maanden afgerond is)
2. Methodologie is niet gepubliceerd
3. Brondata is niet gepubliceerd

2/
4. Controle na afloop vd experimenten is niet geborgd. De data is dus maar beperkt bruikbaar.

Kortom: u doet uitspraken over dingen die weer zouden kunnen die u
a. Helemaal niet kunt afleiden uit het onderzoek
b. Voor uw wetenschappelijke collega's niet te controleren zijn.

3/
Read 16 tweets
15 Jun
Een voor mij nieuwe naam aan het firmanent van #corona sceptici, dus ik ben maar eens in het verhaal gedoken...

En, niet geheel onverwacht, klopt er werkelijk geen hout van dit verhaal.

Draad. 1/n
Om te beginnen deze totale omkering van feiten...

Niet Fauci, maar juist van Dissel / @RIVM misten de onderbouwing voor het beleid. Van Dissel heeft meerdere keren toegegeven dit vanuit pers. ervaring te adviseren en niet vanuit de wetenschap.

2/n
nos.nl/nieuwsuur/arti…
Natuurlijk mag ook de "het is nog nooit onomstotelijk bewezen dat ze helpen" drogredenatie niet ontbreken.

Helaas voor mevrouw, het is wel wetenschappelijk aangetoond dat mondkapjes werken (onder de juiste omstandigheden en met juist gebruik)

3/n
parool.nl/nederland/inte…
Read 24 tweets
2 Jun
Hier wordt ik ondertussen echt ziek van!

Weet je wat pas jammer is, dat er kinderartsen in het #OMT zitten die:

- Door @Nieuwsuur gedwongen moeten worden toe te geven dat ze al een half jaar wel degelijk weten en geloven dat kinderen elkaar besmetten op school,
maar in plaats daarvan ervoor kiezen om maandenlang dit te bagatelliseren en te ontkennen.

- Niets zeggen als die kinderen afgebrand worden op nationale tv omdat ze buiten school wel onvoorzichtig zullen zijn, want ja, scholen zijn veilig. Terwijl ze weten dat dit niet waar is.
- Niets zeggen als @MinOCW een flauwekul onderzoek start naar luchtkwaliteit in klaslokalen om daarmee opnieuw 4 maanden te verbrassen terwijl dit nota bene al jaren op de site van diezelfde Rijksoverheid staat

rvo.nl/onderwerpen/du…
Read 13 tweets
1 Jun
Maar goed dat het op persoonlijke titel getweet is.

Even een simpel voorbeeld: als je koorts opneemt, meet je ook niet of je het influenza-virus hebt. Dan meet je of je lijf warmer is.

CO2-niveau is een relatief eenvoudige en betrouwbare maatstaf voor kwaliteit binnenlucht

1/4
Waarom eigenlijk?

Nou, goed dat u het vraagt.
Het niveau CO2 in de lucht is redelijk constant. Zeker in binnenlucht. En in een (min of meer) afgesloten binnenruimte is de mens de enige bron van nieuwe CO2.

2/4
Ergo: als dit CO2 niveau stijgt dan weet je dat de mensen in die ruimten meer lucht "verbruiken" dan dat er door het ventilatiesysteem wordt afgevoerd.

Hierdoor stijgt het percentage lucht uitgeademd door mensen tov het deel "schone" lucht.

3/4
Read 29 tweets
29 May
Ik heb deze presentatie over het onderzoek naar de toepassing van #sneltesten in het onderwijs eens doorgenomen. En ik heb een paar vragen.
En wat complimenten.
Om met het laatste te beginnen:

Beste @FieldlabEvents, dit is hoe je voorlopige conclusies naar buiten brengt. Gewoon keurig onderbouwd in een feitelijk verhaal. Niet (alleen) als één of ander juichend persbericht.

En inhoudelijk zie ik ook een gedegen rapport. Complimenten!
Toch heb ik wel wat vragen over de aannames die in de studie worden gedaan.
1. Waarom is naleving van basismaatregelen (zoals quarantaine) op 100% gezet? We weten dat dit volstrekt onrealistisch is. Waarom hier ook niet met meerdere scenario’s / variabelen gewerkt?
Read 16 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(