1/ Zijn we werkelijk vrij? En zo niet, kunnen we dat worden? #vrijheid #vrijdenkers #atheïsme #religie #godsdienst #filosofie Vrijheid of waanbeeld?  “De mens wordt vrij geboren; en ov
2/ Je koos niet je geslacht, je koos niet je naam, je koos niet je ouders, je koos niet je familie, je koos niet je DNA, je koos niet wanneer je geboren zou worden, je koos niet waar je geboren zou worden, je koos niet je menszijn,
3/ je bepaalt niet je overheid, je bepaalt niet je interesses, je bepaalt niet je gedachten, je bepaalt niet je etniciteit, je bepaalt niet je vrienden, je bepaalt niet je seksualiteit, je bepaalt niet je partner, je bepaalt niet je dood.
4/ In álles wat je maar kan bedenken, zal je #nul #controle hebben of controle hebben die #gelimiteerd is van aard, contingent aan de werkelijkheid om je heen.
5/ Je kan van iemand houden, maar niet die iemand ook van jou laten houden.

Je kan in onze democratie iemand ver-kiezen, maar niet die iemand ook uit-kiezen.

Je kan je gedachten uiten, maar niet bewust bepalen welke gedachten je ook binnenkrijgt.

En ga zo maar door.
6/ Je #vrijheid is derhalve #ingeperkt bij het feit dat je een #afhankelijke #wezen bent; afhankelijk van je nature, afhankelijk van je ontwikkeling, afhankelijk van je maatschappij, afhankelijk van de wereld, afhankelijk van het universum, maar bovenal, afhankelijk van God.
7/ In Het Maatschappelijk Verdrag schreef Rousseau:

“De mens wordt vrij geboren; en overal is hij vastgeketend. Men denkt dat hij de meester van anderen is en blijft tóch een grotere slaaf dan zij.”
8/ De "#vrijdenkers" van het #atheïsme leven in een waanbeeld, omdat ze zichzelf vrij achten terwijl ze overal en in élk opzicht ingeperkt zijn. Het zogenaamd verlaten van religie en dogma's resulteert niet tot vrijheid, maar tot een verschuiving in het denken en het handelen.
9/ Dit was een introductie op mijn betoog waarin ik aantoon waarom de gelovige de ware #vrijheid heeft door zich te ontketenen van de duizenden meesters in ruil voor de enige keten aan de Enige Ware Meester, #God.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Musa Hakeem 🇳🇱

Musa Hakeem 🇳🇱 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @MusaHakeem010

20 Jun
1/ Niet genoeg, maar welzeker zie ik meer en meer mensen die het wij-zij denken willen loslaten en juist willen zoeken naar #verbintenis #boven #polarisering. Bruggen bouwen we samen
2/ Zelf hoop ik ook zo iemand te zijn: iemand die meer bruggen slaat dan afstand creëert. Dat was niet altijd zo, want #hokjesdenken is nogal verleidelijk en erg makkelijk om te doen.
3/ Mijn keerpunt was denk ik te danken aan ex-PVV'er @JoramvKlaveren.

"Hoe kan iemand die zo fel tegen mij als moslim was, nu 180 graden van standpunt veranderd zijn, behalve dat het aantoont dat de medemens misleid wordt in zijn vooroordelen?"

Die vooroordelen moeten we wegwerken.
Read 9 tweets
23 May
1/ Moeten we #maatschappelijke #problemen onder #allochtone #Nederlanders aankaarten, of in de doofpot stoppen en doen alsof het niet bestaat? Hierbij mijn analyse en oplossing.
2/ Ik meng zowel met politiek-rechts als politiek-links. Ten eerste wil ik benoemen dat zowel #rechts als #links het beste willen voor ons land. Het is niet alsof "de andersdenkende" bewust ons land achteruit helpt. Het verschil ligt in #aanpak van #maatschappelijke #kwesties.
3/ Het standpunt van stereotiep-rechts is dat wanneer iets misgaat bij #allochtonen, dat het hard geroepen moet worden, zodat meer #autochtonen ervan bewust worden en er wat aan het probleem gedaan wordt:

Ofwel de #allochtoon past zich magisch aan, of we lozen het probleem.
Read 24 tweets
16 May
1/ #Islam en #antisemitisme.

Beste Jason, het is geen wonder dat je een voormalig moslimterrorist was. Je ideeën over de islam zijn net zo vertekend als van toen, alleen voer je nu—Godzijdank—de afschuwelijke daden niet meer uit.
2/ Je doet alsof moslims geloven in een soort Joodse deïcide (#Godsmoord of #Christusmoord), zoals bij—of vergelijkbaar tot—het christendom. Dat is niets minder dan een historische onjuistheid.

Zie onder andere: antisemitisme.nu/stereotypen/re… In de islam bestonden ook aanknopingspunten voor vijandighei
3/ En uit een eerder geschreven draadje:
Read 12 tweets
9 May
1/ Er is geen sprake van #islamisering en dát is het probleem dat ik juist probeer aan te kaarten. Islamiseerde Europa maar! Áls ze de islam volgden, hadden we geen ISIS tuig.

Je gedachten omtrent de islam en die van zulke terroristen is hetzelfde, alleen handel jij er niet naar.
2/ De onwetendheid over de islam is niet alleen onder niet-moslims groot, maar wat men kennelijk vaak niet weet, is dat er ook schrikbarend veel onwetendheid heerst over de islam onder de moslims zelf. Zie bijvoorbeeld de straatinterviews van @Salaheddine001.
3/ (On-)#IslamitischeStaat is gefundeerd op oppervlakkig begrip van de geloofsleer en ronseling van onwetende moslims middels #emotionele #oplichting.

"Zien jullie niet wat ze onze broeders en zusters aandoen in het Midden-Oosten?! We moeten wraak nemen op het Westen!"
Read 10 tweets
8 May
1/ Er worden eufemistische woorden gebruikt om de #terreur en #etnischezuivering jegens de Palestijnse mensen te relativeren.

Wat zegt #MSM (#MainstreamMedia) over wat recentelijk weer in #SheikhJarrah, #Palestina 🇵🇸, gebeurt?

Read 13 tweets
27 Apr
1/ Mensen die kwetsende #cartoons verspreiden en de #profeet #Mohammed voor nare dingen uitmaken…

zouden zij zich nooit afvragen waarom miljárden mensen zo, zó erg van die man houden?
2/ We houden meer van de #ProfeetMohammed dan onszelf en onze ouders bij elkaar!

Vrede en zegeningen zij met hem.
3/ Als zelfs de grootste vijanden van Allāh na in oprechtheid en met open hart de feiten te hebben gezien, van de #profeet #Mohammed gaan houden, dan kan het toch niet zo zijn dat onze Nederlandse vrienden ook niet van hem gaan houden?
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(