#رشتو

جناب آقاى #ضرغامى من بعنوان يك #شهروند عادى خجالت ميكشم به شما كه وزير ميراث فرهنگى اين مملكت هستيد نقش و اهميت #تخت_جمشيد در تاريخ #ايران و جهان و اعتبار بخشى آن به هويت #ملى #ايرانى را يادآورى و تفاوت آن با محصولات كشاورزى را برايتان توضيح دهم.١/١٣
آقاى وزير #تخت_جمشيد از اينرو در تاريخ بشرى اهميت دارد كه در دوران باستان قدرت هر فرمانروايى با اندازه بناهايى كه ساخته ميشد مورد سنجش قرار ميگرفت و اندازه و عظمت بناها نيز ارتباط مستقيم با شمار بردگانى داشت كه آن جوامع به خاطر داشتن بعضى خصوصيات غير انسانى توانسته بودند ٢/١٣
انسانهاى بيگناه و بيشمارى را به اسارت خود درآورند و براى چندين نسل از نوجوانى تا لحظه مرگ از ايشان در پاى اهرام جيزه #مصر و در معبد پارتنون و زئوس #آتن و همچنين ديوار #چين به بيگارى بكشند و نهايتاً وقتى برده ها با مردن از دست آن وحوش و از زندگى خلاص ميشدند تبديل به مصالح ٣/١٣
همان بناهاى عظيم شده و لاى سنگها نقش ملات برايشان تدارك ديده ميشد. ولى تمامى تاريخ نگاران اعتراف كرده اند كه در #ايران باستان چنين رسمى نبوده و برابر الواح گِلى كشف شده در #تخت_جمشيد كه دست برقضا آتش زدن تخت جمشيد توسط گجستك باعث ميشود اين لوح هاى گِلى تبديل به سفال شوند ٤/١٣
تا امروز شهادت دهند كه نه در تخت جمشيد و نه در شوش و نه بابل و نه سند و نه در مصر و نه در آناتولى و قفقاز و ليبى #ايرانيان براى ساخت دژها و كاخ ها و شهرها از هيچ برده اى استفاده نكرده اند و هرجايكه پايشان رسيده برده ها را آزاد كرده ٥/١٣
و با آنها رفتارى داشته اند كه با خود #ايرانيان رفتار ميكرده اند. به گواه همين لوح هاى سفالى تمامى كارگران و بناها با هر عقيده و مسلكى حقوق بگير #هخامنشيان بوده و از بيمه عمر برخوردار بودند و زنها نيز موقع زايمان مرخصى با حقوق داشتند. ٦/١٣
اگر هِگل بعنوان يكى از فيلسوفان بزرگ و مهم جهان تاكيد ميكند كه تاريخ جهان با تاريخ #ايران (پرشيا) و #هخامنشيان شروع ميشود. دليلش آن است كه آنها ٢٥٠٠ سال پيش پى برده بودند كه هر فرمانروايى ميتواند به هر قيمتى فرمانروايى كند ولى نميتواند براى مدت زمان بيشترى در حافظه تاريخى ٧/١٣
ملت ها حضور داشته باشد. آنها بر خلاف زمانه خود و براى اولينبار در تاريخ بشر با اينكه اولين امپراتورى قدرتمند بشريت را بنا نهاده بودند اما رفتارشان با ملت با احترام و مدارا و از موضع برابر بوده است. از اينرو ميتوان گفت اين دستاورد #هخامنشيان در دوران باستان ٨/١٣
از أهرام جيزه مصر و هم معابد يونانى و هم سد ديوار چين كه براى مقابله با مهاجمين ايجاد شده بود، هم مستحكم تَر بود هم با شكوهتر و نيز تاثيرگذارتر كه به خاطر همان خصوصيات در زمانه ما هم ميتواند تاثير گذار باشد. ٩/١٣
جناب آقاى ضرغامى تاريخ همين مملكتى كه شما وزيرش هستيد و با مسئوليتى كه در اين وزارتخانه براى حفظ و نگهدارى ميراث فرهنگى #ايران بر عهده داريد با فرونشت ها و حركت و گسترش فروچاله ها به مناطق مسكونى و بافت هاى تاريخى بيشتر از پيش تهديد خواهد شد. ١٠/١٣
گمان آن ميرفت با اقداماتى در راستاى پايين آوردن خسارتها راهى براى اين بحران پيشنهاد دهيد و تدابيرى انجام دهيد نه اينكه شما خود مشكلاتى را بر مشكلات بى افزاييد. غفلت هاى شما براى كشورهاى بى ريشه و بى تاريخ منطقه نعمت بزرگى به حساب ميايد و آنها ١١/١٣
و تا كنون نهايت استفاده را كرده و باشبيخونهايى كه به مفاخر ما، ادبيات ما، تاريخ ما و حتى به آلات موسيقى و چوگان و خوشنويسى فارسى زده اند براى كشورهاى بى ريشه خود هويت دست و پا كرده و با فرهنگ و تاريخ دزديده شده ما در مجامع بين المللى براى خود و كشورشان پرستيژى دارند. ١٢/١٣
اگر بجاى غلفت زده هايى مثل شما شخصى آگاه و تيز بين در جايگاه شما نشسته و از ابتدا جواب محكمى به شبيخونهاى فرهنگى شان داده ميشد امروز رييس جمهور كشور #باكو نميتوانست به مقامات ج.ا بگويد: قاچاقچى مواد مخدر. شما به فكر كندن چاه براى #تخت_جمشيد و كاشتن چغندر براى كشاورزان باشيد.١٣/١٣

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with avestajam

avestajam Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Avestajam1

9 Sep
دوستى پرسيده سال ٦٧ چطور يادت مياد؟
سال ٦٤ اول ابتدايى را شروع كردم. به اصرار پدر مادرم همزمان در كلاسهاى جزو عم شركت كردم. براى همين سه سال بعد وقتى شنيدم فضانوردى قرآن را به فضا برده است در پوست خود نميگنجيدم 🤦🏻‍♂️ ١
هم بابام و هم مادرم دوست نداشتند سر و كارم با مسجد باشد. آشنايى داشتيم كه از شاگردان آخوند شريعتمدارى بود و از او اجازه اجتهاد داشت. ولى بعد از انقلاب با اينكه خلع لباس نشده بود ولى از سهم امام هم چيزى نصيبش نميشد. تنها راه درآمدش از آموزش قران و جلسات تفسير نهج البلاغه بود. ٢
جالب اينكه جلسات ما هم مختلط بود:) وقتى سال ٦٩ براى مسابقه در مسجد ثبت نام كردم، مورد تمسخر كسانى قرار گرفتم كه صبح تا شب در مسجد محل علاوه بر حفظ جزو عم به هر كار ديگرى هم دست ميزدند. علت آن هم نحوه پوشش و موهاى بلند من بود كه هميشه و در تمامى مقاطع تحصيلى برايم مشكل ساز ميشد. ٣
Read 6 tweets
17 Aug
‍ بزرگترين پاشنه آشيل كشور #چين، #ايغورهاى #ترك و #مسلمان هستند كه مستعد ميباشند در ذيل هويت #تركى و #سلفى سازمان يافته و منافع #ملى چين را به مخاطره اندازند. بى جهت نبود كه اين كشور براى خنثى كردن اين خطر بالقوه كه از طرف #تركيه و #اسلامگرايان تقويت شده و ميشود ١/٦
از چند سال پيش شروع به ساخت اردوگاه ها و كوچاندن اجبارى #تركها دست زد. موضوع وقتى اهميت بيشترى مى يابد كه امروز، #طالبان #قومگرا و #اسلامگرا همسايه #چين شده است. با تمامى اعتراضاتى كه غربى ها در مورد ايغورها و #حقوق_بشر از چين ميكنند، بايد واقف به اين بود كه خود غربى ها هم ٢/٦
با چنين مخاطراتى روبرو بوده اند و اين تهديدات و موانع را در چند قرن پيش كه #حقوق_بشر، محلى از اعراب نداشت، با كوچ اجبارى و اخراج و كشتار و #نسل_كشى ها از پيش پاى خود برداشته اند.(بدترين كارنامه در اين مورد هم از آن #آمريكا و #كانادا و #روسيه و #تركيه و #آلمان و #انگليس و ٣/٦
Read 6 tweets
13 Aug
روز چهارشنبه بيست و دوم امرداد سال ١٢٩٧ با وساطت #فرانسه نشستی با حضور دکتر ابوالقاسم خان فرید و میرزا رضاخان افشار نماینده میرزا کوچک خان جنگلی و نمایندگان سیاسی و نظامی #انگلیس به رهبرى ژنرال دنسترويل برگزار شد و بر مبنای آن دو طرف بر سر قراردادی با هشت ماده توافق کردند.١/٤
مفاد کلی این توافق آن بود که دو نیرو مزاحمتی برای هم ایجاد نکنند! تا قواى #انگليس به راحتى به #قفقاز دسترسى داشته باشند. حالا كه با آن عكس تاريخى سفير #روسيه بحث كنفرانس #تهران گرم است، اين پرسش به وجود ميايد چرا در جنگ جهانى دوم متفقين كه ميخواستند به روسيه كمك تسليحاتى كنند٢/٤
چرا بجاى توافق، #ايران را اشغال كرده و شخص اول مملكت را تبعيد كردند؟ جداى از بهانه هايى كه #رضاشاه بدليل نا آگاهى از مناسبات بين الملى به دست متفقين داده بود، اولين و مهمترين دليل اشغال ايران خودكامگى سيستمى بود كه رضاشاه آنرا ايجاد كرده و پارلمان را از اعتبار انداخته ٣/٤
Read 4 tweets
7 May
در چنين روزى به سال ٣٥١ میلادی پس از ورود کنستانتیوس گالوس به انطاکیه و تلاش برای تثبیت قدرت رومیان در سوریه امروزین، یهودیان در فلسطین به هواداری از ساسانیان سر به شورش برداشتند. و به سال ٢١٢ هجری خورشیدی ابن هشام مورخ مشهور مصرى و نویسنده سیره رسولالله در بصره گذشت.
هفده شهريور به سال ١٢٨٨ سپاهیان مشروطه خواه زیر فرمان یپرم خان ارمنی و سپهدار تنکابنی تا نزدیک قزوین پیشروی کردند و در عمل شکست مستبدان را محرز ساختند. حزب ترقی خواه لیبرال هم در همین روز با رهبری عزال ممالک، لواءالدوله و شیخ محمدعلی بهجت تأسیس شد. (يپرم خان در كنار دخترش) Image
سال ١٢٩٠ مورگان شوستر آمریکایی که برای سر و سامان دادن به وضع مالی ایران استخدام شده بود، به اتفاق ١٦ نفر از همکاران خود وارد تهران شد. با تعهد خدشه‌ناپذیر شوستر به انجام وظایف، اوضاع اقتصادى ايران ميرفت كه بهبود پيدا كند ولى روسيه براى اخراج شوستر به ايران التيماتوم داد. Image
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(