Als niet geprikt - tegen een muterend seizoensvirus - met een experimentele quick fix die geen immuniteit biedt nog transmissie stopt behoor ik nu blijkbaar tot staatsgevaar: ongezond tot het tegendeel bewezen is. #coronadebat #2g #FirstDates #overlegcomite #demo #Utrecht #FVD Image
Wie had ooit gedacht dat ik als jonge, hoogopgeleide, heteroseksuele, witte man ooit tot 'een minderheid' in NL zou behoren? Ironisch is het wel, maar lachen doe ik niet.
Door de overgrote meerderheid ben ik niet meer welkom op de plekken waar het voor gezellig NL toch "echt gebeurd", minder interessant om aan te nemen als werknemer én onaantrekkelijker voor relaties.
"DAT IS JE EIGEN KEUZE!", luidt het oordeel van mijn medemens die uit solidariteitsplicht een prikabonnement afsluit. Veelal niet voor anderen, maar wél voor het privilege weer op vakantie te kunnen, een uitstapje te maken óf zich veilig te wanen in de massa.
"HET IS MAAR EEN PRIKJE!", galmt de projectie van onwetendheid nog wat na. Een eigen keuze? Alsof ik zelf doodleuk beslis voor uitsluiting van de samenleving omdat ik niet mee ga in de one size fits all behandeling van de overheid.
Het is geen keuze om op voorwaarde je vrijheid, autonomiteit en lichamelijke integriteit kapot te spuiten. Ik dien als gezond, bewust en weldenkend mens te kunnen en mogen vertrouwen op mijn eigen systeem, gevoel & intuïtie, zonder dat hier afbreuk aan wordt gedaan door anderen.
Om besmettingen te remmen worden er globaal miljarden gepompt in een technocratisch en totalitair controlesysteem met duizenden extra handhavers, maatregelen, teststraten én een prikplicht ipv te investeren in zorg, leefstijl en natuur.
De wortel die wordt voorgehouden is de zorg die al 10 jaar lang is uitgekleed. Zorgpersoneel haakt af door te hoge druk en te laag loon. De overheid krijgt nu de rekening gepresenteerd die ongeprikten dienen te betalen. Nagenoeg elke motie tot verbetering wordt zelfs verworpen. ImageImageImageImage
Zo zie ik met lede ogen aan hoe zelfs mijn leeftijdsgenoten met de QR code paraat datgeen normaliseren wat niet normaal is, waardoor ik op den duur zelf eigenlijk geen ander lot dan ook te volgen heb.
Qua ziekenhuisopname is 95% 60+ én de gem. sterfteleeftijd is 80+. De kans dat iemand behorend tot de groep 0-49 overlijd na besmetting is 0,000001%. Toch moet ik elke keer weer in gesprek met mijn moeder die inmiddels doodsangsten voor mij uitstaat.
Risico, ziekte & de dood zijn inherent aan het leven, ook voor mij, maar BMI, leeftijd & onderliggend leed vormen grote factoren om het overheidsbeleid aan te scherpen met een doelgerichte aanpak ter bescherming van het individu.
Als we nu niet opstaan voor een rechtvaardige wereld, zullen toekomstige generaties (onze kinderen) dit straks niet meer kunnen. Zij hebben straks niks meer te willen, maar enkel en alleen nog maar te luisteren. Kinderen vanaf 5 worden nu al geprikt en #vaccinatieplicht dreigt.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Niels Middelburg

Niels Middelburg Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Wereldniels

6 Dec
Zelfs nu Oostenrijk ongeprikten criminaliseert met #vaccinatieplicht als voorbode voor onze wereld mogen we geen enkele verwijzing maken naar de aanloop van de Jodenvervolging in Nazi-DE en de Holocaust met 6 miljoen doden als eindstation.

Maar hoe zit het met de #Oeigoeren?
@amnestynl meldt: "De Oeigoeren zijn een Turkssprekende moslimminderheid (11 miljoen) in China. China wantrouwt de Oeigoeren omdat sommigen een eigen staat willen. De Chinese regering stuurt hen naar zogenaamde 'heropvoedingskampen', een manier om ‘extremisme’ te bestrijden."
"De Oeigoeren worden er gehersenspoeld en zelfs gemarteld. Ze krijgen soms geen eten, worden geslagen met ijzeren stokken en aan hun handen opgehangen. Ouders en kinderen worden van elkaar gescheiden. De meeste familieleden weten niet waar hun opgesloten geliefden zijn."
Read 32 tweets
5 Dec
Ik weet natuurlijk niet de precieze context van deze foto, maar mijn eerste waarneming is een #Sinterklaas die via zijn 1,5m staf de kinderen een handje geeft én daarmee onnatuurlijk gedrag vertoond. Ik had er een mooie discussie over met mijn broer, die pro prik en beleid is: Image
Mijn broer z'n eerste reactie was: "1,5 meter veiliger voor Sint 🙃 die is immer al een dagje ouder dan de kleintjes!"

Waarop mijn reactie is dat 'ie dat scherp had gezien, en ik 'm nog niet zo bekeken had, maar dat ik het toch verwerpelijk vind dat we vandaag nog zo handelen.
Door de vermeende 87% prikgraad, waaronder de risicogroepen en ieder ander die zich vrijwillig heeft kunnen laten prikken, terug naar normaal!

Met de Delta, Omikron of nieuwe variant kunnen we eindeloos door blijven gaan. Geeft Sinterklaas volgend jaar kids nog steeds de staf?
Read 10 tweets
30 Nov
Met het #2G beleid als kers op de one size fits all maatregelen in aantocht ben ik me als 30-jarige ongeprikte, maar kerngezonde man nog eens af gaan vragen:

"Geeft de injectie mij werkelijk vrijheid?"

Los van de reden waarom ik mij niet laat injecteren, ter antwoord een draad.
1/ Laat ik maar direct met de deur in huis vallen: Nee, met de injectie krijg ik geen vrijheid, maar privileges, wat per definitie al iets heel anders is dan vrijheid.

Deze veiligheidprivileges worden dus gegeven als beloning voor gehoorzaamheid en naleving van de regels.
2/ Privileges zijn dus speciale voorrechten geschonken door autoriteiten, waar vrijheid iets is wat mij niet gegeven kan worden. Ik heb en leef het al, en met mij wij allemaal.
Read 18 tweets
5 Nov
Dus geprikten zijn net zo besmettelijk als ongeprikten, maar ongeprikten testen niet alleen voor een evenement, maar nu ook voor de gym, zwembad, dierentuin en museum. Dadelijk volgt ook de werk- en winkelvloer. Kritiek doet afvragen wat Hugo beter had kunnen doen. Een draadje.
1/ Laten we beginnen met het gemis van een uitvoerig wetenschappelijk onderbouwd debat op de NOS waarin de ernst van dit virus hard wordt gemaakt voor iedereen. Stoel het beleid op harde cijfers in plaats van oplopende besmettingen. We willen de crisis toch serieus nemen?
2/ Geef experts en opiniemakers met onderbouwd tegengeluid een podium in televisieprogramma's met limietloos zendtijd om voors en tegens tegen elkaar af te strepen. Voer een overheids panel voor de burger of het referendum her in om de publieke opinie te toetsen.
Read 37 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(