cosmix Profile picture
8 Dec, 15 tweets, 7 min read
"Lūk, pirmie laboratorijas dati par antivielu efektivitāti #Omikron, gandrīz vienlaicīgi no @sigallab un @CiesekSandra.

Rezultāti ir aptuveni tādi, kādi tika gaidīti: ļoti būtisks #antivielu imūnās aizsardzības kritums! Tas nozīmē, ka..."
1/n
"...vakcinētu cilvēku asinis (neatkarīgi no vakcinācijas shēmas) laboratorijā neitralizēja vīrusu ievērojami sliktāk nekā #Delta (aptuveni 40 x sliktāk). Vislabākos rezultātus joprojām guva izveseļojušies cilvēki, kuri tika papildus #vakcinēti. Šie rezultāti labi atbilst..."
2/n
"... laboratorijas datiem no @sigallab () un arī ļoti labi ar novērojumu datiem no Dienvidāfrikas, kas pirmo reizi parādīja skaidru iespējamu atkārtotu inficēšanos ar #Omicron izveseļojošos cilvēku starpā. Tomēr tagad mēs varam arī pieņemt, ..."
3/n
"... ka tas attiecas ne tikai uz tiem, kas ir izveseļojušies (jo Dienvidāfrikā to ir ļoti daudz), bet arī uz tiem, kas ir vakcinēti. *Tomēr*, un tas ir svarīgi, šķiet, ir pierādījumi, ka šādu Omikron infekciju slimības smaguma pakāpe izārstētiem vai vakcinētiem indivīdiem..."
4/n
"... ir vieglāka nekā ar iepriekšējiem variantiem. Vēl ir par agru spriest, dati vēl nav īsti stabili, bet pēc tam, kad 🇪🇺 aprakstītie gadījumi bija viegli, Dienvidāfrika pati tagad ziņo arī par vieglākas gaitas pazīmēm. Kā to var izskaidrot?"
5/n
"Antivielas ir tikai *viena* imūnās atbildes reakcijas daļa - tikai tās var novērst faktisko gļotādu infekciju. Tomēr slimības progresēšanai tām ir ļoti spēcīgi sabiedrotie - T šūnas⬇️. Un to vīrusu atpazīšana ir daudz mazāk izsmalcināta..."
6/n
"... nekā #antivielu atpazīšana. Tāpēc ir sagaidāms, ka T šūnu atbildes reakcija turpinās labi reaģēt un tādējādi (ļoti) lielā daļā gadījumu novērsīs smagu slimības norisi. Tas nozīmē: #vakcinācija (ideālā gadījumā ar #būsteri) ir svarīgāka nekā jebkad agrāk!"
7/n
"Tāpēc mums ir jāpieņem, ka mūs sagaida #Omikron vilnis, kas - pēc pašreizējiem novērojumiem no Dienvidāfrikas, kā arī Apvienotās Karalistes un Dānijas - ienāks ar visu spēku, iespējams, tāpēc, ka vakcinētie tagad var inficēties atkal ievērojami lielākā skaitā. Un tas, ļoti..."
"... iespējams, nozīmē, ka atkal ievērojami palielināsies slimību slogs – *neskatoties, ka vakcinētajiem slimības parasti noritēs vieglāk. Šī tēma jau reiz bija ar #Alpha, un tagad tā attiecas uz #Omikron tādā pašā veidā (neskatoties uz vakcinācijas līmeni, kas tagad pastāv).
9/n
"Arī citi ir vērsuši uzmanību uz šo, piem.
@K_G_Andersen, kurš norāda uz matemātisko pamatojumu - slimības smaguma pakāpe mainās lineāri, bet mainīgajam lipīgumam ir eksponenciāla ietekme. Un ātrums, ar kādu izplatās Omikrons, patiešām ir pārsteidzošs, ..."
10/n
"...pat salīdzinot ar jau tā ļoti lipīgo Delta variantu.

Tādējādi situācija ir sekojoša:
#Omikrons, izskatās, ir ļoti lipīgs, var inficēt arī vakcinētus un izārstētus cilvēkus daudz vieglāk nekā iepriekš,..."
11/12
"... bet (cerams) noved pie daudz mazāk smagām slimības norisēm. Tomēr tas nozīmē arī to, ka, ņemot vērā paredzamo augsto saslimstības līmeni, visiem nevakcinētajiem cilvēkiem būs vēl lielāks risks inficēties un saslimt. Mums tam ir jāgatavojas!"
12/12
"Papildus: kā es [The Binder Lab] mēģināju paskaidrot iepriekš, ziņotā vieglākā slimības smaguma pakāpe, visticamāk, ir saistīta ar pacientu esošo imunitāti. Kā tas izpaužas nevakcinētiem/neimūniem, joprojām ir pilnīgi neskaidrs! Uz to norādīja arī @cdrosten raidierakstā!"
"2. papildinājums: tagad, kad to atkal var izlasīt Twitterī - nē, Omikrons pilnībā neapiet vakcinācijas nodrošināto imūno aizsardzību! Vakcinācija aizsargā arī pret Omikron infekciju, taču (ievērojami) vājāk nekā pret Delta!"

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with cosmix

cosmix Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @cosmix

7 Dec
(Zviedrija)
"Neraugoties uz salīdzinoši nelielo Corona gadījumu skaitu, Zviedrija gatavojas stingrākam sabiedrības veselības aizsardzības periodam ar jaunu rīcības plānu. ..."

tagesschau.de/newsticker/liv…
"Jau no trešdienas sabiedriskajā transportā ceļotājiem būs jālieto aizsarglīdzekļi, kas aizsargā muti un degunu, preses konferencē Stokholmā paziņoja veselības ministre Lena Hallengrena. Darba devējiem būtu arī jāļauj saviem darbiniekiem strādāt no mājas birojiem, ..."
"...pieaugušajiem vajadzētu ievērot distanci vienam no otra sabiedriskās vietās, un restorānos būtu jāizvairās no drūzmēšanās. Pirms nedēļas ieviestā Corona vakcinācijas sertifikāta izmantošana drīzumā būtu jāattiecina arī uz restorāniem un sporta zālēm, paziņoja Hallengrena."
Read 4 tweets
19 Oct
Polijas premjera Mateuša Moravecka runa (5):

"Par demokrātijas deficīta fenomenu tiek runāts jau gadiem ilgi. Un šis deficīts ir kļuvis aizvien lielāks. Tomēr nekad agrāk tas nav bijis tik redzams kā pēdējos gados."
"Arvien biežāk tiesu iestāžu aktīvisma dēļ lēmumi tiek pieņemti aiz slēgtām durvīm, un tas apdraud dalībvalstis. Un arvien biežāk tas tiek darīts bez skaidra pamatojuma līgumos, bet ar to radošu pārinterpretāciju. Un - bez reālas kontroles. Un šī parādība jau gadiem ilgi pieaug."
"Nobeigumā, godājamie deputāti, mums ir jāatbild arī uz jautājumu, kur Eiropa gadsimtu gaitā ir guvusi savas priekšrocības. Kas padarīja Eiropas civilizāciju tik spēcīgu."
Read 10 tweets
19 Oct
Polijas premjera Mateuša Moravecka runa (4):

"Es vēlreiz atkārtošu: Polijas Republikas augstākais likums ir Konstitūcija. Tā ir svarīgāka par citiem tiesību avotiem. Neviena Polijas tiesa, neviens Polijas parlaments un neviena Polijas valdība nevar atkāpties no šī principa."
"Tomēr ir vērts uzsvērt arī to, ka Polijas tribunāls arī nesen pieņemtajā spriedumā nekad nav norādījis, ka Līguma par Eiropas Savienību noteikumi ir pilnīgi pretrunā Polijas Konstitūcijai. Gluži pretēji! Polija pilnībā ievēro Līgumus."
"Tieši tāpēc Polijas tribunāls norādīja, ka viena ļoti specifiska atsevišķu Līguma noteikumu interpretācija, kas izriet no nesenās Tiesas judikatūras, ir nesaderīga ar Konstitūciju.

Lai to noskaidrotu, es tagad savas runas nākamajā daļā pāriešu pie tā, lai izklāstītu riskus ..."
Read 26 tweets
19 Oct
Polijas premjera Mateuša Moravecka runa (3):

"... kādam ir jāizsaka arī viedoklis par šādu jaunu, iespējamo kompetenču konstitucionalitāti, jo īpaši tad, kad Tiesa ievieš arvien jaunas ES iestāžu kompetences no līgumiem."

gov.pl/web/primeminis…
"Pretējā gadījumā nebūtu jēgas iekļaut Līguma par Eiropas Savienību 4. pantu, kurā noteikts, ka Savienība respektē dalībvalstu politiskās un konstitucionālās struktūras. Nebūtu jēgas Līguma 5. pantu, kurā noteikts, ka ES var rīkoties tikai piešķirto pilnvaru robežās."
"Abi šie panti būtu bezjēdzīgi, ja neviens cits, izņemot Tiesu, nevarētu izteikties šajā jautājumā no valsts iekārtas konstitucionālā viedokļa.

"Es apzinos, ka Polijas Konstitucionālā tribunāla nesenais spriedums ir izraisījis būtisku pārpratumu. ...
Read 26 tweets
19 Oct
Polijas premjera Mateuša Moravecka runa (2):
"Stāvot šodien jūsu priekšā, es vēlos pateikties Polijas, Lietuvas un Latvijas dienestiem, kā arī visām Dienvideiropas valstīm, mūsu robežsargiem un uniformētajiem dienestiem par pūlēm un profesionalitāti, sargājot Savienības robežas."
"Drošībai ir daudz dimensiju. Šodien, kad mūs visus skar gāzes cenu pieaugums, ir viegli redzēt, kādas var būt tuvredzības sekas energoapgādes drošības jautājumos. Gazprom politika un piekrišana Nord Stream 2 projektam jau ir izraisījusi rekordlielu gāzes cenu pieaugumu."
"Lai gan šodien valstīs, kas dibināja Kopienas, uzticības līmenis Eiropas Savienībai ir krities līdz vēsturiski zemam līmenim, piemēram, Francijā tas ir 36 %, Polijā uzticība Eiropai joprojām ir visaugstākā līmenī."
Read 26 tweets
19 Oct
Polijas premjera Mateuša Moravecka runa:
"Es šodien stāvu šeit, Parlamentā, lai izklāstītu mūsu nostāju vairākos jautājumos, kas, manuprāt, ir būtiski Eiropas Savienības nākotnei. Ne tikai Polijas nākotnei, bet arī Eiropas Savienības nākotnei kopumā."

gov.pl/web/primeminis…
"Pirmkārt, es runāšu par krīzēm, ar kurām Eiropa šodien saskaras un kuras mums ir jārisina.

Otrkārt, es runāšu par standartiem un noteikumiem, kuriem vienmēr jābūt vienādiem visiem, un par to, ka pārāk bieži tas tā nav."
"Treškārt, es paudīšu viedokli par principiem, kas nosaka, ka neviena valsts iestāde nedrīkst veikt darbības, kurām tai nav juridiska pamata."
Read 26 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(