#دگردیسی_عیسی_به_محمد (17)

5- مقدمه
ما تا اینجا بررسی کردیم که واژه محمد به معنای #برگزیده یا #ستایش_شده، در متون قبل از او انقدر زیاد بکار رفته است، که میتوان به این فرض رهنمون شویم که محمد یک فرد تاریخی نیست، بلکه صفتی برای عیساست.

👇
اگر چنین است ما موظفیم چگونگی گسیخته شدن نام محمد از عیسی را شرح بدهیم، چه شد که نام عیسی عقب نشست و #صفت محمد رفته رفته پدیدار شد تا جایی که محمد بعنوان یک شخصیت تاریخی شکل گرفت؟

در تحقیق علمی بر روی تاریخ، باید شرایط را علمی لحاظ کرد، نه احساسی-مذهبی یا تخیلی. 👇
ما مجاز نیستیم که از هم معناییِ نام محمد با القابی که برای عیسی بکار رفته، عدم وجود محمد را نتیجه بگیریم. این یک نتیجه خودسرانه است.
پس ما موظفیم که با اسناد و مدارک، اثبات کنیم که چنین اتفاقی افتاده است. (این اتفاق که محمد بعنوان لقب عیسی، جای خودِ عیسی را گرفته است.)
👇
قاعدتا در بخش بعدی باید روند گسیختگی نام محمد از عیسی را توضیح دهیم و اگر این مطالب را بصورت یک کتاب در اوریم باید فرایند جدا شدن پاژنام [صفت] محمد از عیسی را بیاوریم، ولی من با چند ساعت بررسی، بالاخره نتیجه گرفتم که ابتدا اسناد رسمی سده هفتم میلادی را بررسی کنم، 👇
بعد سراغ قران و بررسی محمدِ قرانی برویم، و در اخر سراغ تاریخ سده هفتم میلادی برویم. که در این بخش باید فرایند گسیختگی نام محمد از عیسی، فرایند تولد اسلام، و در اخر وقایع ایران پساساسانی را شرح داد، تا ببینیم به ایران پساساسانی چه گذشت؟

👇
قبل از شروع بحث در رشتوی بعد دو نکته را یاداوری کنم
اول، مطالبی که از این بخش اغاز میشود و تا قیام سیاه جامگان - قیام ابومسلم (احتمالا اولین مسلمان تاریخ ایران) - و پادشاهی مامون عباسی پیش میرود بسیار جذاب هستند، 👇
ما اینجا قصد داریم رویکردی علمی-انتقادی به تاریخ سده هفتم تا نهم میلادی داشته باشیم، نه رویکرد سنتی و شرح روایات اخبارنویسانی چون ابن هشام و بلاذری و طبری.
چرا که اسناد ما نشان میدهند اینها بیشتر قصه نوشته اند تا شرح ماوقع.

👇
نکته دوم اینکه من میتوانم تمام این مطالب را در سه-چهار رشتو جمع بندی کنم، ولی به احترام دوستانی که این مدت لطف داشتند، سعی دارم تا حد توانم شرح مبسوطی از سده هفتم تا نهم میلادی بیاورم.

پس در مسیر باقیمانده قرار است این عناوین توضیح داده شود:
👇
1- شرح اسناد برون مرزی
منظور از اسناد برون مرزی، اسنادیست که از سده هفتم تا نهم میلادی، نویسندگانی غیر از اخبارنویسان مسلمان، خبر از اتفاقات ایران پساساسانی میدهند. در این بخش میبینیم که تا سده هشتم، خبری از محمد، قران، اسلام و جنبش قرانی داده نمیشود.
در چند سند نام محمد برده شده، ولی فقط یک نفر از محمد بعنوان پیامبر دروغین حرف میزند. این فرد یوحنای دمشقی است که پدرش در دربار معاویه بود و خودش در دربار عبدالملک مروان. پس نمیتوانیم او را متهم به سوبرداشت از محمدیانیسم بکنیم. یوحنای دمشقی حتی سه سوره از قران را اورده، 👇
پس احتمالا از محمد مدنظر ما حرف میزند ولی خواهیم دید اطلاعات دیگری که میدهد با اطلاعات راویان مسلمان یکی نیست.
نکته اینکه در تمام اسنادی که قرار است بیاید، خبر از استیلای اسماعیلیان و هاجریون (هر دو اشاره به اعراب دارد) هست ولی خبری از اسلام و مسلمین و جنبش قرانی و... نیست.
👇
یک نکته جالب هم برای اینکه در اینده فراموش نکنم اینجا بیاورم، چهار سند برون مرزی،از سده #هشتم میلادی (یعنی سال 705 م. به بعد) و اوایل سده نهم (اخرین سند به سال 818 م. برمیگردد) در دست داریم که این چهار سند گذرا به خلفای راشدین اشاره کردند و نکته جالب اینکه هر چهارنفر، گفته اند
👇
ابتدا ابوبکر سپس عمر، پس از ان عثمان خلیفه شدند، بعد از آن 4 الی 5 سال آنارشی داشتیم (یکی از اسناد گفته 5 سال معاویه با فردی به نام عباس در جنگ بود که گویا بر ضدعباس توطئه میکنند و او را به قتل میرسانند) و بعد از ان دو دهه معاویه خلیفه بود
👇
نکته جالب اینکه هیچ کدام از چهار سند از #علی حرف نزدند. بررسی علی تاریخی، بسیار جذابتر از محمد است که به وقتش به ان میرسیم، نکته دیگر اینکه گویا معاویه با رویکرد "راه بیزانس از کربلا میگذرد" به اندیشه های کسرای ایران (خسرو پرویز) ادامه داد و نهایتا با شکست از بیزانس برکنار شد 👇
و با دستور حاکمیت ایران (؟) فردی دیگر یعنی عبدلله بن زبیر به خلافت رسید. که او نیز به زودی سقوط میکند. بررسی میکنیم.)

2- بررسی اسناد درون مرزی و بررسی گسیختگی نام محمد از عیسی.
منظور از اسناد درون مرزی، سکه ها، الواح و نامه ها، کتیبه ها و...
👇
مناطق اسلامی تا قبل از نیمه دوم سده هشتم میلادی است، در اینجا میبینیم، تمام اسناد خبر از محمد بعنوان لقب عیسی میدهند و در نیمه اول سده هشتم ارام ارام گسیختگی نام محمد از عیسی اغاز شده و احتمالا این پروسه با قیام ابومسلم و حاکمیت مامون عباسی، بخش بزرگی از مسیر را طی کرده است.)
👇
3- بررسی قران و محمد قرانی، در این بخش نام محمد، ضمیر تو، و کلماتی مثل رسول یا پیامبر را بررسی میکنیم و به نتایج جالبی میرسیم.

4- ایران پساسانی
این بخش برای ما ایرانیان جذاب است، چرا که خواهیم دید حداقل عبدالملک بن مروان قطعا و بدون هیچ تردیدی یک فرد ایرانی است و 👇
معاویه و عبدالله بن زبیر نیز احتمالا از جنوب ایران هستند، در مورد این دو فرد اخیر، قطعیتی نیست و باید گمانه زنی کرد ولی بدون هیچ تردیدی هر سه نفر مسیحی هستند.
در این بخش میبینیم اعراب ایرانی مشهور به اعراب ساسانی، قدرت را در دست گرفته اند و مبدا تاریخ خود را عوض کرده اند. 👇
در این بخش خواهیم دید سال 622 م. انقدر اتفاقات بزرگ افتاده که توانسته خود را مبدا تاریخ هاجریون کند، سال یک عربی سال 622 م. است که بزرگترین شکست ایران از بیزانس رقم خورد، هاجریون این سال را مبدا تاریخ خود کردند. این سال مهم در تاریخ خاورمیانه، سال یک #هاجری است، نه یک هجری.
👇
با این مقدمه به بررسی اسناد برون مرزی برویم.

پایان بخش هفدهم.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Pishg00oo00

Pishg00oo00 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @pishgoo44444

7 Jan
#دگردیسی_عیسی_به_محمد (19)

6- بررسی اسناد سده هفتم و هشتم میلادی (بخش دوم)

در بخش پیشین، دو سند مهم را بررسی کردیم، یکی برگ سفیدی از یک انجیل سده ششم، که معلوم نیست چه کسی و در چه زمانی این سند را روی این انجیل نوشته، اگر این مطالب پس از سده هشتم نوشته شده باشد، 👇
پس سند قابل قبولی برای پذیرش وجود محمد تاریخی نیست. اسلام شناسان غربی هم برخی [بدون دلیل] گفته اند، این نوشته ها، باید متعلق به سده هفتم باشد و برخی گفته اند متعلق به سده هشتم است.

(که به نظر من، هر دو گروه دلایلشان برای اثبات نظریه شان است، نه بالعکس.)
👇
دومین سند تعلیمات یعقوبی بود که به گفته پاتریشیا کرون، شبیه یک مجله سده هفتمی در کارتاژ (شمال افریقا) است، در این سند، فردی به نام یعقوب، اخباری را از دوستش یستس، که این خبرها را از برادرش ابراهیم شنیده، بازگو میکند، در این سند هم فقط عبارت "پیامبر ساراسین ها" (اعراب) آمده 👇
Read 27 tweets
6 Jan
#دگردیسی_عیسی_به_محمد (18)

6- بررسی اسناد سده هفتم و هشتم میلادی (بخش اول):
اسناد و مدارک امروزی ما به لطف پیشرفت های بشر در زمینه های مختلف، تاریخ سده هفتم میلادی را طور دیگری بازیابی میکند.
من چون یک مقدمه قبلا اوردم سعی دارم که از توضیحات جانبی بپرهیزم و به 👇
اسناد و مدارکی که در دست داریم بپردازم
در اینجا شیوه کاری که در پیش گرفتم، اینگونه است که در ابتدا #قوی_ترین اسناد از وجود محمد را بیاورم (قویترین از این لحاظ که به ما از وجود محمد خبر میدهد، نه به لحاظ صحت و سقم سند) سپس اسنادی که نشان میدهد خبری از محمد در این سده نیست.
👇
اسناد و مدارکی که در دست داریم بپردازم.
در اینجا شیوه کاری که در پیش گرفتم، اینگونه است که در ابتدا #قوی_ترین اسناد از وجود محمد را بیاورم، (قویترین از این لحاظ که به ما از وجود محمد خبر میدهد، نه به لحاظ صحت و سقم سند) سپس اسنادی که نشان میدهد خبری از محمد در این سده نیست.
👇
Read 38 tweets
5 Jan
اقا جان مهملات چیه
شما نشستی یه کتاب رو با جلدش یا صفحه پنجمش قضاوت میکنی
ما قراره واسه تک تک حرفا سند بیاریم
حداقل ده تا رشتوی بعدی فقط سنده حرفای تا الانه که قراره بیارم

شما تاریخ اسلام رو قبول داری؟ بر چه اساس؟ خنده داره که هیچ چیز جز تاریخ طبری تو دست ندارید و

👇
و همه تاریخ های بعدی عملا به طبری رفرنس میخوره، (با سیره های خنده دار ابن هشام و... که روایاتشون نوشتن محمد تو زهدان امنه فلان گفت)
هر چی هست تاریخ طبریه و بس که 200 سال بعد بدون حتی ارائه یک سند نوشته شده.

ولی اسناد و مدارک با پیشرفت های علم امروزی میگه نوشته های طبری و 👇
بقیه اخبارنویسان مسلمان، شناخت از تاریخی میده که امروزه قطعااااا و بدون هیچ تردیدی میدونیم مهملاته

شما میگید این حرفا مهملاته
در مورد لوگزنبرگ که قطعا نه شما، نه بنده سواد زبان شناسی ایشون رو نداریم و اصلا هیچ کدوم سریانی بلد نیستیم در این مورد همون موقع هم گفتم 👇
Read 6 tweets
4 Jan
#دگردیسی_عیسی_به_محمد (16)

4- دگردیسی عیسی بن مریم به محمد (بخش پنجم - آخر)

در قسمت قبل، معنای نام محمد، یعنی برگزیده یا ستایش شده را در متون قدیمی تر از سده هفتم میلادی بررسی کردیم، در اینجا، ادامه قسمت قبل (قسمت ب) را ادامه دهیم.

👇
یک برداشت دیگر از #محمد وجود دارد که ارزش بررسی چندانی ندارد، این برداشتِ اشپرنگر، اسلام شناسان غربی از روایات ابن عباس است، که با توجه به زبانهای هم خانواده عربی، محمد را #آرزو_شده یا آرزوی شدید چیزی را خواستن معنا میکند.
بعبارتی محمد یعنی کسی که با آرزوی شدیدی منتظرش هستند. 👇
اشپرنگر به کتاب های هاگای و دانیال اشاره میکند که در آنجا کلمه حمداه، به معنای آرزو شده است. ابن عباس با توجه به آیاتی از قران که محمد را #احمد خطاب کرده، میگوید احمد همان فردیست که در تورات پیشگویی ظهور او شده است. 👇
Read 22 tweets
2 Jan
#دگردیسی_عیسی_به_محمد (15)

4- دگردیسی عیسی بن مریم به محمد (بخش چهارم)

ب، بررسی نام محمد در متون قبل از سده هفتم میلادی

محمد یا عیسی؟
محمد یعنی برگزیده، یا ستایش شده

این تصور که عیسی #برگزیده است، در تمام فرهنگ های تحت تاثیر عیسویت، دیده میشود.

👇
اساسا صفات #برگزیده یا ستایش شده، یا تبرک شده، از دسته صفاتی هستند که در فرهنگها و جوامع دینی یا ایدئولوژیک، بشدت استفاده میشود.
مثلا یهودیان خود را قوم #برگزیده میدانند، و این امر در جای به جای کتاب مقدس آنها نیز دیده میشود.

👇
برای مثال در سِفر تثنیه، باب 7 ایات 6 و 7 میخوانیم که خداوند قوم یهود را نه به دلیل کثرت، بلکه بخاطر اینکه آنها را دوست میداشت، قوم #برگزیده کرده است. قرآن نیز در چند آیه #برگزیدگی یا برتری قوم یهود را تایید و تصریح کرده است.

👇
Read 17 tweets
2 Jan
#دگردیسی_عیسی_به_محمد (14)

4- دگردیسی عیسی بن مریم به محمد (بخش سوم)

از نیمه دوم قرن هفتم میلادی (زمان امویان) دو سند بسیار مهم داریم که نشان میدهد در این دوران، هنوز #صفت محمد از عیسی جدا نشده است. یکی سکه هایی که در دوران #موآویا [=معاویه]، اما به اسم مسیح زده شده

👇
البته در این سکه ها اثری از نام مسیح نیست بلکه نمادهای مسیحی مثل صلیب بکار رفته، در دوران عبدالملک مروان نیز، سکه های دو زبانه با نام محمت mhmt و مُحمَّد (با لهجه عربی) muhammad زده شده.

دوم کتیبه های مسجد قبه الصخره.
قبه الصخره مسجدی است که توسط عبدالملک بن مروان ساخته شد
👇
درون این مسجد، صخره ای بزرگ قرار دارد که به ان صخره مقدس میگویند.
ادیان سامی، افسانه های دینی خودشان را به این صخره مرتبط میدانند، از هبوط آدم بر روی این صخره در زمین یا ادعای دیگری مبنی بر اینکه ابراهیم تصمیم داشته فرزندش را روی این صخره قربانی کند، تا ادعای مسلمین،

👇
Read 21 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(