Alma Tostmann Profile picture
Jan 30 12 tweets 6 min read
“Of is het omdat onder de doden zoveel coronapatiënten waren? Die heten vaak niet eens patiënten, die heten ‘druk op de zorg’. Van druk op de zorg komen beperkingen en die beperkingen vinden we verschrikkelijk, dus het betreft hier eigenlijk doden die ons tot last zijn geweest”
Mij valt op dat wanneer men zegt dat de maatregelen niet (meer) in verhouding staan tot de opbrengst, men vaak kijkt naar het aantal #covid19 zieken en doden op dat moment
En niet naar het aantal dat was geweest zónder maatregelen

@KustawBessems Image
het laag krijgen en houden van #covid19 besmettingen en zieken was een gedeeld belang. Voor alle sectoren. En geen tegengesteld belang zoals nog steeds zo vaak wordt geschetst

@Wim_Schellekens
Inmiddels is de #covid19 situatie anders dan 2020 en 2021
Veel #besmettingen leiden gelukkig niet meer tot “veel” ernstig zieken en doden. Door een hoge immuniteitsgraad in de bevolking (door #vaccinatie en eerdere #infectie) staan we er een stuk beter voor 👍🏻
Wat er ook voor de komende periode besloten wordt: de opbrengst moet in balans zijn met de “kosten”

Een goede balans krijg je niet door valse tegenstellingen of een laconieke houding over #omicron

Maar door een goede afweging met eerlijke communicatie over voor- en nadelen
Met #empathie en oplossingen voor groepen kwetsbaren (door slechte afweer) voor wie deze aantallen #besmettingen heel gevaarlijk zijn (ze zijn #GeenDorHout)

nrc.nl/nieuws/2022/01…
Ik blijf me verbazen over het gemak waarmee (ook slimme mensen) uit de heup schieten over “we moeten sterven accepteren”. Want in NL kom je echt niet “zomaar op de IC”. maar de maatschappelijke impact van code zwart kan niemand zich -denk ik- echt een voorstelling bij maken
dat gaat namelijk niet alleen over duizenden covid patiënten die al-dan-niet geholpen hadden kunnen worden maar een veelvoud aan andere zorg die staakte. Plus complete burn out van het zorgsysteem en personeel.
Ik denk dat “we” dat ook niet hadden gewild.
Dit is nu geen acute dreiging meer in het #omicron tijdperk met de huidige hoge immuniteitsgraad
Maar bij het evalueren en de #preparedness plannen die nu worden gesmeed, hoop ik dat met de juiste beelden en getallen wordt gewerkt
Een korte film over #CodeZwart om het beeldend te maken??? Iemand 🎥 🎞?

De eindscenes van de film Contagion komen aardig in de buurt
En evenveel #empathie en steun voor alle anderen die op wat voor manier dan ook geraakt zijn door #covid19 en de #maatregelen

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Alma Tostmann

Alma Tostmann Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @AlmaTostmann

Feb 1
moet zijn "bijna alle"
inderdaad gaan alle sectoren weer open 🥳

te danken aan hoge vaccinatiegraad 💉, en hoge bereidwilligheid om mee te blijven werken aan wat er nog wél moet 🔬😷🏡

Denemarken laat coronamaatregelen los nos.nl/liveblog/24152… via @NOS
testen - #isolatie en #quarantaine zijn ook maatregelen 😉

🇩🇰bij symptomen of na nauw contact = testen
➕bij positieve test: #Isolatie

⏱️isolatieduur is korter dan bij ons: namelijk 4 dagen (tenzij je nog #symptomen hebt)

sst.dk/en/English/Cor…
🇩🇰algemene maatregelen/adviezen die nog gelden:
- vaccinatie 💉
- thuisblijven en testen bij symptomen🔬🏡
- houd afstand waar mogelijk↔️
- #ventilatie
- schone handen & schone omgeving🧼
EN: #mondneusmaskers 😷

sst.dk/en/English/Cor…

sst.dk/en/English/Cor…
Read 11 tweets
Jan 23
met de nadruk op "*wanneer* #omikron eenmaal verdwijnt er voor heel wat weken en maanden een periode van wijdverbreide immuniteit zal zijn"

WHO: einde pandemie in Europa mogelijk in zicht nos.nl/l/t/2414256 via @NOS
de periode ná #omicron zal er prima uit zien
alleen: de weg ernaar toe?
hoeveel ziektelast gaat #omicron geven? #longCOVID?
het verspreidt zich zo snel, dat het inderdaad niet is tegen te houden.
deze tijd lijkt me niet fijn voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Voor wie #omicron helemaal niet #mild gaat zijn: door chemokuur of afweeronderdrukkende medicatie.
Read 13 tweets
Jan 23
⚠️afgelopen week is ongeveer 2% van de Nederlanders #positief getest op #COVID19
dat is 1-op-de-50 🇳🇱'ers... 😳

aanname: ongeveer de helft test niet bij de GGD: dus 1-op-25 🇳🇱 was groot deel van afgelopen week besmettelijk
met dank aan de punctuele ⏰ en immer duidelijke 🪟 plaatjes @YorickB
laatste ronde @RIVM gedragsunit laat trouwens dien dat ~60-65% test bij klachten, dus voorgaande tweet 🐦 wellicht wat negatief ingeschat
aan de andere kant: er zijn ook mensen zonder klachten die besmettelijk zijn, dus dan kom je toch op ongeveer 1-op-25 mensen #besmettelijk
Read 4 tweets
Jan 3
nu de scholen 🏫weer open gaan is het belangrijk om te weten welke klachten "typisch #omicron" zijn

de Engelse #omicron-symptomen top 5⃣ =
loopneus, hoofdpijn, moeheid, niezen en keelpijn

bmj.com/content/375/bm…
in Zuid Afrika 🇿🇦 stond #moeheid ook voorop, samen met een 'ruwe keel' (scratchy throat), #hoofdpijn en lichaamspijn.

en bijna geen: geur-smaakverlies of hoesten!

news.sky.com/story/omicron-…
áls we willen dat mensen met #omicron zich laten testen (GGD of #zelftest), dan moeten deze symptomen ook genoemd worden als testindicatie: #hoofdpijn, ruwe keel, (opvallende) #moeheid

ook voor kinderen, waar #Covid19 zich soms atypisch presenteert (hier thuis: vooral hoofdpijn)
Read 12 tweets
Jan 3
de scholen gaan open

mijn #moederhart is natuurlijk blij voor mijn bloedjes maar mijn #epidemiologen hart niet
zijn alle leerkrachten al geboosterd?
veel jonge leerkrachten mogen nu een afspraak maken, maar hebben geen voorrang dus kunnen niet meteen terecht

#booster
basisscholen en middelbare scholen mogen open omdat het aantal besmettingen daar inderdaad gedaald is (door de schoolsluiting + vakantie)

bij 20-29j stijgt het aantal besmettingen, daarom blijft MBO/HBO/WO nog even dicht

(ps: 10-19 begint ook te stijgen)
Read 11 tweets
Dec 22, 2021
samengevat Imperial data:
- omicron 20-25% minder kans om in het 🏥te komen; 40-45% minder kans op langere ZH opname (=goed!)
- na vaccinatie gelijke kans op ZH opname tussen omicron en delta - indicatie dat Vaccin Effectiviteit tegen ZH-opname iets minder is bij omicron (jammer)
- gedegen systematisch verzamelde data: hier hebben we aan (= goed)
- maar de besmettelijkheid van #omicron poetst dit goede nieuws onder de streep uiteindelijk wel weer uit (= jammer)
ps: uiteraard na vaccinatie veel lagere kans op ZH-opname dan zonder vaccinatie bij omicron en delta
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(