Para Politikası kapsamında #FED, #ECB ve #TCMB toplantılarında alınan kararlarla #enflasyon ve politika #faizi için son verileri grafiklere aktardım.

İyi bir Şubat ayı dilerim.🙏🏻🙋🏻‍♂️

ergununutmaz.com/para-politikas…
As the #FED has increased the policy rate by 25 bp at the latest meeting, recent situation for #FederalFundsRate and #inflation are as below. Image
Following the #BOE, today the #ECB also has increased the policy rate by 50 bp. Recent situation for #PolicyRate and #inflation are as below. Image
When it comes to #CBRT, the last meeting was on 19th January, and the #PolicyRate was hold at 9% level. Latest revealed inflation data, previous values and year-end inflation expectation are as below. Image

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Ergun Unutmaz

Ergun Unutmaz Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ergun_unutmaz

Feb 3
#SISE #Şişecam

Bugün açıklanan finansal tablolar, zor dönemlerde başarılı işler yapıldığını gösteriyor. Yönetiminden çalışanlarına, tüm emeği geçenlere teşekkür eder, yatırımcılarına başarılar dilerim.🙏🏻👏🏻

1) Şimdilik kısa bir iki not, detaylı çalışmaya yarın devam ederiz. Image
2) Belirsizlik ve risklerin yüksek olduğu bir dönemde 95,3 milyar TL seviyesine ulaşan konsolide net satış değeri sevindirici. Farklı tesisler, yatırımlar ve lojistik ağ sayesinde arz talep dengesi iyi sağlanmış ve uluslararası satışların payı yüzde 63'lerde gerçekleşmiştir.👏🏻👌🏻 Image
3) Faaliyet gruplarına göre son çeyrek performansını grafiğe aktardım.

En büyük katkı #Kimyasallar bölümünden gelmiştir. #MimariCam bunu yakın bir değerle izlerken #CamAmbalaj satış gelirine güçlü katkı sağlamıştır. #CamEvEşyası ve #OtomotivCamları ile toplam 26 milyar TL'dir. Image
Read 19 tweets
Feb 1
2023 Ocak Ayı Değerlendirmesi

1) Göz kamaştıran 2022 yılı performansı özellikle yurt dışında yüzde 20'lere varan kayıplar yaşanırken son derece değerliydi. Dolayısıyla Ocak ayında #BIST için bir kâr realizasyonu normaldir. Özellikle de yurt dışı cazipken.

Detaylara bakarsak:
2) Yukarıdaki sıcaklık haritası bir aylık ve sektörlere göre getiri değişimini göstermektedir.

Bir iki şirket dışında (ki TUPRS yüzde 10'luk performansıyla pozitif ayrışmıştır) tüm sektörlere yayılan ve ortalama yüzde 15'ler civarı düşüşler yaşanmıştır.
3) Aralık ayı kapanışı ile Ocak ayı kapanışı açısından #XU100'deki değişimse sadece eksi %9,67'dir.

Sadece diyorum, çünkü %10'luk bir geri çekilme olağandır. #AyıPiyasaları %20 ve üzeri düşüşleri ifade eder ki bu konuda kapsamlı bir çalışma paylaşmıştım.

ergununutmaz.com/bist-ve-ayi-pi…
Read 9 tweets
Jan 31
1) #TheEconomist dergisinin güncel makalesini kısaca aktarayım:

2022'de hem hisse senedi hem de tahvil piyasasındaki düşüşler güvenli liman bulmayı zorlaştırmıştı. "İyi bir yıl." diyenlerse kayıpların yüzde 20'nin üzerine geçtiği bir ortamda tek haneli kayıplar yaşayanlardı.
2) Endeksten daha iyi getiri sağlama konusunda fon yöneticileriyle algoritmalar arasındaysa bu kez fon yöneticileri galip geldi.

2010 - 2021 aralığında, her sene fon yöneticilerinin yarısından fazlası, #SPX Endeksini geçemeyerek başarısız olmuştur.
3) #Pasif ya da #EndeksFonu şeklinde adlandırılan bu algoritmalar daha iyi performansları nedeniyle insanların yerini almaktadır.

Çünkü endeksi yenmek toplamı sıfır olan bir oyundur. Bir fon yöneticisi kazanırken diğeri seçimiyle endeksin altında getiri elde ederek kaybeder.
Read 7 tweets
Jan 30
1) Takip ettiğim ve örnek aldığım yatırımcılar arasında @HowardMarksBook'ın yeri ayrıdır. İçinde bulunduğumuz dönemin özelliklerine ilişkin, Marks’ın tamamen katıldığım görüşlerini dinlemenizi öneririm.

Bloomberg’deki videonun kısa bir Türkçe özetini hazırladım:
2) Marks: “Üçüncü büyük değişimin tam ortasında olabiliriz.”

Küresel Finans Krizi'nden (2009) bütünsel salgına (2019) geçen sürede ve sonrasında FED, ekonomiyi korumak için aşırı seviyede önlemler aldı ve bu, işe yaradı. Image
3) Tarihi olarak çok düşük (ve çoğu zaman da sıfır seviyesindeki) faiz oranlarını içeren para politikası ve ekonomiye likidite sağlamak için tahvil alımlarıyla yürütülen miktarsal genişleme “kolay ortam” şeklinde adlandırdığım bir çerçeve sundu.
Read 8 tweets
Jan 30
Haftaya Financial Times'tan bir yazının kısa bir özetiyle başlayalım.

#Temettü yatırımı konusundaki ve sıkıntıları çok defa anlatmış olsam da popüler bir konuda sorunlar hep göz ardı edilir.

1) Bakalım FT bu alanda neler söylüyor:
2) Birleşik Krallık'ta temettü ödemelerine ilişkin öngörüler 2023 yılında azalma yönünde.

Şirketlerin kâr marjları baskı altına girdikçe, büyük olasılıkla kâr payı dağıtımı da düşecek. Çoğu sektörde marjlar yüksek enflasyon ve hane halkı alım gücü nedeniyle daralmış durumda.
3) Bütünsel salgın nedeniyle 2020 yılında kâr payı ödemeleri ciddi şekilde düşmüştü. Sonraki yıllarda bir toparlanma görülse de ekonomilerdeki yavaşlama, resesyon riski ve hayat pahalılığı nedeniyle tüketici harcamaları cephesindeki veriler şirket kârları açısından olumsuz.
Read 4 tweets
Jan 27
1) In the @WSJ, last year @Justinbaer utilised a very useful perspective to historical declines and S&P #BearMarkets.

Following @naterattner's chart, I've applied the similar methodology to #BIST and let's have a closer look to the results. Image
2) In the study, I selected #XU100 Index as a proxy and worked with 6.386 daily observations (Range is from 02/07/1997 to 20/01/2023).

Below is history of #drawdowns from All Time High (#ATH) levels to the lowest values for the #BIST. Left scale shows the percentage declines. Image
3) As you can see, maximum drawdown is minus 67.03% and there were more occasions for 50% drops in the past.

Black dotted line represents #BearMarket territory with more than 20% declines from the peaks, and it looks more common and recursive to drastic declines.
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(