Profile picture
Angel Font #VdMdiuSi @angelfontcatal1
, 6 tweets, 2 min read Read on Twitter
Els greus ERROS de Llarena en l'ampliació de l'euroordre: (Fil)

REBEL·LIÓ
Imputa la violencia de l'1O al President Puigdemont @krls i exculpa a la GC i PN dels més de 1000 ferits.
Aquesta tesi es inconsistent i queda destruida amb probes i contradiccions evidents
1/
Primer.- Obvia la resolució de la Magistrada del TSJC que ordena a tots el cossos policials impedir el Referèndum "sin afectar la normal convivencia ciudadana"
Per tant són les forces policials les responsables de fer ús d'una violència sense ampara legal.
2/
Segon.- Les imatges recollides per tots els mitjans d'abast internacional acrediten una brutalitat policial exercida sobre persones indefenses i amb actitud absolutament pacífica.
No es pot traslladar la violència dels violents als ciutadans pacífics
3/
Tercer.-El ministeri de l'Interior, sindicats policials i mitjans espanyols negan la major. L'1O no va existir violència i les imatges son "fake news"
Llarena i el TS han d'aclarir pq els mateixos que neguen la violència els suministren informes per configurar un relat violent
4/
MALVERSACIÓ
1.- La mare de totes les probes en el delicte de malversació són els informes que lliure el Ministeri d'Hisenda. Llanera disposa de 5 informes que exculpen la Generalitat d'aquest delicte i desestima el seu contingut amb base a altres informes de la GC
5/
3.- No tenen res i tot son suposicions d'intencions no materialitzades i preteses contractacions de serveis no prestats

Per concloure, reclamen al Tribunal alemany que no valorari la proba amb fonament en la mutua confiança judicial de 2 Estats de la UE

NO ENTREGARAN @krls
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Angel Font #VdMdiuSi
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($3.00/month or $30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!