Discover and read the best of Twitter Threads about #استاد

Most recents (2)

۱
واژه #استاد برازنده رائفی پور است.

پروژه ققنوس اولین بار توسط محمد خاتمی و با انتشار نقاشی میرحسین موسوی رونمایی شد.
پس از آن فرح پهلوی و مریم رجوی هم از پروژه ققنوس نام بردند.
این پروژه با درگیری ها و اغتشاشاتی پراکنده شروع شد اما طرح کامل پخت و پز شده ای در اتاق فکر بود
۲
#سلبریدی ها پیاده نظام خط مقدم انقلاب های مخملی آمریکا و آشوب های صهیونیستی در تمام کشورها هستند.

در ایران در گام اول سلبریدی ها ابتدا هشتگ #تفنگت_را_زمین_بگذار با هدف ایجاد تزلزل در نیروهای امنیتی را ترند کردند که امید دانا با هشتگ #گرین_کارت_را_زمین_بگذار با آنها مقابله کرد
۳
برای آغاز مرحله جدی هجمه علیه نیروهای انتظامی، قرار بود روز جمعه رضا پهلوی در یک گفت و گوی زنده که همزمان از شبکه های ضد انقلاب پخش می شود به پویش #تفنگت_را_زمین_بگذار بپیوندد. درست در زمانی که قرار بود سلبریدی ها با شدت و حرارت این هشتگ رو ترند کنند رائفی پور وارد میدان شد
Read 5 tweets
درباره‌ی #زبان_مادری

پیش‌ترها گمان می‌کردم برای گفتنِ دیدگاهم پیرامون یک موضوعِ مناقشه‌برانگیز نیازی نیست موقِف سیاسی‌ام را اعلام کنم و - فی‌المثل - بگویم که جزء این یا آن گروه یا حزب نیستم. گمان نادرستی بود. چنین می‌نماید که فارسی‌زبانان ...
ادامه⬇👇⬇
فارسی‌زبانان هرچه‌قدر به پوشیده‌گویی مایل‌اند دوست دارند بی‌پرده بشنوند (مثل #دروغ که گفتنش سخت نیست اما همه از شنیدنش بیزارند).
دوم؛ وسواس در جمعیتِ ایرانی اختلال رایجی است. یک حرف را بارها تکرار می‌کنیم چون فکر می‌کنیم به قدر کافی روشن نگفته‌ایم و نکند طرف ...
ادامه 👇⬇👇
درست نفهمیده باشد. یکی از دلایل پرگویی و تکرار در کلام ما همین باید باشد. من از تکرار هم گریزان بودم اما ظاهراً لازم است. همان وسواس باعث می‌شود که بارها از آدم بپرسند «یعنی تو ...؟» یا «گفتی ...؟».
پس نکاتی که به عنوان مقدمه می‌گویم #اعلام_موقف است (بیان موضع).
ادامه ⬇👇⬇
Read 19 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!