Discover and read the best of Twitter Threads about #بهایی

Most recents (4)

"شکافت در راس هرم" قسمت سوم #رشتو
ثروت سرمایه داران #بهایی و #یهودی مثل بقیه سرمایه داران مسلمان مثل خیامی ها و... در خدمت پیشرفت نظام سرمایه داری ملی ایران بود. بعد از شورش۵۷ بخشی از یهودیان و بهائیان ثروتشان را گذاشتند و ایران را ترک کردند. آنها که ماندند بعضا به سرنوشت شوم تری Image
دچار و اعدام و اموالشان مصادره به تملک بنیاد تمام کمونیستی مستضعفان درآمد. حاکمان شرع با ترفندهای مختلف به اسم اموال و صنایع در خدمت امپریالیسم اموال را بین بازاریان شیعه حکومتی تقسیم کردند و بدین ترتیب جناح سرمایه داری اسلامی بعد از اعدام و فراری دادن بازاریان غیر خودی شکل گرفت. ImageImage
یک ویژگی خاص بهائیت این است که برعکس ورژنهای دیگر ارتجاع سیاه که از عراق به ایران ریشه دوانید یا یهودیت که متعلق به اسرائیل است از ایران به اسرائیل نفوذ کرده است. موضوع فقط این نیست که بهائیان هویت خودرا ایرانی میدانند مساله مهمتر همونطور که در قسمت قبل اشاره کردم این است که اگر Image
Read 18 tweets
تاریخ #بهائیان از فردای شکست انقلاب و تثبیت رژیم خمینی، چیزی کم از سرنوشت یهودیان در فاشیسم ندارد: اعدام، زندان، اخراج، مصادره، محرومیت از تحصیل و...
#بهایی_ستیزی امروز جمهوری اسلامی اما تداوم سیاستِ دیروز بهایی‌هراسی‌هایی است که با همدستی و پشتیبانی #پهلوی و #ساواک اجراشده‌بود.
تخریب گنبد #حظیرة_القدس تهران (ساختمان مرکز اداری #بهائیان) به تحریک شیخ #محمدتقی_فلسفی تنها یک لحظۀ نمادین از این سیاست بود.
◼️تصاویر قبل و بعد از تخریب گنبد به دنبال اشغال چندماهه حظیرةالقدس به دست ارتش شاهنشاهی و با نظارت فلسفی، تیمسار باتمانقلیچ و تیمسار بختیار (سال ۳۴)
◼️تصویر رضایی و نایبی، دو خادم حظیرةالقدس، بعد از ضرب و شتم توسط قوای نظامی ارتش
حسن رضایی چند ماه بعد به طور مشکوکی جان باخت.
Read 22 tweets
#ژینوس_نعمت_محمودی اولین زن هواشناس در ایران بود و به عنوان سرپرست سازمان #هواشناسی ایران خدمت کرد. او «اطلس جغرافیایی ایران» را نوشت و در نهادهای مختلف آموزشی از جمله دانشگاه تهران هواشناسی تدریس کرد.

#بهایی بود و در دی۱۳۶۰، ۲هفته بعد از دستگیری بدون اطلاع خانواده اعدامش کردند.
در سال ۱۳۵۶ به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره کمکی حقوقدانان بهایی قاره آسیا برگزیده شد. بعد از انقلاب۱۳۵۷ حقوق بازنشستگی‌اش قطع شد و به طور رسمی اخراج شد.

در ۲۳ آذر ۱۳۶۰ در خانه یکی از اعضای جامعه بهایی پس از برگزاری نشست محفل ملی دستگیر شد. در ۶ دی ۱۳۶۰ در ۵۲سالگی اعدامش کردند.
مقامات خانواده او را از حکمش، دادگاهش و زمان اعدامش مطلع نکردند. یکی از مسئولان زندان اوین به طور غیررسمی خانواده‌ را تلفنی با خبر کرد. بازماندگانش به گورستان بهشت زهرا رفتند و نامش را در لیست افراد کشته شده و دفن شده در «کفرآباد» پیدا کردند.

صفحه یادبودش:bit.ly/2M2Yj6v
Read 3 tweets
#شجریان گمراه ساده لوح یا خائن آگاه!!؟

شب گذشته عباس میلانی #بهایی مصاحبه ای با بی بی سی انجام داده و اعلام کرده است:«شجریان قانون اساسی برای گذار به ایران دموکراتیک تهیه کرده است و آن را در اختیار من قرار داده که من طی روزهای آتی آن را منتشر خواهم کرد.»
#نفوذ
#رشتو
۱/۴
خوب در این جان دو مطلب قابل ذکر است: ۱. این اقدام یعنی مقابله با قانون اساسی کشور و تدوین قانونی دموکراتیک بدون در نظر گرفتن اصل انقلاب اسلامی؛ یعنی اعلام مخالفت آشکار با اصل نظام مقدس جمهوری اسلامی.
۲. شجریان این اقدامات را در راستای پیشبرد طرح آمریکایی-اسرائیلی ایران ۲۰۴۰

۲/۴
دانشگاه استنفورد انجام داده است. یعنی یک اقدام براندازانه نرم با همکاری آشکار با مرکز برانداز سرویس های جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی.
لازم بذکر است که مقام معظم رهبری در دیدار با اساتید دانشگاه ها، ازپروژه ایران ۲۰۴۰ استنفورد با عنوان «حرکت مرکب از خباثت و خیانت دشمن»

۳/۴
Read 4 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!