Discover and read the best of Twitter Threads about #زبان_پارسی

Most recents (3)

ـ #رشتو: زبان فارسی؛ زبان برابری زن و مرد

در #زبان_فارسی جداییِ جنسی وجود ندارد. ضمیر سوم‌شخص «او» شامل زن و مرد می‌شود، این برخلاف زبان‌های دیگر است. مثلا در عربی هنگام اشاره به یک مرد نی‌گوییم: «هو» و هنگام اشاره به یک زن می‌گوییم: «هی». این مصداق در زبان انگلیسی
٢-
هم صدق می‌کند. در انگلیسی برای اشاره به یک مرد می‌گوییم: «He» و برای اشاره به یک زن می‌گوییم: «She».

نکته بسیار جالب دیگ این است که در زبان فارسی، اگر جایی تاکید بر جنسیت باشد، اولویت با زنان است. این درست برعکس زبان‌های لاتین می‌باشد.
مثلا:
٣-
ما می‌گوییم: خواهر و برادر
آن‌ها می‌گویند:
Brother and Sister

ما می‌گوییم: زن و مرد
آن‌ها می‌گویند:
Man an Woman
(در زبان فارسی، #زن یک واژه و مفهوم مستقل هست؛ نه مثل «wo/man» زائده‌ای در کنار مرد.)

ما می‌گوییم: زن و شوهر
آن‌ها می‌گویند:
Husband and Wife
Read 8 tweets
رشتوی جدید
ایرانیان دوره ساسانی چطوری حرف می‌زدند؟

حالا که بنگاه کثافت #BBC مشغول تفرقه‌افکنی بین ایرانیان و دشمنی با #زبان_پارسی هست، بد نیست با این رشتو بکوبیم تو دهنشون.

اول بگم که قبلادرمورد ریشه زبان پارسی از عهد هخامنشی تا امروز، اینجا گفته بودم👇
امشب میخوام متن یه کتاب از دوره ساسانی رو براتون بذارم تا ببینید ساسانیان (ایرانیان پیش از اسلام) چطوری حرف می‌زدند.

این متنی که میخوایم درموردش حرف بزنیم، مال کتابی هست به اسم «یوشت فریان» بازمانده از دوران ساسانی. متن کتاب به زبان پهلوی (پارسی ساسانی) هست و به خوبی به ما
نشون میده که اجداد ما پیش از اسلام به چه شکل حرف می‌زدند. مطمئنا بعد از خوندن این متن شگفت‌زده میشید.

اما اول در مورد این متن توضیح بدم. یوشت فریان نام یکی از پیروان زرتشت بود. او در یک مناظره با جادوگری به نام اَخت، موفق شد به ٣٣ پرسش اخت جادو پاسخ بده. یوشت فریان در این مباحثه
Read 12 tweets
از پست های خوب فیسبوکی ام، به اشتراک گذاری پستی در سال 2016 است
خوبست مطلب را رشته توییت کنم.

گزارشی مجله معتبر #کالچر :
#پارسی در میان ۱۰ زبان ماندگار باستانی
The 10 Oldest Languages Still Spoken In The World Today
نشریه معتبر کالچر مقاله ای درباره برخی #زبان های باستانی دنیا Image
و تعداد گویِشوَران آن منتشر کرده است که #ایران را نیز جزو 10 زبان باستانی زنده و پویا می داند که تا امروز به آن تلکم می شود.
در بخش هایی از مقاله گفته شده که «غیرممکن است که بگوییم زبانی از زبان دیگر قدیمی‌تر است چون همه آن‌ها به اندازه خود بشر قدمت دارند. با گفته شدن این مورد، هر یک از زبان‌هایی که در زیر به آن‌ها اشاره شده چیزی خاص دارند – چیزی باستانی – که آن‌ها را از بقیه متمایز می‌کند.»
Read 13 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!