Discover and read the best of Twitter Threads about #سکولاریسم

Most recents (4)

دوران پادشاهی #محمدرضاشاه پهلوی، ایام کوشش مستمر برای توسعه و پیشرفت کشور بود این یعنی برای گردانندگان ساختار حکومت اعم از پادشاه و دولتمردان، آینده مفهومی ملموس و روشن داشت برای این ایرانیان وطن‌دوست آینده ایران بسی مهم‌تر از حضور خودشان در عرصه قدرت بود نزد هیچیک از آنها /۱
از فروغی و ساعد و قوام گرفته تا زاهدی و عَلَم و امینی و هویدا و بیش از همه محمدرضا شاه ماندن در قدرت به قیمتِ نابود کردن آینده کشور معنی نداشت این رجال با وجود تفاوت‌های بنیادین فکری در روش حکمرانی همگی ایرانی و ایراندوست بودند و دلشان برای آینده ایران می‌تپید/۲
در مقابل اما گردانندگان حکومت اسلامی با مفهوم آینده بیگانه هستند این فرقه تبهکار و مؤمنان و جیره‌خوارانش درکی انتزاعی و سراسر هذیان‌گونه از مفهوم آینده دارند فهم این جماعت از آینده آخرالزمانی و موعودگراست در مسلک و رفتار این جماعت رابطه با زمان به گونه‌ای تعریف شده که هیچ جایی /۳
Read 9 tweets
یک حقیقت تاریخی غیرقابل انکار وجود دارد و آن اینکه #رضاشاه_بزرگ از پیشگامان #سکولاریسم در ایران است
باوجود فراز و نشیبهای سیاسی که پس ازمشروطه تا پایان عمرسیاسی قاجار بوجودآمد کوششهای طرفداران نظریه جدایی دولت از قید دیانت به جایی نرسید هرچند که باکناره گیری و انزوای روحانیت⬇️۱/۳
از امور سیاسی، این اعتقاد از قدرت بیشتری برخوردار گردید پس از کودتای ۱۲۹۹ توانست باطرفداری از رضاخان(قبل از پادشاهی) نه تنها از انسجام بلکه ازقدرت سیاسی نیز برخوردار شود رضاخانی که تا این زمان بطور کلی توانسته بودحمایت اقشار زیادی حتی درمیان روحانیون را برای خود فراهم کند⬇️۲/۳
با سلطنت رضا شاه چرخش کامل او به تز جدایی دین از دولت ناگهان بر همگان عیان شد
حکومت او در واقع پیروزی طرفداران جدایی نهاد دین از نهاد دولت بود تغییر و تحولاتی که در امور قضایی و دیگر شئون اجتماعی در این دوره بوقوع پیوست به انزوای هرچه بیشتر دین و مذهب ازصحنه اجتماع انجامید.
۳/۳
Read 4 tweets
#سکولاریسم تا مغز استخوان #بچه‌های_شیکاگو نفوذ کرده
مدنی‌زاده البته به خاطر بی‌سوادی مطلقش در مورد فلسفه علم است که این حرف‌های بسیار سطحی و غلط را تکرار می‌کند
اولا در مورد #افسانه_علم_اقتصاد نظر بزرگان این حوزه را قبلا آورده‌ام که چقدر این دانش مبانی ایدئولوژیک دارد.
ثانیا چطور ایشان می‌گوید علم اقتصاد ورای دعوای مکاتب است؟ یعنی الان حرمت ربا و روابط اقتصادی افراد و جوامع مختلف که اسلام در مورد آن‌ها حرف دارد اهمیتی ندارند؟
اگر بگویی اینجا علم اقتصاد عقب می‌نشیند عیبی ندارد. اما اینکه میگویی "ورای" وحی و مکاتب است بیهوده‌گویی بیش نیست
نکته بعد اینکه کدام علم اقتصاد؟
علم اقتصاد نولیبرال یا نهادگرا یا سوسیال یا اسلامی؟ یا باید بگویی یکی از اینها علم است و از آن دفاع کنی یا باید بگویی همه علم هستند و این جداسازی غلط است.
اینکه شما درک و قطعا مطالعه‌ای در زمینه دعواهای فلسفی این حوزه ندارید به معنای نبودنش نیست
Read 4 tweets
#سکولاریسم،#دموکراسی،#حقوق_بشر ونیز #حق_تعیین_سرنوشت به موازات نفی خشونت و ترور اصول مبارزه ما هستند.لذا هرگونه اعلام موضع درمقابل #تروریسم، نباید ناقض این اصول باشد.
یعنی محکومیت ترور با ادبیات پان‌ایرانیستی، نژادگرایانه، زن ستیزانه، اسلامگرایانه و خشونت کلامی،عملا گل بخودی است.
مصداق بارز نگاه زن ستیز و تحقیر قومی!
همین نگاه است که بازتولید ارزشهایی را میکند که باعث شده سال گذشته ۳۵۰۰ دختر ده تا ۱۴ ساله در آذربایجان شرقی قربانی تجاوز از طریق ازدواج شود. Image
مصداق بارز #نژادپرستی و نفرت‌پراکنی قومی!
قربانی #راسیسم که تبدیل به راسیست شده است. Image
Read 4 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!