Discover and read the best of Twitter Threads about #هلال_شیعی

Most recents (5)

اشتباه مخالفان اسد را نکنید! #رشتو
قصدم این نیست که به پروژه سایبری سوریه ایی شدن بپردازم. نه! من معتقدم ساختار قومیتی کشور تاریخی ایران با ساختار عشیره ای کشور و ملت جعلی سوریه اساسا فرق دارد و نباید مقایسه شود. اما اگر خامنه‌ای مسیر اسد شدن را انتخاب کرده کاملا منطقی است که ما Image
مسیر مخالفان اسد شدن را طی نکنیم. زمانیکه اسد بغیر از کاخ خودش و چند محله علوی (علی اللهی) کنترل تمام سوریه رو از دست داده بود حتی خوشبین ترین هوادار اسد هم فکر نمیکرد که وضعیت به حالت قبلی باز گردد. مخالفان اسد نه فقط متحد نبودند بلکه بعضا ضدیت و دشمنی شدیدی با هم داشتند اما در Image
هدف مشترک یعنی زدن اسد در یک مسیر حرکت میکردند. بعضی گروهها بارها بر سر یک میز نشستند اما موفق به اجماع نمیشوند لذا حل اختلافات را به بعد از سرنگونی اسد موکول میکنند. مخالفان اسد با جنگاوری تا دروازه های کاخ اسد پیش میروند ولی ناگهان ورق برمیگردد! اما چرا؟؟
جهان رفتار مخالفان اسد Image
Read 15 tweets
چرا #تشیع رو براندازی نکنیم؟
اسلام تباه است. اسلام باطل است. هیچ خردمندی را نمیتوان یافت که اسلام را تائید کند. اما آنچه در ادامه میخوانید با تکیه بر همان خرد و منطقی که نویسنده به آن وفادار است ادعا میکند براندازی تشیع پیش از براندازی ج ا بزرگترین اشتباهی است که میتوان مرتکب شد.
مسلمان چیست؟ تعریفهای متفاوتی برای یک مسلمان وجود دارد. اما از منظر سیاست، مسلمان یک تعریف مشخصی دارد: کسی که حاضر است در مقابل توهین به عقایدش بکشد یا کشته شود!
یک ماشین کشتار اتوماتیک که با یک کلید (توهین) برای مدت نامعلومی فعال میشود.
آیا اسلام قابل براندازی است؟ پاسخ خیر است. اسلام زمین بازی را مین گذاری کرده است. یک مسلمان باور و التزامی به منطق، علم و خرد ندارد بلکه دنباله روی احکام شرع است. تمام تلاشها برای براندازی اسلام در سطح جهان ناکام بوده است. برای نمونه در #چین ماموران کمونیست با مادر، خواهر و همسر
Read 17 tweets
#رشتو

۱_پلن بزرگ یا big plan توسط دیپ استیت از زمان روی کار آمدن پرزیدنت ترامپ در حال اجراست.

خیلی ها تصور می کنند که آمریکا و مجموعه غرب در حال وادادن و واگذاری قدرت در جهان هستند، این با اصل تنازع گونه ها یا بقاء کاملا در تضاد است، هیچ قدرت حاکمی تمایل ندارد
۲_اختیارات حاکمیتی خود را واگذار کند و عرصه را برای جولان قدرتهای نوظهور خالی کند، کسانی که تاریخ می خوانند خوب می دانند من چه می گویم.

امپراتوریها همیشه زمانیکه با معضلات و مشکلات لاینحل و پیچیده ای مواجه می شوند، نظم حاصل شده از قدرت خود را به چالش می کشند
۳_اصل مطلقی در آفرینش کائنات وجود دارد که قدرتهایی نظیر آمریکا از آن آگاهند و به آن دسترسی دارند.

ایجاد بی نظمیِ فیبوناتچی برای زایش نظامات جدید همواره موفق عمل کرده است چه در عرصه کائنات و چه در اِشل کوچکتر آن یعنی زمین

آمریکا به همراهی غرب تمام ابزار لازم برای فیبوناتچی دارد
Read 18 tweets
۱/همیشه گفتن اگر سلیمانی نبود داعش میومد فلان و بیسارتون میکرد وطوری از این آدم تعریف کرده اند گویی طرف یه ترمیناتور بوده که به تنهایی تمام نیروهای شرور وشیطانی رو نابود کرده و مردم ایران رو مدیون فداکاریها و ازخود گذشتگی های این آدم میدونن اما واقعیت اینه که اگر سلیمانی نبود و⇩
۲/همزمان با اعتراضات مردمی سوریه در سال ۲۰۱۱ و در طول سالیان بعد_در کنار بشار اسد به کشتار شهروندان این کشور دست نمیزد بشار اسد سقوط میکرد و مردم تکلیف خود با حکومت رو روشن کرده و سوریه به جنگ داخلی کشیده نمیشد، نه داعشی به وجود می آمد و نه پای همه به این کشور باز میشد و نه
۳/نیم میلیون کشته و ۱۲ میلیون آواره روی دست مردم این کشور میماند

اما این چیزی نبود که حکومت ایران میخواست،خامنه ای میخواست حفظ اسد به هر قیمتی عملی شود چون باید کریدورِ ارسال پول و سلاح و مهمات به حزب الله و ماجراجویی های منطقه ای تحت عنوان #هلال_شیعی تداوم می یافت و این
Read 14 tweets
#رشتو
۱_چه کسانی از آمدن بایدن خوشحالند؟!
امثال #بهمن_کلباسی ،#نایاک ،دلالان تجاری رژیم برای بقای نظام و #لابی های سیاسی آنها در واشنگتن
همه دولتهای آمریکا قبل از ترامپ به هیچ وجه خواستار #فروپاشی رژیم نبودند هدف آنها نظام حاکم برایران نبود،هدفشان #ایران بوده و هست !
۲_درطول این ۴۱ سال #مخالفان رژیم همیشه بوده اندوخواهند بود و این ربطی به ترامپ ندارداما باید واقع گرا باشیم،درسال ۸۸ وقتی خیل عظیم مردم در خیابانهای تهران به بهانه انتخابات #مرگ_بر_دیکتاتور می گفتند #اوباما در حال لاس زدن با رهبران رژیم بود پس هدف آنها این نظام ضدبشری نیست !
۳_آیاتابه حال ازخود پرسیده اید چرا #بوش به عراق حمله کرد؟!چه ضرورتی در آن مقطع باعث میشدبه عراق حمله شود!عراق که نقشی درحملات ۱۱ سپتامبر نداشت !
به عراق حمله شد تا پروژه #هلال_شیعی ناقص نمانداین پروژه قراربوددرجنگ ایران و عراق شکل بگیرداماایرانیها نتوانستندپس بوش آنرا تکمیل کرد!
Read 9 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!