Discover and read the best of Twitter Threads about #پیمان_نوین

Most recents (11)

کسانی که مدام به شاهزاده لگد میزنند و از ایشان طلبکارند چه طلبی از ایشان دارند اگر خیلی مردی خایه لای پاته خودت بشو لیدر کاری بکن شاهزاده که آویزان تو نیست تو آویزان ایشانی من اگر جای شاهزاده بودم با خیانتی که ما به پدر بزرگ و پدرش و مادرش کردیم عمرا اسم ایران رو میآوردم 👇
باز ایشان خیلی وطن پرست و مسئولیت پذیر هستند که تمام عمرشان را صرف مبارزه پنهان و آشکار با فرقه تبهکار کرده اند .
یکبار یک درخواست دادند
#پیمان_نوین
کداممان عمل کردیم کجا باهم متحد شدیم غیر از هشتگ چه کار مثبتی انجام دادیم در همین توئیتر چند جمهوری خواه رو به احترام ایشان👇
فالو کردیم و دست دوستی به سوی یکدیگر دراز کردیم در جهت اتحاد با هدف براندازی.
صبح تا شب پادشاهی خواه و جمهوری خواه مثل خروس جنگی به هم میپریم انگار کار فرقه تبهکار تمام شده و وقت انتخاب نوع حکومت است
خجالت داره که اسم خودمان را روشنفکر و تحصیلکرده گذاشته ایم پادشاهی ایشان 👇
Read 4 tweets
#تفرقه_بینداز_حکومت_کن
#رشتو

۱_رژیم اسلامی در طول حیات ننگین خود همه مخالفانی را که دارای وزن سیاسی برای تاثیرگذاری ست یا حذف کرد یا از کار انداخت.

به نمونه های مختلفی از این دست میتوان پرداخت

مثلا بختیار آخرین نخست وزیر شاه یا رهبران احزاب بومی نظیر شرف کندی
۲_یا نویسندگان و شاعران نظیر مختاری

و درکل شخصیتهای مخالفی که میتوانستند تاثیر گذار باشند و در ایجاد اجماع برای براندازی کمک کنند.

بارها نوشته ام رژیم به لحاظ روانشناختی ملت ایران را به خوبی می شناسد و شناگری ماهر در بحرانهاست.

بنابراین از ایجاد آشفتگی و بحران هیچ هراسی ندارد
۳_خمینی برای رسیدن به پیروزی در انقلاب ۵۷ همیشه از وحدت کلمه می گفت

وحدت کلمه یعنی چه؟ :

اگر در لغت بخواهیم به این واژه بپردازیم یعنی اتحاد،همبستگی و اتفاق نظر در کلمه
از طرفی ریشه واژه وحدت به وحدانیت هم ارتباط دارد یعنی توحید

متحد شدن برای توحید
Read 15 tweets
۱/۵
در زندان به من پیشنهاد شد که محمد نوری‌زاد به اتفاق تنی چند از هوادارانش با گل و شیرینی برای دلجویی در منزل ما به دیدار پدر و مادرم بروند؛ تا این موضوع را از طریق تلفن زندان با زنده یاد پدرم مطرح کردم، با قاطعیت پاسخ داد: خیر، لازم نیست، ما به دلجویی حضرت حر نیازی نداریم!
۲/۵
او اگر در پی آزادی ایران و ایرانی است از طریق رسانه‌هایی که در اختیار دارد از شهبانو فرح پهلوی دلجویی کند و یا بهتر از آن به صورت رسمی از شاهزاده رضا پهلوی پشتیبانی نماید؛
این گذشت، مدتی بعد از آن باز به من پیشنهاد شد که شماره‌ی کارت زندانت را بده تا آقای نوریزاد از طریق
۳/۵
صندوقی که در اختیار دارد به حسابت ماهیانه مبلغی حدود پانصد هزار تومان کمک هزینه‌ی مالی واریز کنند که مجددا من این پیشنهاد را هم رد کردم، اما دو تن از زندانیان سیاسی بند ما بودند که این کمک هزینه‌ها را دریافت میکردند و به رابط آقای نوریزاد شماره کارت
Read 5 tweets
1/ناراستی وسالوسی ریشه خصائص رذیله ست،وجامعه شیداندود محکوم به فنا!
تحمیق ملت،وخلقِ مخالفین مجعول،رمز بقای ۴۲سال جور وفجور شجره خبیثه خط امامی الهندی ست،از هیولای اصولگرای افیونی، فرقه منحرف، سبز و بنفش تا برون مرزی و خلق زنجیره خائنین به ملت/توانا فرشگرد شورای
#ایران #اصفهان
#قم ImageImageImage
2/#رشته_توییت اول، شرحی ست بر نهان مخالفین صوری نظام مقدس و #پیمان_نوین، و #رشتو دوم، یاداور فساد و ویرانی وطن در دوران همایونی و نه مهر تایید حاکمیت فساد دین
استبداد،محصول درک سیاه وسفید ست وگوش وچشمی بسته به حقیقت!
#شیراز #اهواز #زاهدان #کردستان #لرستان
3/تلاش اعوان وانصار الهندی درفتح کرسی فریب خلافت بحدِّ جنون ست وبهزینه ویرانی وطن،و تشت رسوایی حمایت سازمان سیا درخلافت نواده ماسون هندی،بر زمین،از سالها رابطه نهان جنایتکاران خط امامی باهمکیشان قجری”سران مجاهدین خلق ونواده پهلوی“ تا دیدار سیاسی پاپ و سیستانی! #تهران #مشهد #تبریز ImageImageImage
Read 4 tweets
1/صادرات مخالفین مجعول مسبوق بسابقه ست، از دهه ۶۰ و فرار دلقکان استاد نما، مستور در خیلِ اساتید شرافتمند اخراجی #دانشگاه، تا نسل جدید سبز و بنفش سران طرّار خط امامی، همه با بیرق سلطنت و شاغل در مراکز پژوهشی سازمان سیا!
#اصفهان #تهران ImageImageImageImage
2/#بشیرتاش_گیت تلاش #اصلاح_طلبان ست در تطهیر نواده قجری پهلوی (مزورانه ترین مهره شجره خبیثه خط امامی وکارت برنده کرسی خلافت) پس از رسوائی سالها رقصِ ضحاک ستیزی و براندازی بساز شیاد خالق شهید آبراهام لینکلن!
#مشهد #تبریز #شیراز #قم
ImageImageImageImage
3/بلاد نفتخیز جهان سوم لقمه چرب ونرم سیاستمداران وسرویسهای امنیتی غرب ست،وانتظارانتخاب زمامداربه رای ملت،تحقیقاناممکن! تاریخ #ایران زمین مؤید نفوذ فراماسونری،نه فقط درکادر رهبری بل،اهمّ مناصبِ کشوری ولشکریست،عامل به فتنه گری،جنگ افروزی وشوراندن ملت در نیل باهداف شوم( #خودتحریمی) ImageImageImageImage
Read 11 tweets
سخنی با شاهزاده
@PahlaviReza
درعصری که چین،ویروسی میسازد و دنیارا به گروگان میگیرد ومیلیونها نفر را به کشتن میدهد تا فقط ترامپ نباشد و جلوی چشم دوربینها یک عده تروریست پرور آخوندلیس فمینیسم مسلک پشم بان چپول زیر سایه قهوه ای دموکراسی،درآمریکا رای میلیونها تن را به مستراح میریزند،
در عصری که حتی سیستم قضایی بزرگترین دموکککراسی دنیا همدست متقلب میشود وقویترین مرد سیاسی جهان یکشبه از دنیای خبری توسط هیولای رسانه حذف میشود،درخاورمیانه ای غرق در تروریسم اسلام ناب،رای مردم یعنی کشک!
دیگر صحت انتخابات در آمریکا را کسی تضمین نمیکند چه برسد به ایران تقلب خیز!
واما رای مردم!
رای زنان جامعه ای که دلخوش به رای شان هستید درباره اعطای حق رای به زنان توسط پدر تاجدارتان،عربده کشی پشت عبای خمینی بود!این سمبل آزادی یواشکی زنان هم تاهمین چندصباح پیش در مهد آزادی لچک پوش بود!رای جامعه به اعدام رامیتوانید ساعت۵صبح در میدان اعدام یک فلکزده بشمارید
Read 8 tweets
#رشتو
۱_چه کسانی از آمدن بایدن خوشحالند؟!
امثال #بهمن_کلباسی ،#نایاک ،دلالان تجاری رژیم برای بقای نظام و #لابی های سیاسی آنها در واشنگتن
همه دولتهای آمریکا قبل از ترامپ به هیچ وجه خواستار #فروپاشی رژیم نبودند هدف آنها نظام حاکم برایران نبود،هدفشان #ایران بوده و هست !
۲_درطول این ۴۱ سال #مخالفان رژیم همیشه بوده اندوخواهند بود و این ربطی به ترامپ ندارداما باید واقع گرا باشیم،درسال ۸۸ وقتی خیل عظیم مردم در خیابانهای تهران به بهانه انتخابات #مرگ_بر_دیکتاتور می گفتند #اوباما در حال لاس زدن با رهبران رژیم بود پس هدف آنها این نظام ضدبشری نیست !
۳_آیاتابه حال ازخود پرسیده اید چرا #بوش به عراق حمله کرد؟!چه ضرورتی در آن مقطع باعث میشدبه عراق حمله شود!عراق که نقشی درحملات ۱۱ سپتامبر نداشت !
به عراق حمله شد تا پروژه #هلال_شیعی ناقص نمانداین پروژه قراربوددرجنگ ایران و عراق شکل بگیرداماایرانیها نتوانستندپس بوش آنرا تکمیل کرد!
Read 9 tweets
رسیده از دوست :

خبر خوش ترامپ در آستانه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به ملت شریف ایران
*انتشار لیست کامل پولهای ضبط شدە فرزندان مسئولین ایرانی از سوی وزارت خزانەداری آمریکا*

وزارت خزانەداری آمریکا در اقدامی جدید اسامی ٦٦ نفر از آقازادەها را برای افکار
#پیمان_نوین
عمومی منتشر کرد کە پولهایشان را ضبط کردە است

لیست وزارت خزانەداری بە شرح زیر است :

فقط ببینید چطور این مملکت رو چپاول کردن

1- مجید روحانی : 56 میلیون دلار

2_مهدی ظریف : 17 میلیون دلار
3- سید عماد الدین خاتمی : 84 میلیون دلار
4- حمیدرضا عارف : 44 میلیون دلار
#پیمان_نوین
5- توحید نوبخت : 40 میلیون دلار
6- علی حسینی اکبرنژاد : 121 میلیون دلار
7- مهسا ظریف : 293 میلیون دلار
8- مریم روحانی : 4.5 میلیارد دلار
9- فائزه هاشمی : 6 میلیارد دلار
10 - حسام جهانگیری: 83 میلیون دلار
11- عیسی ڪلانتری : 7 میلیون دلار
12- محمد جواد آذری جهرمی : 180 میلیون دلار
Read 14 tweets
#سرخ و #سیاه چگونه ترکیب جمعیتی ایران را بنفع رژیم آخوندی بر هم زده اند؟؟ #رشته_توییت
اول بزارید ببینیم حوزه نفوذ اینها کجاست؟؟
اول روستاها! حوزه نفوذ ارتجاع سیاه بوده اند که زیر سلطه ارباب و آخوندها بودن. مطلقا قصدم بحث شهری و داهاتی نیست. مطلقا!
اما این یک واقعیت است
۲-که جایی که امکان آموزش و #سواد کمتر باشد نفوذ #دین بیشتر است. وگرنه قطعا روستاییهایی هستن که یک تار مویشان به هیکل صدتای من می ارزد. هر دوی اینها به یک اندازه واقعیتند! ترکیب جمعیتی ایران پیش از عنقلاب ۷۰% روستایی و ۳۰% شهری بوده که نشان از خطر بالقوه ایی بود که ۵۷ بالفعل شد.
۳-حوزه نفوذ #ارتجاع_سرخ و #کمونیسم کمی متنوعتر است.
الف-کارگران
ب- زنان بویژه #فمنیسم
ج-تحصیلکردگان آرمانگرا، پیروان اندیشه های #مارکس
د-زاغه نشینان
Read 14 tweets
انگیزه من برای ارائه این #پیمان_نوین، رسیدن به قدرت سیاسی نیست، بلکه تلاش برای برقراری سیستمی است که در آن، قدرت هرگز در انحصار یک فرد یا یک گروه نباشد. تک‌‌تک مردم ایران فارغ از جنسیت/قومیت/مذهب، ضمن قبول مسوولیت، در تصمیم‌گیری برای آینده کشورشان باید به یک اندازه سهیم باشند.
حکومت فردی و ساختار هرمی قدرت در دنیای امروز، پاسخ‌گوی نیازهای یک جامعه پیشرو و پویا نیست. رفاه و پیشرفت در دنیای امروز، در برپایی حکومتی است که بر خرد جمعی، مشارکت عمومی و مسئولیت‌پذیری شهروندی استوار باشد. #پیمان_نوین
تلاش من برای قرار دادن کشور در یک مسیر صحیح است، نه برای یافتن یک مرهم سریع که راه را برای بازآفرینی استبداد و انحصار قدرت باز بگذارد. گام نخست برای رسیدن به چنین شرایطی، گذار از جمهوری اسلامی است که نماد انحصار و انباشت ثروت و قدرت در دست گروهی اندک است. #پیمان_نوین
Read 21 tweets
اظهار نظر کردن درمورد #پیمان_نوین اونم فقط چند ساعت مانده به اعلام شهامت میخواد خصوصا اینکه هیچ سرنخی هم وجود ندارد و برای همین هیچکس اعتبارش رو بخطر نمی اندازد. اما من اینکار رو میکنم. اول مرور کردم که آیا اعلام زودتر خبر پیام از جانب #شاهزاده مسبوق به سابقه بوده؟ که نبوده!
۲-دوم اینکه همه در بن بست موجود منتظر #انتخابات_آمریکا هستن. همه!. تجربه این چند سال در صحنه #براندازی نشان میدهد که اتفاقات درست زمانی که منتظرش نیستید رخ میدهند و زمانیکه منتظر اتفاقی هستید هیچ اتفاقی نمی افتد. من #پیمان_نوین را یک پیام عادی نمیدانم ولی احتمالا ظاهری ساده دارد!
۳- من در اینکه این پیام یک پیام ظاهرا ساده است مطمئنم و در اینکه موضوع کاملا جدی هست مطمئنتر! حتی میتواند راهگشا باشد. رژیم میداند که زدنش حتمیست! و احتمالا میخواهد تسلیم شود. این پیام در ظاهر هرچه باشد بنظر من در ماهیت دارای شرایط زیر است. یعنی اگر نباشد بدرد نمیخورد!
Read 4 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!