Discover and read the best of Twitter Threads about #هیرمند

Most recents (4)

🧵هدف @criticalthreat اطلاع‌رسانی و آموزش سیاست‌گذاران، جوامع اطلاعاتی و نظامی، و همه شهروندان علاقه‌مندی است که نیاز به درک تفاوت‌های ظریف و مقیاس تهدیدات منطقه دارند.

اخبار اعتراضات #ایران، ۱۶-۱۷ بهمن‌ ۱۴۰۱:
⬇️
🟥خامنه ای در روزهای اخیر اقدامات متعددی را در معرض دید عموم انجام داده است که احتمالاًبه جهت کاهش ناامیدی عمومی نسبت به رژیم است. خامنه‌ای در ۱۴ بهمن با جمعی از دانش‌آموزان #دختر دیدار کرد و طی آن از نقش #زنان در تاریخ و جامعه ایران تجلیل کرد.
⬇️
رسانه‌های ایران به طور گسترده تصاویری از این رویداد را نشان دادند که تلاش های تبلیغاتی رژیم را به نمایش گذاشت. خامنه‌ای احتمالا تا حدودی به انتقادات عمومی از بدرفتاری رژیم با #زنان در جریان اعتراضات #مهسا_امینی/#ژینا_ئه‌مینی پاسخ می داد.
⬇️
Read 44 tweets
#رشتو:
۱-از نظر سیاسی،بعد از فروپاشی شوروی،دیگر بلوکی بنام،«#بلوک_شرق» وجود ندارد.اتحاد شوروی و کشورهای کمونیست اروپای شرقی تشکیل بلوک شرق را میدادند که دیگر چنین چیزی وجود ندارد.تمام اروپا متحد و«#بلوک_غرب»را حفظ و گسترش داده است.تاریخ غرب پر از جنایت ها،کشتارها و استثمار مردم
۲-
خود،همسایگان اروپایی و کشورهای شرقی بوده است و جنگ های فراوانی به راه انداختند ولی بعد از «#جنگ_جهانی_دوم»،به خود آمدند،مردم کشورها را به دست افراد شایسته سپردند،روابط دولت های اروپایی با همدیگر دوستانه و سازنده شد،معاهده های همکاری امنیتی،اقتصادی و ..بین خود بستند و میشه گفت
۳- انگار اروپا تبدیل به یک«#ملت» و یک کشور شده است،توسعه کشور همسایه را توسعه خود میدانند،مرزهای خود به روی بقیه کشورها باز شده نیاز به ویزا ندارند حتی ساختارهایی را تعریف کرده اند که با ویزای صادر شده«#شینگن»توسط هر کشوری برای هر فرد شرقی،آن شخص میتواند به دیگر کشورها هم برود
Read 14 tweets
#رشته_توییت
🔴برداشت های اشتباه از سخنان #غنی و #قرارداد_هلمند
❌این قرارداد چیست؟
در دوره ظاهر شاه در افغانستان، محمد موسی شفیق صدراعظم این کشور در سال 1351قرارداد آب دریای هلمند را با امیر عباس هویدا ،همتای ایرانی امضا کرد/۱
این قرارداد به تصویب و تایید مجالس هر دوکشور هم رسید.براساس این قرارداد،افغانستان ۲۶ متر مکعب در ثانیه حق آبه ایران را تعیین کرده که ۸۲۰ ملیون متر مکعب حق آبه ایران در سال است./۲
❌نکته:این حق آبه برای سالهای نرمال از منظر آب و هوایی است.در سال های خشکسالی یا کم آبی،طبق مکانیسم های تعریف شده در قرارداد،دو طرف شرایط را بررسی می‌کنند.متناسب با این تغییرات آب و هوایی حق آبه ایران هم کم می شود./۳
Read 10 tweets
هیدروپلیتیک و #دیپلماسی_آب در رودخانه #هیرمند
#رشتو
رودخانه بین‌المللی #هیرمند یکی ازحوضه‌های آبریزمهم درغرب آسیاومشترک بین 🇮🇷و🇦🇫 است که منبع اصلی تأمین آب تالاب بین‌المللی #هامون وحیات #سیستان بزرگ است.این تالاب درسال ۱۹۷۵م. بعنوان تالاب حفاظت شده در #کنوانسیون_رامسر ثبت شد.1/11
تعاملات هیدروپلیتیکی دوکشوربرسربهره برداری از #هیرمند بیش از 200سال بطول انجامیده که دراین دو قرن فرازونشیب های فراوانی را تجربه کرده است که درنهایت منجربه قرارداد آبی درسال ۱۳۵۱ش(۱۹۷۳م)شد.برمبنای این قراردادمتوسط۸۲۰م.م.م از آب هیرمنددریک سال نرمال آبی بایدبه ایران جریان یابد2/11
عدم پایبندی کشوربالادست به معاهده وهمچنین خشک شدن تالاب هامون وقرارگرفتن آن درلیست #مونترو (لیست تالابهای درمعرض خطر)،باعث شده است که تنش آبی بین دوکشورهمچنان پابرجا باشد.تبعات اقتصادی،اجتماعی،سیاسی وامنیتی وهمچنین محیط زیستی خشک شدن #هامون برای مردم منطقه بسیارچشمگیربوده است3/11
Read 11 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!