Discover and read the best of Twitter Threads about #27O

Most recents (2)

FIL SOBRE EL CONSELL X LA REPÚBLICA.
1. El CxR té com a MISSIÓ FER EFECTIU el mandat del #1O, fer efectiva la República proclamada el #27O
2. És la primera pedra de l’Estat Català i farà tot allò q no es pot fer des de la Generalitat, encara q es torni a aplicar el 155
👇👇
3. El CxR s’ha compromès a fer una proposta estratègica per culminar el procés d’independència.
4. Els àmbits d’activitat del CxR x assolir la MISSIÓ son:
✔️Reconeixement Internacional
✔️Jurídic davant tribunals Int.
✔️Difusió Cultural
✔️Coneixement i Estudis
✔️Polític(clau)👇
5. L’àmbit polític és un dels més importants i sobretot el més trencador. Q prepara?
✔️ILP’s q permetin fer efectiva la República
✔️El Procés Constituent, des del CxR exercirà d’Assemblea constituent
✔️Nova fase de mobilitzacions, sempre d’acord amb la No-violència 👇👇
Read 14 tweets
Anàlisi 1/7
El factor clau en aquest moment és el TEMPS. Els propers mesos (o setmanes) debilitaran l’Estat d’una forma inimaginada. Les causes son les 4 crisis q estan arribant al punt màxim i entraran en ressonància.
Entretant, hem de guanyar el #21D i preparar la Republica
2/7
Les 4 crisis
-Corrupció (veieu piulades meves amb #PerfectStorm) està inundant mitjans internacionals
-Democràtica (veieu #xupxup) el #1O deixa en evidencia Estat
-crisi d pensions (s’acaba el fons pensions 2018)
-crisi deute (BCE redueix compres a la meitat a primers 2018)
3/7
Preparació d la República:
Tot i q haguéssim defensat la Republica després #27O, hauríem hagut d’obrir procés constituent i negociar el repartiment d’actius i passius. Aquests dos passos s’han de fer després del #21D i requereixen TEMPS (Escòcia va fixar 18 mesos si guanyava)
Read 7 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!