Profile picture
Joan Canadell @jcanadellb
, 7 tweets, 3 min read Read on Twitter
Anàlisi 1/7
El factor clau en aquest moment és el TEMPS. Els propers mesos (o setmanes) debilitaran l’Estat d’una forma inimaginada. Les causes son les 4 crisis q estan arribant al punt màxim i entraran en ressonància.
Entretant, hem de guanyar el #21D i preparar la Republica
2/7
Les 4 crisis
-Corrupció (veieu piulades meves amb #PerfectStorm) està inundant mitjans internacionals
-Democràtica (veieu #xupxup) el #1O deixa en evidencia Estat
-crisi d pensions (s’acaba el fons pensions 2018)
-crisi deute (BCE redueix compres a la meitat a primers 2018)
3/7
Preparació d la República:
Tot i q haguéssim defensat la Republica després #27O, hauríem hagut d’obrir procés constituent i negociar el repartiment d’actius i passius. Aquests dos passos s’han de fer després del #21D i requereixen TEMPS (Escòcia va fixar 18 mesos si guanyava)
4/7
El procés constituent, al meu parer, ha d formar part d programes electorals dels 3 partits indepes. Com entén la republica ERC, la Cup i el Pdcat?. 10 propostes d cada partit sobre q ha d’incloure la Constitució seria molt il·lustratiu pels q dubten...i mostra q tot continua
5/7
La negociació d repartiment d’actius i passius no la voldrà acceptar l’Estat d cap manera, xo el nostre govern ha d construir una proposta i enviar-la a l’UE x fer mediacio. La proposta poc o molt ha de solucionar el problema del deute (crisi 1) q es molt preocupant x Europa
6/7
Es pot incloure a la proposta d negociació, canvis q poden ajudar a solucionar el problema d pensions (crisi 2) a mig termini. El tema corrupció (crisi 3) i democràcia (crisi 4) son molt complexes xò quan marxem els catalans és obvi q l’Estat q quedi s’haurà de repensar...
7/7
En conclusió, lluny del q molts puguin pensar, no hem perdut temps no fent efectiva la República, hem evitat més violència i l’empresonament del President. Guanyant el #21D continua el procés i es consolida amb l’esclat de les 4 crisis q pateix l’Estat, i això vol dir TEMPS
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Joan Canadell
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($3.00/month or $30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!