Discover and read the best of Twitter Threads about #HeritageDay

Most recents (5)

#WorldHeritageDay
🌉🌆🗼🌍
ఆదిమానవుడి కాలం నాటి కొండ గుహలు, అరుదైన రేఖా చిత్రాల నుంచి నేటి కట్టడాల వరకు ప్రతిఅంశమూ మానవ జీవిత పరిణామక్రమంలో వారసత్వ సంపదే. వేల సంవత్సరాల మానవ పరిణామక్రమంలో మానవ మేధస్సుతో, సాంకేతిక ఉషస్సుతో నిర్మించిన వన్నె తగ్గని నిర్మాణాలు, #HeritageDay
కట్టడాలు విలువ కట్టలేని వారసత్వ సంపద. మానవనిర్మిత కట్టడాలు, రాజ ప్రాసాదాలు, ప్రకతిసిద్ధంగా ఏర్పడిన అపురూపమైన సుందర ప్రదేశాలు, శిల్పాలు, చిత్రలేఖనాలు, తాళపత్ర గ్రంథాలు, శిలా శాసనాలు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అన్ని దేశాల వారికి వారసత్వంగా సంక్రమించాయి.
వీటిని నిర్లక్ష్యం చేయడమంటే, జాతి తన చరిత్రను చెరుపుకోవడమే! అంతే కాకుండా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అనేక నిర్మాణాలు, పురావస్తు సంపద గుర్తింపునకు నోచక మరుగున పడివున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రపంచంలోని చారిత్రక స్పహ కలిగిన మేధావుల సూచనల మేరకు ఐక్యరాజ్యసమితిలోని యునెస్కో,
Read 14 tweets
Ngakhuliswa boMasuku. Ngiyabonga bo Nhlane,
Mthondo wethusi uyacwebezela, Thunda bathole abafokazane,
Snqamu sobhedu,
Maphanjwa!
Mgano owamila emini ebusuku wawohloka,
Wena owaguda inkomo nethole layo,
Sihlahla esingahlalwa zinyoni,
Zwide KaLanga.

#HeritageDay
I always tell you about my maternal gran who I loved and miss daily. She is my hero.

But today I will tell you about my paternal grandad, Ethan Mayisela. I never met him, he passed on before I was born. A few years ago I decided to do some research about him & wow, what a man.
My grandfather, Ethan Zangeshane Mayisela was born in 1922. He grew up to be an Economist. He studied a BCom at Wits, Honours & Masters at University of Natal. A black man in the 1940s. I wish I had met him to hear the story of his university days. It must’ve been quite the tale
Read 4 tweets
అందరికీ ప్రపంచ వారసత్వ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఈ సందర్భంగా మన వైభవోపేతమైన చరిత్రకు ప్రతిబింబాలైన చారిత్రక కట్టడాలను పరిరక్షించుకోవడంతోపాటు.. మన సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను సంరక్షించుకుంటామని మనమంతా ప్రతినబూనుదాం. #heritage #WorldHeritageDay
భారతీయుల నాగరికత, సామాన్య జీవన విధానం, సంప్రదాయం మొదలైనవి.. భారతీయ సంస్కృతికి మూలాధారమైన భారతీయ తత్త్వాన్ని, ఐకమత్యాన్ని తెలియజేస్తాయి. ఇంతటి ఘనమైన మన వారసత్వ సంపద, సంస్కృతి, సంప్రదాయాలపై ప్రజల్లో మరింత అవగాహన తీసుకురావాలి. #HeritageDay
లాక్‌డౌన్ సందర్భంగా లభించిన విలువైన సమయాన్ని మన దేశ చరిత్ర, చారిత్రక కట్టడాల గురించి తెలుసుకునేందుకు యువత సద్వినియోగ పరుచుకోవాలని సూచిస్తున్నాను.
Read 3 tweets
Day 2 of #SussexRoyalTour in Cape Town #RoyalVisitAfrica

- Harry & Meghan will first visit Monwabisi Beach to see work of @WavesForChange, @TheLunchboxFund & #SeaChangeProject which started from a small van 9 yrs ago & now helps 1,200 kids with their mental health. 🏄🏽‍♀️ 🏄🏼‍♂️ 🌊
- Harry joins @SAPoliceService Maritime Unit as Captain General @RoyalMarines on 🚤 to Seal Island
- Both will meet multi-faith leaders at @AuwalMasjid Mosque🕌
- Celebrate #HeritageDay in Bo-Kaap 🥳
- Reception @NigelCaseyHC residence where H&M staying (will we see Archie?!)👶🏼
Video: Harry & Meghan arrive at Monwabisi beach 🏖 where they’ll meet kids who surf with @WavesforChange & meet 25 surf mentors preparing for a mental health activity on the beach. They’ll join them in a circle for a welcome Kilo (a welcoming chant, call and response game)
Read 14 tweets
I am a grandchild of Ethan Mayisela of Alexandra.
A grandchild of Phumzile Khumalo of Dannahauser.
A granddaughter of Vuyiswa Msomi of Umlazi.
A granddaughter of Ephraim Masuku of ESwatini.

I am proud of my heritage & the blood the courses through my veins.

#HeritageDay
Photos by AM Duggan-Cronin of Zulu women in the early 1900s
Portraits of AmaXhosa by AM Duggans-Cronin
Read 10 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!