Discover and read the best of Twitter Threads about #KeepCalm

Most recents (6)

பொய்களையும் வதந்திகளையும் நாள்தோறும் பரப்புவது எதிரிகளின் வேலை. அதனை முறியடிக்கும் வகையில் கழக ஆட்சியின் சாதனைகளையும் அதனால் மக்கள் பெறும் பயன்களையும் முன்னிறுத்துவது நம்முடைய கடமை. அதற்கேற்றவாறு, அணியின் கட்டமைப்புகள் மேலும் வலிமைப்படுத்தப்படுகின்றன...1/8
கடந்த 3 மாதங்களில் உள்ளாட்சி தேர்தல்கள், சட்டமன்ற நிகழ்வுகள், தலைவர் பிறந்தநாள், முதல்வர் அயலக சுற்றுப்பயணம், பட்ஜெட் தொடர், நமது அரசின் முதலாமாண்டு சாதனைகள், இடை இடையில் எதிர் அணி கோமாளிகளின் பொய்கள் நிரம்பிய வாதங்களுக்கு மறுப்பு வீடியோக்கள் என... 2/8
எல்லோரும் அறிந்த பல விடயங்களையும் பலருக்கு தெரியாத பல அசைன்மென்ட்களையும் தகவல் தொழில்நுட்ப அணி செய்துவருகிறது.
"ஆதங்கத்தில்" நம்மில் சிலரும், "அரசியல் புரிதல் இல்லாத காரணத்தினால்" சிலரும், எழுப்பும் கேள்விகளுக்கும் இங்கே பதில் சொல்ல துவங்கினால் அது எதிரிக்கே ஆதாயம். 3/8
Read 8 tweets
1/4 Just my thoughts on #BTC ATM. Based on the facts in the charts. The past 52 weeks. 3 clusters of data. Multiple touch points of support and resistance. Daily, Weekly and Monthly Stoch RSI all in the lower bound of the Oversold region. 👇🏽THREAD👇🏽
2/4 Definitely a local top was hit back in April ‘21. Much the same as back in 2013. Which we have been matching move for move. Incredible really. -55% drop from top to bottom in April. Currently in this retracement we are -40%.
3/4 Furthermore to have a confirmation sell signal from my ever so slightly tweaked @CryptoCrewU hybrid strategy on the daily is a big deal. But to have a confirmed sell signal on a monthly timeframe is EPIC.
Read 4 tweets
1/6) Oi S.A. (#OIBR3) divulgou ontem um prejuízo de R$1,6Bi e aumento de Dívida Líquida de R$2,5Bi. Há pouco foi a Call da empresa, sem novidades e sem as "explicações" esperadas. Efeito disso? A imagem fala por si só! Queda de -11% neste exato momento. #OIBR4 #Valuation #Sangue
26) Há tempos falo que #OIBR3 é um case de assimetria difícil. O porquê dessa queda? Certamente o "susto" de alguns com o financeiro. Analisando as minúcias, na minha opinião, nada mudou! Continua um case desafiador com expectativa de recuperação no LONGO PRAZO. #OIBR4 #KeepLong
3/6) Do lado financeiro, os altos custos operacionais mantidos e a receita ainda em queda (mesmo que em desaceleração) explicam o prejuízo. Analisando o operacional, os #targets definidos pelo management têm sido alcançados, na média. #OIBR3 #OIBR4 #KeepCalm
Read 6 tweets
APC thug (Demola), I meant Ogundamisi’s colleague at the OPC, whose speciality is in disrupting elections & snatching ballot boxes to the advantage of the ruling elite, is not dead after being demobilized by an angry mob whose votes were destroyed in an organized crime. #KeepCalm
It will interest you that he was rescued by responsible citizens of Nigeria (from Igbo extraction). So please, let’s not play along with the incitement of ethnic violence. Criminals have a name for this reason. Stop blaming it on their tribes. No one was killed by the mob.
The Yoruba People/Race did not attack the Igbos. Political Thugs (OPC) led by Demola, on the orders of the Bourdillon based Imperialist (APC National Leader- Asiwaju), as influenced by #BullionVanMoni made this call. Focus on these characters not the Yoruba people.
Read 3 tweets
Every day next few days I'll share one #depression/#anxiety insight from my own experience. If it helps anyone a wee bit, it'll be worth it.
1. "#Happiness" can scare #anxiety patients. In our heads, things are always going wrong. Fear of a "happy" moment undone is doubly painful.
Sorry, this won't be a daily affair as I had earlier imagined. But here's insight #2 based on my brush with #depression/#anxiety.
Read 96 tweets
A system based model indicating oversold reading. Pullback likely in next 1-2 days. Trend is still down. Image
System update. Image
Update: System turned Bullish today. Image
Read 52 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!