Discover and read the best of Twitter Threads about #bigagro

Most recents (2)

Een (ietwat lang uitgevallen) draadje over het #boerenleven. 🧵
Dat leven is al lang niet meer zo romantisch als ons wordt voorgehouden. In programma's als BZV of in reclames wordt de boer neergezet als een ware held die onze levens redt met zijn voedsel. #boeren 1/35
Dat imago is voor een groot deel onjuist, de praktijk is grimmiger. De hardwerkende boer die met zijn riek over zijn akkers wandelt terwijl de zon opkomt, of zijn tevreden koeien met de hand melkt, zijn beelden uit een ver verleden. 2/35
Op de pakken vla en verpakkingen met vlees worden ons blije koeien getoond, in een landschap vol met bloemen. Deze prachtige, aantrekkelijke beelden worden ons niet zomaar gepresenteerd. Daar zit een reden achter. Die reden is de gemonopoliseerde geldmachine van Big Agro. 3/35
Read 37 tweets
'Volgens Vollenbroek is er niet zozeer een stikstofcrisis, maar een natuurcrisis. 'Als gevolg van decennia falend natuurbeleid. Veel woorden, maar nooit daden.'' nieuweoogst.nl/nieuws/2022/06…
'Hij bepleit een volledige herstructurering van de landbouw. Dat betekent een overgang naar een extensieve grondgebonden veeteelt op beperkte schaal. 'Met voldoende tax op dierlijke producten zodat boeren een beter inkomen hebben.'
Wat je hier ziet is dat de zogenaamde 'milieustrijders' oog hebben voor belangen van individuele boeren. Dat zie je ook bij Jaap Dirkmaat van @VNC_Landschap
Read 4 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!