'Volgens Vollenbroek is er niet zozeer een stikstofcrisis, maar een natuurcrisis. 'Als gevolg van decennia falend natuurbeleid. Veel woorden, maar nooit daden.'' nieuweoogst.nl/nieuws/2022/06…
'Hij bepleit een volledige herstructurering van de landbouw. Dat betekent een overgang naar een extensieve grondgebonden veeteelt op beperkte schaal. 'Met voldoende tax op dierlijke producten zodat boeren een beter inkomen hebben.'
Wat je hier ziet is dat de zogenaamde 'milieustrijders' oog hebben voor belangen van individuele boeren. Dat zie je ook bij Jaap Dirkmaat van @VNC_Landschap
Het is niet voor niks dat #bigagro de protesten financiert. Het gaat met boeren net zo slecht als met boerenlandvogels, de boosheid gaat over geen gratis geld voor ketenpartijen. En over beeldvorming.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Sander Turnhout

Sander Turnhout Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Sanderturnhout

Jun 11
Twitter zucht en steunt weer onder alle #factfree onzin en #boerenboosheid ober #stikstof vandaag. Daarom even een draadje over het natuurverhaal. Dat zou je kunnen laten beginnen bij de #habitatrichtlijn.
De #Habitatrichtlijn uit 1992 is net als de #vogelrichtlijn uit 1978 een politiek antwoord op het grote uitsterven dat we kennen van uit de 19e en de 20e eeuw. Het is een hele sympathieke richtlijn.
In de pre-ambule wordt uitgebreid beschreven dat het niet de bedoeling is dat je niet kunt wonen en werken in #n2000 gebieden en aan het bereiken van een gunstige staat van instandhouding voor de indicatieve soorten en habitats is geen datum verbonden.
Read 23 tweets
Jun 10
'Gelderland kan zich echter niet vinden in de genoemde percentages waarmee de stikstofuitstoot van de landbouw in de Gelderse Vallei en op en rond de Veluwe omlaag moet. Daarvan zijn de gevolgen voor de leefbaarheid van het landelijk gebied te groot.' gelderland.nl/nieuws/gelderl…
"We willen geen reservaat worden. Onze inzet is een vitaal platteland, met een gezonde, groene en gewaardeerde landbouw. En met levendige dorpen met scholen, sportverenigingen en supermarkten. Dus geen kaalslag”
Aldus #drenth. Als je dit allemaal wil, moet je die intensieve veehouderij eruit halen.
Read 5 tweets
Jun 10
Iedereen wacht met spanning op de #stikstofplannen maar ik verwacht geen verrassingen. We hebben jarenlang wie dan leeft wie dan zorgt gedaan maar dat 'dan' is nu. Doen we het niet om de #stikstof, moet het straks vanwege #water #kaderrichtlijnwater.
En is het niet water, dan zijn het wel de #vleermuizen. Wat zich wreekt is dat we natuur en landschap benaderen vanuit juridische beperkingen en niet waarderen om de positieve kwaliteiten zoals rust, ruimte, en gezondheid #brandjesblussenmetmiljarden ed.nl/best-meierijst….
Steeds gaat de aandacht naar de jammerende wolven maar we hebben een complete voedsel- en energietransitie nodig. Dat betekent afscheid nemen van de intensieve #veehouderij - Sorry jongens, maar het kan gewoon niet meer. Er zijn honderden redenen naast #stikstof.
Read 4 tweets
Mar 19
Bij veel Nederlanders is het nog niet duidelijk maar #pesticiden, #stikstof, #fosfor, #pfas en #plastic moeten we niet minderen of reguleren maar uitfaseren. Die stoffen moeten het systeem uit, zoals we gedaan hebben met #zwavel en #drijfgassen. Dat kan.

nrc.nl/nieuws/2022/03…
Maar we doen het nog niet. 'Van alle EU-lidstaten scoort Nederland het slechtst. „De kans dat in 2027 alle wateren wél voldoen, is erg klein”, zegt Frank van Gaalen, onderzoeker water en ruimte bij het PBL. En dat zal niet zonder gevolgen blijven.'
'Als de doelen in een waterlichaam niet zijn gehaald, en je hebt aangetoond dat Nederland niet aan zijn verplichtingen in zake de Kaderrichtlijn Water voldoet, kan iemand naar de rechter stappen om beroep aan te tekenen tegen een vergunning, of om handhaving verzoeken.'
Read 10 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(