Discover and read the best of Twitter Threads about #veehouderij

Most recents (3)

Er wordt nog steeds uitgebroed betwijfeld of het wel echt zo slecht gaat met de #natuur, in de regel door mensen die geen verstand van natuur hebben.
Nu is het bij sommige lekennin de mode geraakt om experts te bashen, ik bedoel dit niet om te draaien met lekenbashing maar ecologie is echt een vak een veel problemen zijn niet zomaar zichtbaar. Het #stikstofprobleem speelt vooral in de bodem en gaat over mineralenbelans.
En mensen die verstand hebben van zweefvliegen weten: de #zweefvliegen zijn uit de bossen verdwenen. Niemand die het ziet verder en het wordt pas zichtbaar, als je het zichtbaar maakt door systematisch te kijken. Als je dat doet, schrik je je dood. bnnvara.nl/vroegevogels/a…
Read 23 tweets
Iedereen wacht met spanning op de #stikstofplannen maar ik verwacht geen verrassingen. We hebben jarenlang wie dan leeft wie dan zorgt gedaan maar dat 'dan' is nu. Doen we het niet om de #stikstof, moet het straks vanwege #water #kaderrichtlijnwater.
En is het niet water, dan zijn het wel de #vleermuizen. Wat zich wreekt is dat we natuur en landschap benaderen vanuit juridische beperkingen en niet waarderen om de positieve kwaliteiten zoals rust, ruimte, en gezondheid #brandjesblussenmetmiljarden ed.nl/best-meierijst….
Steeds gaat de aandacht naar de jammerende wolven maar we hebben een complete voedsel- en energietransitie nodig. Dat betekent afscheid nemen van de intensieve #veehouderij - Sorry jongens, maar het kan gewoon niet meer. Er zijn honderden redenen naast #stikstof.
Read 4 tweets
De ellende in de Ukraine leidt wel snel tot het brede besef dat we in Europa, en ook in Nederland, onze #basisvoorzieningen hebben verkwanseld. Energie, defensie, voedsel. Dat leidt vervolgens tot allerlei speculaties over effecten en maatregelen. Een draadje 1/
Ik richt me even op landbouw en probeer mijn gedachten te ordenen, dus graag reacties als ik een denk- of inschattingsfout maak. Ik zie twee belangrijke effecten: via #energie en via de #grondstofmarkten (granen, eiwitgewassen, koolzaad etc). 2/
De hoge energieprijs heeft direct gevolgen op de prijs van #kunstmest. Als de energiemarkt echt krap wordt, kan dat zelfs tot een direct tekort op de kunstmestmarkt leiden. En minder kunstmest = minder productie. 3/
Read 21 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!