Er wordt nog steeds uitgebroed betwijfeld of het wel echt zo slecht gaat met de #natuur, in de regel door mensen die geen verstand van natuur hebben.
Nu is het bij sommige lekennin de mode geraakt om experts te bashen, ik bedoel dit niet om te draaien met lekenbashing maar ecologie is echt een vak een veel problemen zijn niet zomaar zichtbaar. Het #stikstofprobleem speelt vooral in de bodem en gaat over mineralenbelans.
En mensen die verstand hebben van zweefvliegen weten: de #zweefvliegen zijn uit de bossen verdwenen. Niemand die het ziet verder en het wordt pas zichtbaar, als je het zichtbaar maakt door systematisch te kijken. Als je dat doet, schrik je je dood. bnnvara.nl/vroegevogels/a…
Het gaat over één gebied maar er rolt dezelfde 80% uit die we kennen van de insecten sterfte die enige jaren geleden zoveel opzien baarde en aan de basis stond van het @DeltaplanBio ru.nl/fnwi/@1129476/…
Die ordegrootte in de populatiecrash zien we ook in #wijster en in de #kaaistoep. Dan begint zich toch een heel luguber beeld af te tekenen. We trekken gewoon in 20 jaar tijd een hele laag laag uit het #voedselweb. naturetoday.com/intl/nl/nature…
Dat blijven geïsoleerde gebieden, kun je zeggen, en dat klopt, maar in het #netwerkecologischemonitoring #nem zien we bij dagvlinders een afname van 84%! Dit zijn systematische, landelijke tellingen gebaseerd op 1000en meetpunten en miljoenen observaties. vlinderstichting.nl/actueel/nieuws…
Deze data wordt gebruikt voor de zogeheten #artikel17 rapportages van de overheid. De formele stand van zaken wat betreft natuur in Neserland. Die is al jaren niet best: 12% van de habitattypen is gezond en 26% van de soorten. clo.nl/indicatoren/nl…)%20een%20positieve%20trend.
En komt dat dan allemaal door #stikstof? Nee. De natuur heeft te maken met heel veel drukfactoren: onnatuurlijk waterpijl, pesticiden, verkeerde landinrichting... Maar stikstof is op dit moment verreweg de belangrijkste. Dat kunt u nalezen in dit rapport google.com/url?sa=t&sourc…
Of, als u meer van de hoofdlijnen bent, in deze overzichtsstudie google.com/url?sa=t&sourc… voor als u een beetje #datamoe wordt kan ik de historische overzichten van harte aanraden.
Het is geen #5voor12, het is drie uur. De natuur die we nog hebben, danken we aan intensief beheer en inspanningen van vele vrijwilligers, beheerders en boeren #levendedoden. Maar de rek is er uit. Behalve #rodelijsten hebben we nu ook een #zwartelijst. google.com/url?sa=t&sourc…
Want de discussie concentreert zich op de zwaar overbelaste #n2000 gebieden maar #stikstof is overal een probleem, bij alle soorten. #sluipmoordenaarstikstof. Bij dagvlinders vlinderstichting.nl/actueel/nieuws…
Maar ook bij paddestoelen. google.com/amp/s/eenvanda…
En net als bij vlinders gaan de stikstofgevoelige harder achteruit dan de andere naturetoday.com/intl/nl/nature…
En omdat het een verhaal is over voedsel webben ze je het, nest als #pesticiden overigens, ook terug bij vogels vogelbescherming.nl/actueel/berich…
De #stikstofcrisis gaat dus niet alleen over een failliete #veehouderij het speelt overal, bij alle soortgroepen. naturetoday.com/intl/nl/nature…
Het is door @wanneroe ook al eens mooi op een rij gezet, met ook aandacht voor de herkomst van #stikstof en #cumulatievewerking. nieuwlicht.eo.nl/artikelen/2019…
En @frantecol doet ook met enige regelmaat zeer nuttige, heldere draadjes over #stikstof en #natuur. Zij is ook echt een #volgtip
Sorry overigens voor alle swype fouten

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Sander Turnhout

Sander Turnhout Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Sanderturnhout

Jun 19
Goed punt. #stikstof is niet alleen slecht voor de natuur maar ook gewoon voor onze #gezondheid. Arts Ignas van Bebber laat zien dat we met het milieu ook onszelf verziekt hebben. Image
Dit probleem kennen we natuurlijk ook al langer. Er is veel te doen geweest over de #geitenhouserij. Daar zijn ook doden bij gevallen vanwege #qkoorts. De #ggd adviseert afstand te houden ggdghor.nl/actueel-berich…
En #vogelgriep uit de #pluimveehouderij springt nu nog niet over op mensen maar die risico's worden met de dag groter volgens virologen. De sprong naar zoogdieren is immers al gemaakt eenvandaag.avrotros.nl/item/risicos-v…
Read 8 tweets
Jun 17
'Ook het huidige overheidsbeleid heeft bijgedragen aan de radicalisering. De actievoerders hebben geleerd dat het opzoeken en overschrijden van grenzen loont. Ze hebben als het ware ‘bloed geproefd’ en willen nu ook het volle pond. (...) volkskrant.nl/columns-opinie…
Wat daarbij zeker ook helpt is de steun van de veevoerindustrie, de populistische partijen en het gezwalk van VVD en CDA.

Zoals Zuid-Afrikaanse boeren eertijds hun ossenwagens in een cirkel plaatsten en vandaar uit vuurden op alles wat een bedreiging leek, (...)
zo hebben de radicale boeren van nu een eigen bubbel waarin enkel nog het eigen gelijk geldt. De mening en het spreekrecht van anderen, resultaten van wetenschappelijk onderzoek, het wordt allemaal genegeerd. Voor de ongerijmdheden in de eigen stellingname is men blind.'
Read 6 tweets
Jun 15
En ook in @DeGroene aandacht voor de #stikstofplannen
groene.nl/artikel/varens…
'De veeboeren komen nu in verzet en dat recht hebben ze, als ze zich aan de geldende normen en wetten houden. (...)
Teleurstellend is alleen dat het verweer van hun belangenorganisaties klinkt als een doorgedraaide plaat met een groot aantal krassen erop. Het is steeds hetzelfde verhaal, met steeds dezelfde foute aannames.'
Goed dat Evert Vos erop wijst dat boeren niet alleen maar slachtoffer zijn van wispelturig beleid. In een ander draadje betoogde ik al dat vooral de lobby de hele #boterberg op zijn hoofd heeft.
Read 10 tweets
Jun 15
Jeetje @trouw Ieder zijn mening en er valt veel te zeggen om veel meer vanuit de natuur te werken bij de #stikstofaanpak maar hier gaat echt een paar dingen stevig mis. trouw.nl/opinie/de-natu…
Het is leuk dat hij ervoor pleit om 'op de details te letten' maar dan is het juist van belang dat je weet welke details relevant zijn. En dat je niet ff 'gewoon bij ons op texel kijkt' maar dat je ook historische reeksen observaties in samenhang bekijkt.
Dit is geen kwestie van #hiernuik en al helemaal niet iets van 'algemene stikstofnormen'. Het grote natuurverhaal is hier goed onderbouwd wwf.nl/globalassets/p… #LPR @wwfnederland @SoortenNL Gebaseerd op miljoenen gedetailleerde natuurwaarnemingen #netwerkecologischemonitoring
Read 6 tweets
Jun 15
Heel goed betoog van Kees Klomp. De boze boeren richten hun - goed invoelbare - woede in de verkeerde kant op. Het lijkt wel of ze leiden aan het #stockholmsyndroom.

fd.nl/opinie/1442379…
"De rechter heeft de overheid opgedragen passende maatregelen te nemen, omdat de staat dit decennialang verzuimd heeft. Het is de prijs van achterstallig onderhoud. De boeren zouden er goed aan doen om hun woede en wanhoop nader onder de loep te nemen. (...)
Op wie is hun boosheid gericht en is dat eigenlijk wel terecht? Zij trekken nu ten strijde tegen overheid en de milieubeweging. Iedereen die de sector ingrijpend wil transformeren lijkt hun vijand. Maar schijn bedriegt. Want juist dit ingrijpende saneren gaat hun sector redden.
Read 6 tweets
Jun 15
Goed punt van #pointer #stikstof. Het laat zien dat ook na het #pasarrest ruimte gevonden is voor verdere toename van uitstoot. pointer.kro-ncrv.nl/de-ammoniakemi…
"De situatie bij FrieslandCampina is anders. Deze melkeiwitfabriek bestaat al bijna 100 jaar maar vroeg pas in 2019 een vergunning aan om de natuur te belasten. Uit berekeningen bleek dat de fabriek volgens de toen geldende provinciale regels een gaswasser zou moeten installeren,
om de stikstofuitstoot te verminderen. Echter: tijdens de aanvraag werd de wet veranderd. In de Spoedwet Aanpak Stikstof kwam de vergunningplicht te vervallen als je je kon beroepen op oude uitstootrechten. En dat kon de zuivelgigant.
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(